URN: http://vtn.chdtu.edu.uaurn:2306:44551.2018.153273

DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4412.1.2018.153273

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ІМПЕДАНСУ П'ЄЗОЕЛЕКТРИЧНОГО ДИСКА З СЕКТОРНИМИ ЕЛЕКТРОДАМИ

К. В. Базіло

Анотація


В наш час провідні виробники радіоелектронних компонентів випускають досить великий перелік елементів, до складу яких включені різні мікроелектромеханічні структури, наприклад, різні акселерометри, резонатори і реалізовані на їх основі фільтри електричних сигналів, трансформатори та інші мікромініатюрні електромеханічні системи. П'єзоелектричні диски з секторним електродуванням поверхні є практично основним елементом багатьох мікроелектромеханічних систем. Основною метою статті є дослідження електричного імпедансу дискових п’єзокерамічних трансформаторів з розрізними електродами.


Ключові слова


п'єзоелектричний трансформатор; фізичні процеси; електричний імпеданс; секторні електроди

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Варадан В., Виной К., Джозе К. ВЧ МЭМС и их применение. Москва: Техносфера, 2004. 528 с.


2.Джагупов Р. Г., Ерофеев А. А. Пьезоэлектронные устройства вычислительной техники, систем контроля и управления. СПб.: Политехника, 1994. 608 с.

3. Petrishchev O. N., Bazilo C. V. et al. (2014). Principles of calculation of piezoelectric elements with surfaces partial covering by electrodes. Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: Технічні 
науки. № 3. С. 47–55.


4. Шульга М. О., Карлаш В. Л. Резонансні електромеханічні коливання п’єзоелектричних пластин. Київ: Наук. думка, 2008. 272 с.


5. Naciri I., Elmaimouni L., Lefebvre J.-E., Rguiti M., Ratolojanahary F. E., Gryba T. Modeling of MEMS resonator piezo-electric disc partially covered with electrodes. American Journal of Mechanics and Applications. 2016. Vol. 4, No. 1. Р. 1–9.


6. Staworko M., Uhl T. (2008). Modeling and simulation of piezoelectric elements – comparison of available methods. Mechanics, Vol. 27, No. 4. Р. 161–171.


7. Leinonen M., Palosaari J., Juuti J., Jantunen H. (2014). Combined electrical and electromechanical simulations of a piezoelectric Cymbal harvester for energy harvesting from walking. Journal of Intelligent Material Systems and Structures. 2014. 25 (4). Р. 391–400.


8. Петрищев О. Н., Базило К. В. Расчет коэффициента трансформации пьезокерамического трансформатора с секторными электродами. Вісник Черкаського державного Серія: Технічні науки 1/2018 45 
технологічного університету. Серія: Технічні науки. 2017. № 4. С. 63–69.


9. Петрищев О. Н., Базило К. В. Методика определения физико-механических параметров пьезоэлектрической керамики. Журнал нано- та електронної фізики. Суми, 2017. Т. 9. № 3

Copyright (c) 2018 К. В. Базіло