URN: http://vtn.chdtu.edu.uaurn:2306:44552.2018.162521

DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4412.2.2018.162521

МОДЕЛІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ

В. В. Лепський, Т. В. Дзюба

Анотація


Процеси глобалізації та євроінтеграції, необхідність відповідності до міжнародних норм, вимог і стандартів, забезпечення надання якісних медичних послуг населенню, сучасний стан системи охорони здоров’я з наявним у ній остаточним, але досить застарілим підходом до управління медичними закладами, вимагають всебічного системного аналізу, удосконалення існуючого провідного досвіду та адаптації проектно-орієнтованого управління до медичної сфери. У статті наведено дослідження моделей бізнес-процесів ініціалізації та реалізації про-ектів у медичному закладі без впровадження в них процесів і моделей проектного управління, аналіз їх особливостей та недоліки. Саме глибокий всебічний аналіз даних аспектів доводить актуальність та вказує на шляхи усунення недоліків через проведення інжинірингу існуючих процесів, побудови моделей бізнес-процесів медичних закладів у парадигмі сучасних напрацю-вань науки управління проектами, програмами і портфелями проектів.

Ключові слова


медичний заклад; інтегроване управління проектно-орієнтованим медичним закладом; бізнес-процес; модель бізнес-процесу;проект; фази проекту.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Лепський В. В. Програмно-портфельне управління медичним закладом.Управління проектами: стан та перспективи: мате-ріали 12-ї Міжнародної науково-практичної конференції. Миколаїв: НУК, 2016. С.47–48.


2. Robson, M. Ullah, Ph. A Practical Guide to Business Process Re-Engineering. 1996. 159 p.


3. Лепейко Т. І., Котлик А. В. Реінжиніринг бізнес-процесів. Навчально-практичний посібник у схемах і таблицях. Харків: Вид. ХНЕУ, 2009. 80 с.


4. Hammer M., Champy J. Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revo-lution. New York. NY: Harper Business, 1993. 223 p.

5. Integration definition for function modeling (IDEF0). Draft Federal Information Pro-cessing Standards Publication. USA, Comput-er Systems Laboratory of the National Insti-tute of Standards and Technolo-gy(NIST).1993December 21.183 p.


6. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Sixth Edi-tion. USA. – PMI, 2017. 756 p.

 

Copyright (c) 2018 В. В. Лепський, Т. В. Дзюба