ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ

Автор(и)

  • А. О. Запорожець Черкаський державний технологічний університет, Ukraine
  • М. В. Запорожець Черкаський державний технологічний університет,

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4412.2.2018.162523

Ключові слова:

тайм-менеджмент, управління проектами, планування, організація робочого часу, розподіл задач, дерево цілей, метод АБВ, матриця управління часом.

Анотація

У статті викладено результати емпіричного дослідження сучасних методів таймменеджменту. Аналіз літератури показав, що для планування робочого часу проектного менеджера та проектної команди доцільним є застосування основ тайм-менеджменту, що вико-ристовують для організації особистого часу. У роботі описані основні методи: розбиття задач на підзадачі, використовуючи дерево цілей та розподіл завдань між проектною командою, методи АБВ та Матриці управління часом. Як результат розроблено інструкцію для ме-неджера, що допоможе ефективно управляти проектами.

##submission.downloads##

Як цитувати

Запорожець, А. О., & Запорожець, М. В. (2018). ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ. Вісник Черкаського державного технологічного університету, 1(2), 128–138. https://doi.org/10.24025/2306-4412.2.2018.162523

Номер

Розділ

Статті

URN