URN: http://vtn.chdtu.edu.uaurn:2306:44554.2018.162762

DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4412.4.2018.162762

МОДЕЛЮВАННЯ ПОСЛІДОВНОГО ОЦІНЮВАННЯ ПАРАМЕТРА ЗСУВУ АСИМЕТРИЧНО-РОЗПОДІЛЕНИХ ВИПАДКОВИХ ВЕЛИЧИН МЕТОДОМ МАКСИМІЗАЦІЇ ПОЛІНОМА

С. В. Заболотній, М. П. Рудь, К. В. Іващенко

Анотація


У статті досліджується новий алгоритм послідовного оцінювання параметра зсуву негаусових асиметрично-розподілених випадкових величин, який базується на методі максимізації полінома та моментно-кумулянтному описі. Отримано аналітичні вирази для знаходження послідовних оцінок при другому степені полінома. Шляхом статистичних випробувань методом Монте-Карло проведено порівняльний аналіз ефективності поліноміальних послідовних оцінок з відомими лінійними оцінками.

Ключові слова


послідовне оцінювання;, параметр зсуву; асиметричний розподіл; стохастичні поліноми; кумулянтні коефіцієнти.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Вальд А. Последовательный анализ. Москва: Физматлит, 1960. 328 с.


2. Айвазян С. А., Енюков И. С., Мешалкин Л. Д. Прикладная статистика: Основы моделирования и первичная обработка данных: справ. изд. Москва: Финансы и статистика, 1983. 471 с.

3. Хьюбер П. Робастность в статистике. Москва: Мир, 1984. 304 с.


4. Макс Ж. Методы и техника обработки сигналов при физических измерениях: в 2 т. Москва: Мир, 1983. Т. 1. 312 с.


5. Кунченко Ю. П., Лега Ю. Г. Оценка параметров случайных величин методом максимизации полинома. Киев: Наукова дум-ка, 1991. 180 с.


6. Warsza Z. L., Zabolotnii S. W. A polynomial estimation of measurand parameters for sam-ples of non-Gaussian symmetrically distributed data. Automation 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 550. Cham: Springer International Publishing, 2017. P. 468–480.


7. Warsza Z. L., Zabolotnii S. W. Estimation of measurand parameters for data from asymmetric distributions by polynomial maximization method. Automation 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 743. Cham: Springer International Pub-lishing, 2018. P. 746–757.


8. Warsza Z. L., Zabolotnii S. W. Polynomial estimation of the measurand parameters for samples from non-Gaussian distributions based on higher order statistics. Advanced Mathematical and Computational Tools in Metrology and Testing XI. WORLD SCIENTIFIC, 2018. P. 383–400.

Copyright (c) 2018 С. В. Заболотній, М. П. Рудь, К. В. Іващенко