URN: http://vtn.chdtu.edu.uaurn:2306:44551.2019.164787

DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4412.1.2019.164787

РОЗВИТОК І ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОНЯТТЯ BIG DATA

Катерина Олександрівна Кірей

Анотація


У статті розглядається розвиток і трансформація поняття «Великі дані» (Big Data). Нині це поняття не має чіткого трактування. Теоретичне дослідження показало, що його розвиток доцільно розглядати в історичному контексті. Спочатку вважалося, що критерієм віднесення до категорії Big Data, перш за все, є потік даних, більший 100 Гбайт на день. Однак виявилося, що цього недостатньо, щоб однозначно віднести продукт до категорії Big Data. Згодом як такий критерій було запропоновано використовувати якісні ознаки – «певну кількість V»: Volume – значне збільшення обсягу даних у корпоративних системах; Variety – різноманітність форматів і структур даних; Velocity – швидкість отримання і обробки даних для задоволення запиту тощо. Однак такий підхід не розкриває це поняття повною мірою, а торкається окремих його аспектів. В інших дослідженнях можна побачити визначення цього поняття як неможливості обробки даних традиційними способами. Однак таке визначення можна вже вважати застарілим, адже технології обробки великих обсягів даних експерти вже не відносять до новітніх. Деякі фахівці пропонують взагалі відмовитися від цього поняття. Однак, зважаючи на його значне поширення, це не видається можливим. Розвиток інформаційних технологій змінив наше ставлення до даних та інформації, а це, у свою чергу, вплинуло на сутність поняття Big Data. Нині під цим скоріше розуміється особливий підхід –ідеологія обробки великих масивів «сирих» даних. Однак не виключено, що в майбутньому це поняття може зникнути як застаріле та неактуальне, адже великі обсяги даних і сучасні підходи до їх обробки стануть звичайними засобами, і не буде необхідності робити акцент на їх інноваційній складовій.


Ключові слова


Великі дані; Big Data; інформаційні технології

Повний текст:

PDF

Посилання


Великі дані. Матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії. 2019. URL: https://uk.wiki-pedia.org/wiki/Великі_дані (дата звернення: 11.03.2019). Назва з екрану.

Гурвиц Дж., Ньюджент А., Халпер Ф., Кауфман М. Просто о больших данных. Москва: Эксмо, 2015. 400 с.

Кравчук С. Що таке Big Data? The Future. URL: http://thefuture.news/bigdata (дата звернення: 11.03.2019). Назва з екрану.

Найдич А. Big Data: проблема, технология, рынок. КомпьютерПресс. 01.2012. URL: http://compress.ru/ article.aspx?id=22725 (дата звернення: 11.03.2019). Назва з екрану.

Реймер Д. Gartner: Big Data больше не существует! URL: http://denreymer.com/ gartner-end-of-big-data (дата звернення: 11.03.2019). Назва з екрану.

Савчук И. Big Data – технология, рождающая новый тип бизнеса. БИТ. 2014. № 3 (36). URL: http://bit.samag.ru/ archive/article/1352 (дата звернення: 11.03.2019). Назва з екрану.

Apache Hadoop. The Apache Software Foundation. URL: http://hadoop.apache.org (дата звернення: 11.03.2019). Назва з екрану.

Big Data. Nature. 2008. Vol. 455 (7209). Р. 1–136. URL: http://www.nature.com/ nature/journal/v455/n7209/index.html (дата звернення: 11.03.2019). Назва з екрану.

BIG DATA 2016: Форум умных решений. Издательство «Открытые системы», 07.04.2016. URL: https://www.osp.ru/news/ articles/2016/14/13048945 (дата звернення: 11.03.2019). Назва з екрану.

Big Data Working Group. Cloud Security Alliance. URL: https://cloudsecurityalliance.org/working-groups/big-data/#_overview (дата звернення: 11.03.2019). Назва з екрану.

Gartner says solving 'Big Data' challenge involves more than just managing volumes of data. Gatner, STAMFORD, Conn., June 27, 2011. URL: http://www.gartner.com/ newsroom/id/1731916 (дата звернення: 11.03.2019). Назва з екрану.

Hopkins B., Evelson B. Expand your digital horizon with Big Data. Forrester Research, Inc. Reproduction Prohibited, September 30, 2011, 16 p.

Hurwitz & Associates. URL: https://hurwitz.com (дата звернення: 11.03.2019). Назва з екрану.

Smith D. Hype cycle for cloud computing. Gatner, 27 July 2011. URL: https://www.gartner.com/doc/1753115/hype-cycle-cloud-computing- (дата звернення: 11.03.2019). Назва з екрану.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Big Data (2019). Wikipedia – the free encyclopedia. URL: https://uk.wikipedia.org/ wiki/Великі_дані (accessed 11 March 2019).

 

 2. Hurwitz, J., Nugent, A., Halper, F., Kaufman, M. (2015). Big Data for Dummies. Moscow: Eksmo, 400 p. [in Russian].


3. Kravchuk, S. Is this Big Data? The Future. URL: http://thefuture.news/bigdata (accessed 11 March 2019).


4. Naidych, A. (2012). Big Data: problem, technology, market. ComPress. E-journal URL: http://compress.ru/ article.aspx?id=22725 (accessed 11 March 2019).


5. Reymer, D. Gartner: Big Data no longer exists! URL: http://denreymer.com/gartner-end-of-big-data (accessed 11 March 2019).

 

6. Savchuk, I. (2014). Big Data is a technology that creates a new type of business. BIT, No. 3 (36). URL: http://bit.samag.ru/archive/ article/1352 (accessed 11 March 2019).


7. Apache Hadoop. The Apache Software Foundation. URL: http://hadoop.apache.org (accessed 11 March 2019).


8. Big Data (2008). Nature, vol. 455 (7209), pp. 1–136. URL: http://www.nature.com/ nature/journal/v455/n7209/index.html (accessed 11 March 2019).


9. BIG DATA 2016: Smart Solutions Forum (2016). Open Systems, 07 April. URL: https://www.osp.ru/news/articles/2016/14/13048945 (accessed 11 March 2019).


10.Big Data Working Group. Cloud Security Alliance. URL: https://cloudsecurityalliance.org/working-groups/big-data/#_overview (accessed 11 March 2019).


11. Gartner says solving 'Big Data' challenge involves more than just managing volumes of data (2011). Gatner, STAMFORD, Conn., 27 June. URL: http://www.gartner.com/ newsroom/id/1731916 (accessed 11 March 2019).

 

12. Hopkins, B., Evelson, B. (2011). Expand your digital horizon with Big Data. Forrester Research, Inc. Reproduction Prohibited, 30 September, 16 p.
Hurwitz & Associates. URL: https://hurwitz.com (accessed 11 March 2019).

 

13. Hurwitz & Associates. URL: https://hurwitz.com (accessed 11 March 2019).

 

14. Smith, D. (2011). Hype cycle for cloud computing. Gatner, 27 July. URL: https://www.gartner.com/doc/1753115/hype-cycle-cloud-computing- (accessed 11 March 2019).

Copyright (c) 2019 Катерина Олександрівна Кірей