Фінансування журналу

Видавець

Видавець – Черкаський державний технологічний університет, бульвар Шевченка, 460, м. Черкаси, 18006.
Свідоцтво про державну реєстрацію ДК № 896 від 16.04.2002 р.

Черкаський державний технологічний університет = Cherkasy State Technological University