URN: http://vtn.chdtu.edu.uaurn:2306:44554.2018.162811

DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4412.4.2018.162811

ПРОГРАМУВАННЯ ЗАСОБІВ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ У ХМАРНИХ СХОВИЩАХ НА ОСНОВІ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ANDROID

І. В. Миронець, В. В. Орловський

Анотація


Стаття присвячена створенню програмного продукту для статистичного аналізу та дослідженню ефективності обробки великих об’ємів даних на прикладі використання виділеного і хмарного серверів, який призначений для оцінювання використання хмарних технологій та виділених серверів; аналізується їх співіснування, виділено переваги та недоліки, приділено увагу опису відмінностей з роботою над великими об’ємами даних.

Ключові слова


інформаційні технології; мобільний додаток; операційна система Android; хмарні сховища; захист даних.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Облачные технологии / Монахов Д. Н., Монахов Н. В., Прончев Г. Б., Кузьменков Д. А. Москва: МАКС Пресс, 2013. 128 с.


2. Гребнев Е. Облачные сервисы. Москва: CNews, 2011. 282 с.


3. Клементьев И. П., Устинов В. А. Введение в облачные вычисления. УГУ, 2009. 233 с.


4. Клементьев И. П., Устинов В. А. Введение в облачные вычисления. 2-е изд. Москва: Интуит, 2016. 311 c.


5. Сейдаметова З. С. Облачные технологии и образование. Симферополь: ДИАЙПИ, 2012. 204 с.


6. Шилдт Герберт. Java. Полное руководство. Москва: Вильямс, 2012. 1104 с.


7. Майер Рето. Android 4. Программирование приложений для планшетных компьютеров и смартфонов. Москва: ЭКСМО, 2013. 816 с.

Copyright (c) 2020 І. В. Миронець, В. В. Орловський