URN: http://vtn.chdtu.edu.uaurn:2306:44554.2018.162808

DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4412.4.2018.162808

ПРОЕКТУВАННЯ І СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НА ОСНОВІ WEB І ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

O. O. Сотуленко, Ю. В. Триус

Анотація


Представлено результати роботи над створенням системи підтримки дистанційного навчання «Медичні інформаційні системи» для працівників закладів охорони здоров’я на базі веб-орієнтованої платформи Moodle та хмарних сервісів Google. Розглянуто призначення і структуру електронної системи охорони здоров’я України, поняття медичної інформаційної системи, інформаційні технології (веб-технології, хмарні технології), що використовуються при створенні системи підтримки дистанційного навчання працівників закладів охорони здоров’я роботі з медичними інформаційними системами, структуру і зміст курсів для дистанційного навчання роботі з системами «Доктор Елекс» і «ЕМСІМЕД». Об’єктом дослідження є система підтримки дистанційного навчання працівників закладів охорони здоров’я, що створена на базі модульного об'єктно-орієнтованого динамічного навчального середовища Moodle, а також хмарних сервісів Google: Google Disk, YouTube.

Ключові слова


інформаційні технології; технології дистанційного навчання; медичні інформаційні системи; хмарні технології.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Про державні фінансові гарантії медичн-го обслуговування населення: Закон Укра-їни. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/ 2168-19


2. Сайт МІС «Доктор Елекс». URL: http://doctor.eleks.com


3. Сайт МІС «ЕМСІМЕД». URL: http://www.mcmed.ua


4. Сайт МІС «Поліклініка без черг». URL: https://newmedicine.com.ua/#/

5. Сайт МІС «Helsi». URL: https://helsi.me/

6. СПДН «Медичні інформаційні системи». URL: http://mis.chdtu.edu.ua


7. Сторінка каналу «Система підтримки ДН Медичні інформаційні системи». URL: https://www.youtube.com/channel/UC5blh7K4_sb3Yx7rTRqL3ew


8. Медична інформаційна система «Доктор Елекс»: основи роботи: навч. посіб. / під ред. І. Березовської, Ю. Триуса. Львів: Лі-га Прес, 2018. 186 с.

Copyright (c) 2018 O. O. Сотуленко, Ю. В. Триус