URN: http://vtn.chdtu.edu.uaurn:2306:44551.2019.165422

DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4412.1.2019.165422

КОМПЛЕКСНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА МЕТОДУ KANBAN В УПРАВЛІННІ ІТ-ПРОЕКТАМИ

В. С. Тіторенко

Анотація


У даній статті представлено дослідження на тему поліпшення використання методу Kanban за допомогою застосування рішень зі сфери емоційного інтелекту. Було проведено аналіз критичних ситуацій, які можуть виникати під час впровадження та роботи в умовах вищезгаданого методу. На основі чого було виявлено, що значна частина подій, що не сприяють позитивному розвитку проекту викликана саме через недостатній рівень якості спілкування між членами проектної команди. Тобто серед інших факторів саме комунікації мають один з найвищих рівнів впливу на проект. Надалі проводитиметься дослідження ефективності рішення підвищувати рівень емоційного інтелекту членів проектної команди та визначити яким має бути результат таких дій. Даний процес пропонується проводити у формі регулярних і нерегулярних групових занять, що має спричинити збільшення продуктивності команди.

Ключові слова


метод Kanban; емоційний інтелект; управління проектами; підвищення продуктивності роботи; управління командою

Повний текст:

PDF

Посилання


Руководство к своду знаний по управлению проектами – Atlanta: Project Management Institute, Inc., 2012. – 792 с.

Стеллман Е. Постигая Agile. Ценности, Принципы, Методологии / Е. Стеллман, Д. Грин. – Санкт-Питербург: Манн Иванов и Феббер, 2017. – 480 с.

Sutherland J. The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game / Schwaber K., Sutherland J. – Boston: Creative Commons, 2017. – 19 с.

Книберг Х. SCRUM И Kanban : Выжимаем Максимум / Х. Книберг, М. Скарин. – Санкт-Питербург: C4Media, 2010. – 78 с.

Мазур И. И. Управление Проектами Учебное Пособие / И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г. Ольдерогге. – Москва: Омега-Л, 2004. – 405 с.

What is SDLC Waterfall Model? [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.softwaretestinghelp.com/what-is-sdlc-waterfall-model/.

SDLC Models Explained: Agile, Waterfall, V-Shaped, Iterative, Spiral [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://existek.com/blog/sdlc-models/.

Гоулман Д. Эмоциональный интеллект в бизнесе / Гоулман Дэниел. – Москва: «Манн, Иванов и Фербер», 2013. – 498 с.

Андреева И. Н. Азбука эмоционального интеллекта / Ирина Николаевна Андреева. – Санкт-Петербург: «БВХ Санкт-Петербург», 2012. – 147 с.

Гоулман Д. Эмоциональный интеллект. Почему он может значить больше, чем IQ / Гоулман Дэниел. – Москва: «Манн, Иванов и Фербер», 2013. – 544 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Project Management Institute (2012) A Guide to a Knowledge Management Project, p. 729. [in Russian].

2. Stellman A., Green D. (2017) Getting Agile. Values, Principles, Methodologies, p. 480. [in Russian].

3. Schwaber K., Sutherland J., (2017) The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game, p. 19.

4. Kniberg H., Skarin M.. (2010) SCRUM AND Kanban: Exit Maximum, p. 78. [in Russian].

5. Mazur I. I., Shapiro V. D., Olgerogge  N. H. (2004) Project Management Tutorial, p. 405. [in Russian].

6. What is SDLC Waterfall Model? [Online] // Available at: https://www.softwaretestinghelp.com/what-is-sdlc-waterfall-model/.

7. SDLC Models Explained: Agile, Waterfall, V-Shaped, Iterative, Spiral [Online] // Available at: https://existek.com/blog/sdlc-models/.

8. Goulman D. (2013) Emotional Intelligence in Business, p. 498. [in Russian].

9. Andreeva I.N. (2012) ABC of emotional intelligence, p. 147. [in Russian].

10. Daniel G. (2013) Emotional Intelligence. Why it might mean           more than IQ, p. 544. [in Russian]

Copyright (c) 2019 В. С. Тіторенко