URN: http://vtn.chdtu.edu.uaurn:2306:44551.2019.166241

DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4412.1.2019.166241

ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИЙ ПРИСТРІЙ КОНТРОЛЮ ВАГИ ДЛЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПОРОМІВ

А. К. Сандлер, О. Ю. Карпілов

Анотація


Підвищення вимог до безпеки судноплавства та морських поромних перевезень потребує постійного моніторингу процесів завантаження потягів на борт спеціалізованих суден. International Maritime Organization вважає найбільш доцільним запобігти аварійним ситуаціям з морськими суднами, які є наслідком втрати суднами остійності. За результатами досліджень IMO, чисельні аварії з поромами були спричинені саме тим, що неправильно була зазначена вага. Зважування всіх потягів, які транспортуються морськими поромами, стане в найближчому майбутньому реальністю для компаній-операторів вантажних перевезень. Для пошуку шляхів поліпшення ситуації з вагоконтрольними операціями на морських поромах було проаналізовано конструкції найпоширеніших типів вагометричних пристроїв. Передбачається, що конструктивне виконання на основі волоконно-оптичних і механічних елементів має забезпечити вимірювальному пристрою: відсутність додаткових заходів щодо захисту поверхні ваговимірювального датчика в умовах динамічних деформацій корпусу судна при завантаженні; можливість компенсації коливань температури зовнішнього середовища; збереженість надійності, чутливості та простоти схемотехнічних рішень пристроїв відомих типів. Було розроблено схемотехнічне рішення ваговимірювального пристрою, спрямоване на подальше вдосконалення процесу автоматизації вагоконтрольних операцій. Запропонований судновий ваговимірювальний пристрій відрізняється тим, що ваговимірювальний датчик, який являє собою циліндричний герметичний корпус з інвару з заглушками, в якому містяться компенсаційна та вимірювальна волоконно-оптичні котушки, розташований у штатному свердленні залізничної рейки. Застосування запропонованої системи зважування, крім того, дасть змогу підвищити рівень автоматизації процесу вимірювання та контролю ваги, дисципліну вантажних перевезень, ефективність технологічних вагоконтрольних процесів і безпеку морського судноплавства в цілому.


Ключові слова


контроль ваги; пором; потяг

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Vlasyevsky, S. V. (2007). Automated weighing systems as a tool for ensuring integrated security. Promising innovations in science, education, production and transport 2007: coll. of sci. papers on the materials of sci.- pract. conf. Vol. 1. Transport. Physics and Mathematics, pp. 47–54 [in Russian].

Schmecker, K. (2014). Weighing containers according to IMO requirements and its possible consequences. Porty Ukrayiny, No. 07 (139). URL: http://portsukraine.com / node / 3776

Automated system for weighing and identification of railway cars and trains. URL: http:// security-info.com.ua/articles/?ELEMENT_ID= 2273

Additional diagnostics of rail lashes condition is needed. URL: http://scbist.com/251963- post1.html

Pat. 2239800 Russian Federation, IPC G 01 G 19/04 (2004). Wagon scales / P. E. Drachuk; applicant and patent holder Drachuk P. E. № 2002135563/28; declared 12.26.2002 [in Russian].

Pat. 62699 Russian Federation, IPC G 01 G 19/04 (2006). Weight measuring device / S. V. Vlasyevsky, A. A. Panchenko, De Den Bock; applicant and patent holder GOU VPO "Far Eastern State University of Communications" (FESUC) [in Russian].

Sandler, A. K., Drozd, O. V. (2018). Ship's container weighing system. Sudovozhdenie. Odesa: NU "OMA", Iss. 28, pp. 176–183 [in Ukrainian].

Adams, M. (1984). The introduction into optical waveguides theory. Moscow: Mir, 510 p. [in Russian].

Udd, E. (2008). Fiber optic sensors. Moscow: Technosfera, 520 p. [in Russian].

Snyder, A., Love, J. (1987). Optical waveguide theory. Moscow: Radio i svyaz, 656 p. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Власьевский С. В. Автоматизированные весоизмерительные комплексы как инструментарий обеспечения комплексной безопасности. Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте 2007: сб. науч. тр. по материалам науч.-практ. конф. Т. 1. Транспорт. Физика и математика. 2007. С. 47–54.

2. Шмекер К. Взвешивание контейнеров по требованиям IMO и его возможные последствия. Порты Украины. 2014. № 07 (139). URL: http://portsukraine.com/node/ 3776

3. Автоматизированная система взвешивания и идентификации железнодорожных вагонов и составов. URL: http://securityinfo.com.ua/articles/?ELEMENT_ID=2273

4. Нужна дополнительная диагностика состояния рельсовых плетей. URL: http://scbist.com/251963-post1.html 5

5. Пат. 2239800 Российская Федерация, МПК G 01 G 19/04. Вагонные весы / П. Э. Драчук; заявитель и патентообладатель Драчук П. Э. № 2002135563/28; заявл. 26.12.2002; опубл. 10.11.2004.

6. Пат. 62699 Российская Федерация, МПК G 01 G 19/04. Весоизмерительное устройство / С. В. Власьевский, А. А. Панченко, ДѐДенБок; заявительипатентообладательГОУВПО«Дальневосточныйгос. ун-т путей сообщения» (ДВГУПС); опубл. 20.10.2006.

7. Сандлер А. К., Дрозд О. В. Суднова система зважування контейнерів. Судовождение. Одесса: НУ «ОМА», 2018. Вып. 28. С. 176–183.

8. Адамс М. Введение в теорию оптических волноводов, Москва: Мир, 1984. 510 с.

9. Удд Э. Волоконно-оптические датчики. Москва: Техносфера, 2008. 520 с.

10. Снайдер А., Лав Д. Теория оптических волноводов. Москва: Радио и связь, 1987. 656 с.
Copyright (c) 2019 Альберт Кириллович Сандлер, Олександр Юрійович Карпілов