ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ ОПТИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННИХ ПРИЛАДІВ ДО ЗОВНІШНІХ ТЕРМІЧНИХ ВПЛИВІВ

Автор(и)

  • І. В. Яценко Черкаський державний технологічний університет, Ukraine
  • В. A. Ващенко Черкаський державний технологічний університет, Ukraine
  • В. В. Цибулін Черкаський державний технологічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4412.2.2018.162163

Ключові слова:

оптико-електронне приладобудування, оптична кераміка, електронний промінь, мікроструктура, твердість, термопружні напруження.

Анотація

В результаті проведених експериментальних досліджень встановлено, що після поперед-ньої обробки робочих поверхонь елементів з оптичних керамік рухомим електронним променем для діапазонів зміни його параметрів (густини теплового впливу Fn = 10…1,6·107 Вт/м2 та швидкості його переміщення V = 10-3…10-1 м/с) підвищується мікротвердість поверхні у 1,5…1,7 рази; у поверхневих шарах товщиною 40…60 мкм виникають стискачі термопружні напруження величиною 25…90 МПа, які призводять до утворення зміцнених шарів товщиною до 210…230 мкм. Отримано, що покращення властивостей поверхневих шарів оптичних еле-ментів після їх електронно-променевої обробки призводить до підвищення стійкості елемен-тів до зовнішніх термовпливів: збільшуються у 2…4 рази критичні значення зовнішніх тепло-вих потоків та тривалості їх дії, які призводять до руйнування елементів; при цьому збіль-шення зовнішнього тиску від 105 Па до 107 Па знижує вказані критичні значення параметрів у 1,3…1,7 рази; підвищуються у 1,8…2,7 рази значення гранично допустимих термопружних на-пружень у оптичних елементах, оброблених електронним променем, для діапазонів зміни тем-ператур нагріву 300…1200 К.

##submission.downloads##

Як цитувати

Яценко, І. В., Ващенко В. A., & Цибулін, В. В. (2018). ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ ОПТИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННИХ ПРИЛАДІВ ДО ЗОВНІШНІХ ТЕРМІЧНИХ ВПЛИВІВ. Вісник Черкаського державного технологічного університету, 1(2), 45–52. https://doi.org/10.24025/2306-4412.2.2018.162163

Номер

Розділ

Статті

URN