Редакційна політика

Галузь та проблематика

- Комп'ютерні мережі і компоненти, приладобудування;

- Математичне моделювання та управління проектами;

- Інформаційні технології, обчислювальна техніка і автоматика;

- Машинобудування;

- Хімічні технології і економічна безпека.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.