URN: http://vtn.chdtu.edu.uaurn:2306:44551.2018.153275

DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4412.1.2018.153275

ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ РОЗМІРНОЇ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОЇ ОБРОБКИ ДРОТЯНИМ ЕЛЕКТРОДОМ НА ОСНОВІ МОДЕЛЮВАННЯ ТРИВИМІРНИХ ЕЛЕКТРОСТАТИЧНИХ ПОЛІВ

О. П. Плахотний

Анотація


Комбінована технологія послідовного використання електроерозійної обробки та електрохімічної обробки дротяним електродом дозволяє структурувати поверхню і формувати металеві компоненти з високою точністю, незалежно від міцності та твердості матеріалів. У межах цього дослідження усуваються деякі проблеми, які можуть обмежувати подальший розвиток запропонованої технології. Проста тривимірна модель за методом кінцевих елементів використовується для розрахунку розподілу первинного струму на поверхні аноду. Тривимірні результати порівнюються з даними двовимірного аналітичного моделювання. Це дозволяє перевірити точність алгоритму. В результаті проведених розрахунків встановлено, що катод з ізоляційним шаром, нанесеним на бічну стінку, може поліпшити локалізацію і точність обробки.


Ключові слова


електроерозійна вирізна обробка; електрохімічна обробка; дротяний електрод-інструмент; комп’ютерне моделювання

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Осипенко В. И., Плахотный А. П., Билан А. В. Исследование процессов съема материала при электрохимической размерной обработке проволочным электродом. Вісник СевНТУ: зб. наук. праць. 2011. Вип. 118. С. 107–112.


2. Osipenko V. I., Plakhotny A. P., Denisenko A. Yu. Improved methodology for calculating the processes of surface anodic dissolution of spark eroded recast layer at electrochemical machining with wire electrode. Праці Одеського політехнічного університету. 2014. Вип. 1 (43). C. 55–60.


3. Hackert-Oschдtzchen M., KreiЯig M., Kowalick M., Zeidler H., Schubert A., Krцning O., Herzig M., Schulze H.-P. Single discharge simulations of needle pulses for electrothermal ablation. Proceedings of the 2013 COM-SOL Conference in Rotterdam. 2013.


4. Осипенко В. І., Плахотний О. П., Нестеренко І. М. Розрахунок мікрогеометричних параметрів поверхневого шару при електроерозійному дротяному вирізанні повного зйому. Вісник Черкаського державного тех-
нологічного університету. Серія: Технічні науки. 2015. № 3. С. 95–102.


5. Hackert-Oschдtzchen M., Kowalick M., Paul R., Zinecker M., Kuhn D., Meichsner G., Schubert A. 2-D axisymmetric simulation of the electrochemical machining of internal precision geometries. Proceedings of the European COMSOL Conference. 2016.


6. Kozak J., Gulbinowicz D., Gulbinowicz Z. The mathematical modeling and computer simulation of pulse electrochemical micromachining. Engineering Letters. 2008. T. 16, № 4. Р. 556–561.


7. Житников В. П., Зайцев А. Н. Импульсная электрохимическая размерная обработка: монография. Москва: Машиностроение, 2008. 413 с.


8. Волгин В. М., Любимов В. В., Давыдов А. Д. Моделирование электрохимического формообразования поверхностей подвижным электродом-инструментом. Известия Тульского государственного уни-
верситета. Технические науки. 2015. № 10. C. 54–67.


9. Проничев Н., Палютин С., Нехорошев М. Моделирование электрических полей в электрохимической ячейке в условиях ЭХО средствами программного комплекса «ANSYS». Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С.П. Королёва. 2006. 
№ 2–1. C. 317–321.


10. Purcar M., Dorochenko A., Bortels L., Deconinck J., Van den Bossche B. Advanced CAD integrated approach for 3D electrochemical machining simulations. Journal of MaterialsProcessing Technology. 2008. T. 203, № 1. Р. 58–71.


11. Penzel M., Hackert-Oschдtzchen M., KreiЯig M., Kowalick M., Zinecker M., Schubert A., Meichsner G. Transient simulation of an electrochemical machining process for stamping and extrusion dies. Proceedings of the European COMSOL Conference. 2016.


12. Kumsa D., Scherson D. A. Theoretical aspects of pulsed electrochemical micromachining. Journal of The Electrochemical Society. 2013. T. 160, № 8. Р. H481–H488.


13. Yao J., Chen Z., Nie Y., Li Q. Investigation on the electrochemical machining by using metal reinforced double insulating layer cathode. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 2017. T. 89, № 5–8. Р. 2031–2040.

Copyright (c) 2020 О. П. Плахотний