URN: http://vtn.chdtu.edu.uaurn:2306:44554.2018.162770

DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4412.4.2018.162770

ВИКОРИСТАННЯ КОНСОЛЬНИХ П’ЄЗОКЕРАМІЧНИХ ІДЕНТИФІКАТОРІВ У ВІБРОДІАГНОСТИЦІ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ВИРОБНИЦТВ

М. Г. Томенко, О. О. Корецька

Анотація


У статті розглядається можливість ідентифікації технологічного обладнання, що може бути використане в системі визначення аварійних ситуацій потенційно небезпечних виробництв. Для цього в роботі запропоновано використовувати консольні п’єзоперетворювачі на базі асиметричних біморфних п’єзоелементів. Зміною розмірів та форм електродів на протилежних сторонах тонкого п’єзоелемента досягається зміна характеристик п’єзоперетворювача, що слугує ідентифікатором перетворювача, а отже, і обладнання, на якому він закріплений. Причому, площі електродів на протилежних сторонах не перетинаються, що забезпечує умови виникнення доменно-дисипативних властивостей п’єзоелемента.

Ключові слова


аварійні ситуації; консольні доменно-дисипативні п'єзоперетворювачі; ідентифікація обладнання

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бугаев В. И., Дидук В. А., Мусиенко М. П. Сборщики энергии вибраций от Mide Technology приходят на смену батарейкам. Новости электроники. Москва, 2015. № 7 (141). С. 23–27.


2. Шарапов В. М., Мусиенко М. П., Шарапова Е. В. Пьезоэлектрические датчики: монография / под ред. В. М. Шарапова. Мос-ква: Техносфера, 2006. 632 с.


3. Система радиочастотной идентификации на поверхностных акустических волнах. Компоненты и технологии. URL: http://kit-e.ru/articles/rfid/2005_6_188.php


4. Мусієнко М. П., Корецька О. О. Консольні п’єзоелектричні накопичувачі вібрації для IoT пристроїв. Наукові праці [Чорномор. нац. ун-ту ім. Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Серія: Комп’ютерні технології: наук.-метод. журн. Миколаїв: ЧНУ, 2017. Т. 308. Вип. 296. С. 139–145.


5. Мусієнко М. П., Корецька О. О. Підвищення чутливості датчиків п’єзомагнітних тахометрів. Датчики, прилади та системи – 2018: матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 17–21 верес. 2018 р. Черкаси: ЧДТУ, 2018. С. 9–12.


6. Murata. Innovator in electronics. 7bb-12-9. URL: https://www.murata.com/products/ pro-ductdetail?partno=7BB-12-9

Copyright (c) 2018 М. Г. Томенко, О. О. Корецька