URN: http://vtn.chdtu.edu.uaurn:2306:44551.2018.162620

DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4412.1.2018.162620

ТЕХНОЛОГІЯ ЕКСПЕРТНОГО ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ ЖИТЛА У БУДИНКАХ ПІДВИЩЕНОЇ ПОВЕРХОВОСТІ

О. М. Мирошник

Анотація


У статті розглядається задача визначення рівня техногенної безпеки житла у будинках підвищеної поверховості. Запропоновано для визначення пріоритетності факторів, що впливають на безпеку житла та є аргументами відповідної цільової функції, використати експертне оцінювання, елементи методу аналізу ієрархій і теорії нечітких множин. Визначено особливості індивідуального та групового експертного оцінювання.


Ключові слова


рівень техногенної безпеки; надзвичайна ситуація; експертне оцінювання.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Джулай О. М. Еволюційні моделі та методи аналізу і оптимізації рівня пожежної безпеки житлових об’єктів: дис. канд. техн. наук: 05.13.06. Черкаси, 2006.164 с.


2. Грубер И. Эконометрия. Введение в эконометрию. Киев: Алерта, 1996. Т. 1. 434 с.
3. Ивахненко А. Г. Юрачковский Ю. П. Моделировение сложных систем по экспериментельным данным. Москва: Радио и связь, 1996. Т. 1. 434 с.


4. Хайкин С. Нейронные сети: полный курс. Москва: Вильямс, 2006. 1104 с.


5. Мирошник О. М. Ієрархічно-індуктивне моделювання ідентифікації області компромісу між вартістю житла та рівнем його пожежної безпеки. Вісник ВПІ. 2009. № 3. С. 46–50.


6. Снитюк В. Є., Говорухін С. О. Технологія data mining і засоби її реалізації. Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки. 2002. № 3. С. 80–84.

8. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. Москва: Радио и связь, 1993. 278 с. 


9. Беллман Р., Заде Л. Принятие решений в расплывчатых условиях. В кн.: Вопросы анализа и процедуры принятия решений. Москва: Мир, 1976. С. 172–215.


10. Гнатієнко Г. М., Снитюк В. Є. Експертні технології прийняття рішень. Київ: Mclaut, 2008. 444 с.


11. Снитюк В. Е., Рифат Мухаммед Али. Модели и методы определения компетентности экспертов на базе аксиомы несмещенности. Вісник Черкаського інженерно-технологічного інституту. Серія: Технічні науки. 2000. № 4. C. 121–126.

Copyright (c) 2018 О. М. Мирошник