URN: http://vtn.chdtu.edu.uaurn:2306:44551.2019.165422

DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4412.1.2019.165422

КОМПЛЕКСНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА МЕТОДУ KANBAN В УПРАВЛІННІ ІТ-ПРОЕКТАМИ

В. С. Тіторенко

Анотація


У статті представлено дослідження на тему поліпшення використання методу Kanban за допомогою застосування рішень зі сфери емоційного інтелекту. Було проведено аналіз критичних ситуацій, які можуть виникати під час впровадження та роботи в умовах вищезазначеного методу. На основі цього було виявлено, що значна частина подій, що не сприяють позитивному розвитку проекту, настала саме через недостатній рівень якості спілкування між членами проектної команди. Тобто серед інших факторів саме комунікації мають один із найвищих рівнів впливу на проект. Надалі проводитиметься дослідження ефективності рішення щодо підвищення рівня емоційного інтелекту членів проектної команди, щоб визначити, яким має бути результат таких дій. Цей процес пропонується проводити у формі регулярних і нерегулярних групових занять, що має спричинити збільшення продуктивності команди.

Ключові слова


метод Kanban; емоційний інтелект; управління проектами; підвищення продуктивності роботи; управління командою

Повний текст:

PDF

Посилання


A guide to a knowledge management project (2012). Project Management Institute, Inc., 792 p. [in Russian].

Stellman, A., Green, D. (2017). Getting Agile. Values, principles, methodologies. St. Petersburg: Mann, Ivanov i Ferber, 480 p. [in Russian].

Schwaber, K., Sutherland, J. (2017). The definitive guide to Scrum: the rules of the game. Boston: Creative Commons, 19 p.

Kniberg, H., Skarin, M. (2010). SCRUM and Kanban: extract maximum. St. Petersburg: C4Media, 78 p. [in Russian].

Mazur, I. I., Shapiro, V. D., Olgerogge, N. H. (2004). Project management: tutorial. Moscow: Omega-L, 405 p. [in Russian].

What is SDLC waterfall model? URL: https://www.softwaretestinghelp.com/what-issdlc-waterfall-model/

SDLC models explained: agile, waterfall, Vshaped, iterative, spiral. URL: https://existek. com/blog/sdlc-models/

Goulman, D. (2013). Emotional intelligence in business. Moscow: Mann, Ivanov i Ferber, 498 p. [in Russian].

Andreeva, I. N. (2012). ABC of emotional intelligence. St. Petersburg: BHV St. Petersburg, 147 p. [in Russian].

Goulman, D. (2013). Emotional intelligence. Why it might mean more than IQ. Moscow: Mann, Ivanov i Ferber, 544 p. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Руководство к своду знаний по управлению проектами. Atlanta: Project Management Institute, Inc., 2012. 792 с.

2. Стеллман Е., Грин Д. Постигая Agile. Ценности, принципы, методологии. СанктПетербург: Манн, Иванов и Фербер, 2017. 480 с.

3. Schwaber K., Sutherland J. The definitive guide to Scrum: the rules of the game. Boston: Creative Commons, 2017. 19 р.

4. Книберг Х., Скарин М. SCRUM и Kanban: выжимаем максимум. Санкт-Петербург: C4Media, 2010. 78 с.

5. Мазур И. И., Шапиро В. Д., Ольдерогге Н. Г. Управление проектами: учеб. пособие. Москва: Омега-Л, 2004. 405 с.

6. What is SDLC waterfall model? URL: https://www.softwaretestinghelp.com/what-issdlc-waterfall-model/

7. SDLC models explained: agile, waterfall, Vshaped, iterative, spiral. URL: https://existek.com/blog/sdlc-models/

8. Гоулман Д. Эмоциональный интеллект в бизнесе. Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2013. 498 с.

9. Андреева И. Н. Азбука эмоционального интеллекта. Санкт-Петербург: БВХ СанктПетербург, 2012. 147 с.

10. Гоулман Д. Эмоциональный интеллект. Почему он может значить больше, чем IQ. Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2013. 544 с.
Copyright (c) 2020 В. С. Тіторенко