URN: http://vtn.chdtu.edu.uaurn:2306:44553.2018.162737

DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4412.3.2018.162737

МОДЕЛЬ ВИМІРЮВАЛЬНОГО ЗОНДУ КОМП’ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ РЕОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СУДНОВИХ ТЕХНІЧНИХ РІДИН

В. В. Нікольський, К. Ю. Бережний

Анотація


Підвищення вимог до викидів у довкілля шкідливих речовин судновими малообертовими двигунами потребує постійного підвищення ефективності роботи паливної системи. Метою дослідження є розробка моделі вимірювального зонду комп’ютерної системи визначення реологічних характеристик суднових технічних рідин на основі методу співвісних циліндрів. Розроблена модель враховує процеси в трьох основних блоках зонда: осциляторі лінійного п’єзодвигуна, фрикційному контакті, триботехнічному вузлі. Визначення реологічних характеристик здійснюється за часом проходження рухомого циліндра між його крайніми станами. Застосовано широтно-імпульсну модуляцію для керування лінійним п’єзодвигуном.

Ключові слова


комп’ютерна система; лінійний п’єзодвигун; фрикційний контакт; SimInTech.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Давлеталиев Д. А. Исследование пьезодвигателей и разработка устройств адаптивного управления на их основе: дис. ... канд. техн. наук: 05.13.05 / ЛПИ. Ленинг-рад, 1985. 217 с.


2. Джагупов Р. Г., Ерофеев А. А. Пьезоэлектронные устройства вычислительной техники, систем контроля и управления: справочник. Санкт-Петербург: Политех-ника, 1994. 608 с.


3. Ерофеев А. А. Пьезоэлектронные устройства автоматики. Ленинград: Машиностроение, 1982. 212 с.


4. Разработка и исследование систем электропитания и устройств автоматики на базе пьезоэлектронных трансформаторов и пьезокерамических матриц / А. А. Ерофеев, А. А. Ушаков, В. С. Акопян и др. Научно-технический отчет по теме «Финиш – «РВО» (№ 801705). ЛПИ им. М. И. Калинина. Ленинград: ЛПИ, 1982. 430 с.


5. Коваленко В. А. Пьезоэлектрический двигатель вращения – как элемент автоматических систем: дис. ... канд. техн. наук: 05.13.05. Москва, 1998. 173 с.


6. Лавриненко В. В., Карташев И. А., Вишневский В. С. Пьезоэлектрические двигатели. Москва: Энергия, 1980. 112 с.


7. Лавриненко В. В. Теория фрикционного контакта пьезоэлектрического двигателя. Диэлектрики и полупроводники: науч.-техн. сб. Вып. 28. Киев: КПИ, 1985. С. 26–33.


8. Никольский А. А. Точные двухканальные следящие электроприводы с пьезокомпенсаторами. Москва: Энергоатомиздат, 1988. 160 с.


9. Никольский В. В. Основи створення пристроїв п’єзоактивної механіки для систем керування двигунами внутрішнього згоряння: дис. ... д-ра техн. наук: 05.13.05. Одеса, 2005. 230 с.


10. Петренко С. Ф. Пьезоэлектрический двигатель в приборостроении. Киев: Корнийчук, 2002. 96 с.


11. Пьезодвигатели. Physik Instrumente. URL: http://www.eurotek-general.ru/support/ technical-information-about-the-products/ Пьезоэлектрические%20двигатели/


12. Хавин В. Л., Лавриненко И. С. Модели-рование пьезоэлектрического привода для компенсации погрешностей прецизионной механической обработки биополи-меров. Високі технології в машинобуду-ванні. Вип. 1 (23). Харків, 2013. С. 220–224.


13. Piezoelectric properties. URL: www.sparklerceramics.com/piezoelectricproperties.html (дата звернення: 06.08.2018).


14. Никольский М. В. Бережной К. Ю. Пьезоэлектрический вискозиметр. Наукові праці ЧДУ ім. Петра Могили. Серія: «Комп’ютерні технології». Вип. 275. Т. 287. Миколаїв, 2016. С. 60–63.

Copyright (c) 2018 В. В. Нікольський, К. Ю. Бережний