URN: http://vtn.chdtu.edu.uaurn:2306:44552.2018.162523

DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4412.2.2018.162523

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ

А. О. Запорожець, М. В. Запорожець

Анотація


У статті викладено результати емпіричного дослідження сучасних методів таймменеджменту. Аналіз літератури показав, що для планування робочого часу проектного менеджера та проектної команди доцільним є застосування основ тайм-менеджменту, що вико-ристовують для організації особистого часу. У роботі описані основні методи: розбиття задач на підзадачі, використовуючи дерево цілей та розподіл завдань між проектною командою, методи АБВ та Матриці управління часом. Як результат розроблено інструкцію для ме-неджера, що допоможе ефективно управляти проектами.

Ключові слова


тайм-менеджмент; управління проектами; планування; організація робочого часу; розподіл задач; дерево цілей; метод АБВ; матриця управління часом.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Covey S., Merrill R., Merrill A. First Things First: To Live, to Love, to Learn, to Leave a Legacy, 1995. 385 с.


2. Kennedy D. K. Time Management for En-trepreneurs: The Ultimate No Holds Barred Kick Butt Take No Prisoners Guide to Time Productivity and Sanity, 2017.


3. Мельник А. Ошибки тайм-менеджмента и как их избегать: советы от Worksection. URL: https://www.imena.ua/blog/time-management-mistakes/.


4. Бойко О. Тайм-менеджмент. Планирова-ние и управление рабочим временем. 2014. URL:https://blog.aweb.ua/uspet-vse-plan-rabochego-vremeni-internet-marketologa/.

5. Тайм-менеджмент: простые способы управления временем. URL: http:// psyfactor.org/lib/time-management-2.html.


6. Встановлення пріоритетів за допомогою аналізу АБВ. 2014. URL: http://library.if.ua/book/3/407.html.


7. Delegation – how to. URL: https://www. businessballs.com/team-management/ delegation-how-to-112/.

8. Делегирование задач. URL: https://www. prostoy.ru/112.html.


9. Дерево целей. URL: .http:// infomanagement.ru/lekciya/Derevo_celej.


10. Дерево целей. URL: http://kak-bog.ru/ derevo-celey.

Copyright (c) 2019 А. О. Запорожець, М. В. Запорожець