URN: http://vtn.chdtu.edu.uaurn:2306:44553.2018.162745

DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4412.3.2018.162745

ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ МЕТАЛЕВОГО РЕЗОНАТОРА ВІБРАЦІЙНОГО ГІРОСКОПА АКУСТИЧНИМ МЕТОДОМ

В. Г. Цірук

Анотація


У роботі наведено результати розробки та визначення параметрів високотехнологічного, дешевого коріолісового вібраційного гіроскопа, який забезпечує високу точність вимірювань та не поступається своїми характеристиками його основним конкурентам: волоконнооптичному і лазерному гіроскопу. Показано, що для збільшення технологічності і зменшення вартості виготовлення резонатора його слід виготовляти з металу. Запропоновано акустичний метод, що дає змогу визначати добротність різних типів коливань для довільної кількості неоднорідностей залежно від місця їх розташування в резонаторі, а також параметри добротності самого резонатора. Оцінено правильність проведення операцій термообробки та неоднорідність розподілу маси по окружній координаті резонатора, а також можливість використання резонаторів на подальших етапах складання.

Ключові слова


коріолісовий гіроскоп; навігація; балансування; акустика.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Павлов В. О. Гироскопический эффект, его проявления и использование. Ленинград: Судостроение, 1985. 256 с.


2. Karachun V. V., Mel'nik V. N. Determining gyroscopic integrator errors due to diffrac-tion of sound waves. International Applied Mechanics. 2004. № 3. С. 328–336.

3. Tadano S., Takeda R., Miyagawa H. Three-dimensional gait analysis using wearable ac-celeration and gyro sensors based on quater-nion calculations. Sensors. 2013. Vol. 13, № 7. P. 9321–9343. doi: 10.3390/s130709321


4. Xia D., Yu C., Kong L. The development of micromachined gyroscope structure and cir-cuitry technology. Sensors. 2014. Vol. 14, № 1. P. 1394–1473. doi: 10.3390/s140101394


5. Квасніков В. П., Кочеткова О. В. Проектування вимірювальної системи на нейронних мережах. Автоматика. Автоматизація. електротехнічні комплекси і системи. 2005. № 2. С. 138–141.


6. Квасніков В. П., Осмоловський О. І. Підвищення динамічної точності слідкуючих систем з обмеженою лінійною зоною датчика відхилення. Електроніка та системи управління. 2005. № 2. С. 128–131.


7. Безвесільна О. М., Кошовий М. Д. Вимірювання лінійних прискорень на основі штучної нейтронної мережі. Вісник Ін-женерної академії України. 2012. № 3. С. 80–84.


8. Безвесільна О. М., Цірук В. Г., Квасніков В. П. Аналіз закордонних систем на-ведення та стабілізації. Вісник Інженерної академії України. 2014. № 2. С. 155–159.


9. Антонюк В. С., Возняковський А. О., Пономаренко А. І., Цірук В. Г. Спосіб виготовлення резонатора коріолісового віб-раційного гіроскопа: пат. № 125819 Укра-їна. МПК 7G01C 19/00; опубл. 25.05.2018, бюл. № 10/2018.

Copyright (c) 2020 В. Г. Цірук