URN: http://vtn.chdtu.edu.uaurn:2306:44552.2019.171817

DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4412.2.2019.171817

ЗАВАДОСТІЙКІСТЬ МОДЕМА МНОЖИННОГО ДОСТУПУ ШУМОВИХ СИГНАЛІВ З УРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ КВАДРАТИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ

Станіслав Михайлович Первунінський, Вадим Володимирович Олексюк

Анотація


Питання удосконалення модемів з шумовими сигналами передбачає підвищення точності теоретичного аналізу завадостійкості запропонованих методів демодуляції інформаційних складових сигналів. Демодулятор, для якого проводиться аналіз, характеризується тим, що у функціоналі для оцінювання прийнятого інформаційного біта містяться складові з різними законами розподілу ймовірностей. Врахування впливу квадратичної складової на завадостійкість модема множинного доступу в аналізі виконано вперше. У статті досліджується завадостійкість модема множинного доступу, що використовує як несучу шумові гауссові сигнали. Отримано аналітичні вирази для обчислення завадостійкості модема, коли кожний користувач системи використовує бінарний цифровий демодулятор переданого сигналу. Завадостійкість модема множинного доступу проаналізовано з урахуванням впливу вхідних складових сигналу, що апроксимовані гауссовим та Хі-квадрат законами розподілу ймовірностей. Отримані теоретичні оцінки завадостійкості цифрового модема множинного доступу перевірені на імітаційній моделі. Теоретичні результати аналізу дали змогу визначити залежність завадостійкості цифрового демодулятора від кількості відліків вхідного сигналу на тактовому інтервалі. Встановлено оптимальні значення кількості відліків залежно від кількості користувачів системи та перевищення сигналу над завадою в адитивному гауссовому каналі зв’язку

Ключові слова


автокореляційна система звязку; множинний доступ; шумовий сигнал; квадратична складова; завадостійкість

Повний текст:

PDF

Посилання


Yu. G. Lega, S. M. Pervuninsky, and S. S. Ghuznin, "Investigation of the noise immunity of M-position autocorrelation receiver of noise signals in the channel with additive white Gaussian noise", Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Radioelektronika ta telekomunikatsii, no. 645, pp. 167-176, 2009 [in Ukrainian].

P. D. Zhuravel, "Organization of multiple access in data transmission systems by noise signals using orthogonalization of transmitter signals", Naukovyi visnyk Chernivetskoho natsionalnoho universytetu im. Yu. Fedkovycha. Seriia: Kompiuterni systemy ta komponenty, vol. 4, iss. 2, pp. 15-19, 2013 [in Ukrainian].

A. A. Kharkevich, "Sygnal transmissian by modulated noice", Elektrosviaz, no. 11, pp. 42-46, 1957 [in Russian].

G. Kolumban et al., "The role of synchronization in digital communications using chaos. Part I: fundamentals of digital communications", IEEE transactions on circuits and systems І, vol. 44, no. 10, рр. 927-936, 1997.

W. M. Tam, F. Lau, and C. Tse, Digital communication with chaos. N.Y.: Elsevier, 2006.

W. M. Tam, F. C. M. Lau, and C. K. Tse, "Generalized correlation-delay-shift-keying scheme for noncoherent chaos-based communication systems", IEEE transactions on circuits and systems І, vol. 53, no. 3, рр. 712-721, 2006.

F. C. M. Lau, M. M. Yip, C. K. Tse, and S. F. Hau, "A multiple access technique for differential chaos shift keying", IEEE Transactions on Circuit systems І, vol. 49, no. 1, pp. 96-104, 2002.

V. I. Tihonov, Statistical radio engineering. Moscow: Radio i sviaz, 1982 [in Russian].

R. N. Vadzinskij, Handbook on probabilistic distributions. St. Petersburg: Nauka, 2001 [in Russian].

S. M. Pervuninsky, and V. V. Oleksjuk, "Analysis of binary digital modem of noise signals taking into account the effect of demodulator quadratic component", Visnyk Cherkaskogo derzhavnogo tekhnologichnogo universytetu, no. 1, pp. 35-40, 2018 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


[1] Ю. Г. Лега, С. М. Первунінський, та С. С. Гузнін, "Дослідження завадостійкості М-позиційного автокореляційного приймача шумових сигналів в каналі з адитивним білим гаусовим шумом", Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Радіоелектроніка та телекомунікації, № 645, с. 167-176, 2009.

[2] П. Д. Журавель, "Організація множинного доступу в системах передачі даних шумовими сигналами із використанням ортогоналізації сигналів передавача", Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. Серія: Комп’ютерні системи та компоненти, т. 4, вип. 2, с. 15-19, 2013.

[3] А. А. Харкевич, "Передача сигналов модулированным шумом", Электросвязь, № 11, с. 42-46, 1957.

[4] G. Kolumban et al., "The role of synchronization in digital communications using chaos. Part I: fundamentals of digital communications", IEEE transactions on circuits and systems І, vol. 44, no. 10, рр. 927-936, 1997.

[5] W. M. Tam, F. Lau, and C. Tse, Digital communication with chaos. N.Y.: Elsevier, 2006.

[6] W. M. Tam, F. C. M. Lau, and C. K. Tse, "Generalized correlation-delay-shift-keying scheme for noncoherent chaos-based communication systems", IEEE transactions on circuits and systems І, vol. 53, no. 3, рр. 712-721, 2006.

[7] F. C. M. Lau, M. M. Yip, C. K. Tse, and S. F. Hau, "A multiple access technique for differential chaos shift keying", IEEE Transactions on Circuit systems І, vol. 49, no. 1, pp. 96-104, 2002.

[8] В. И. Тихонов, Статистическая радиотехника. Москва: Radio and communication, 1982.

[9] Р. Н. Вадзинский, Справочник по вероятностным распределениям. СанктПетербург: Наука, 2001.

[10] С. М. Первунінський, та В. В. Олексюк, "Аналіз бінарного цифрового модема шумових сигналів з урахуванням впливу квадратичної складової демодулятора", Вісник Черкаського державного технологічного університету, № 1, с. 35-40, 2018 (Технічні науки).

Copyright (c) 2019 Вадим Володимирович Олексюк, Станіслав Михайлович Первунінський