URN: http://vtn.chdtu.edu.uaurn:2306:44551.2018.162567

DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4412.1.2018.162567

АНАЛІЗ І ОЦІНКА РИЗИКІВ ЗАХВОРЮВАННЯ НАСЕЛЕННЯ ЗАЛЕЖНО ВІД ЯКОСТІ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ В МІСТІ ЧЕРКАСИ У 2017 РОЦІ

Т. П. Гончаренко, Л. І. Жицька

Анотація


Проведено аналіз статистичної інформації про об’єми викидів пересувних та стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря. Дано оцінку комплексного впливу викидів шкідливих речовин на якість повітряного басейну та здоров’я населення міста. Розглянуто причини, шо сприяють накопиченню забруднюючих речовин. Розраховано рівні ризику захворюваності населення м. Черкаси, що проживає у місцях небезпечного забруднення атмосферного повітря.


Ключові слова


атмосферне повітря; викиди; концентрація; забруднююча речовина; здоров’я; ризик; Черкаси.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря: Наказ МОЗ України № 184 від 13.04.2007 р. URL:
http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=6902


2. Гончаренко М. С. Екологія людини: навч. посіб. / за ред. Н. В. Кочубей. Суми: ВТД «Університетська книга»; Київ: ВД «Княгиня Ольга», 2005. 394 с.


3. Кожушко Л. Ф., Скрипчук П. М. Екологічний менеджмент: підручник. Київ: ВЦ «Академія», 2007. 432 с.


4. Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації. Моніторинг. Стан довкілля у 2017 році. URL: eco.ck.ua/index.php? option=com_content&view=article&bid=1108&Itemid=244

5. Черкаси – офіційний портал міської ради. Новини. Екологія. URL: www.rada. cherkasy.ua/ua/news.php?s=18&1=69


6. Довкілля Черкащини за 2016 рік: стат. зб. Черкаси, 2016. 160 с.


7. Екологічний паспорт Черкаської області. URL: eco.ck.ua/docs/Dop_2016


8. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Черкаській області у 2016 році. Черкаси, 2017.URL: eco.ck.ua/docs/Ecopasport2016.pdf

9. Державна установа «Черкаський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України». Соціально-гігієнічний
моніторинг. Атмосферне повітря. URL: www.obles.ck.ua/index.php?option=com_content&view=categore&layout=blog&id=59& Itemid=79

10. Комунальний заклад «Черкаський обласний інформаційно-аналітичний
центр медичної статистики». URL: oblmedstat.ck.ua


11. US EPA. An examination of EPA risk assessment principles and practices.
EPA/100/B-04/001. Washington, DC: EPA, 2004. 193 p.


12. Орел С. М., Мальований М. С., Орел Д. С. Оцінка екологічного ризику. Вплив на здоров’я людини: навч. посіб. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. 232 с.

Copyright (c) 2018 Т. П. Гончаренко, Л. І. Жицька