URN: http://vtn.chdtu.edu.uaurn:2306:44552.2019.172233

DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4412.2.2019.172233

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТАНУ УРБАНОЗЕМІВ

Ольга Олександрівна Мислюк, Олена Михайлівна Хоменко, Оксана В'ячеславівна Єгорова, Вікторія Ігорівна Пидоренко

Анотація


Дано оцінку екологічного стану ґрунтів м. Черкаси за основними фізико-хімічними властивостями. Аналіз екологічного стану ґрунтів м. Черкаси виявив їх неоднорідність, значне відхилення від оптимальних значень, що характеризує їх як антропогенно i техногенно урбанізовані. Важливими недоліками є низький вміст гумусу, залуження ґрунту і несприятливі окисно-відновні умови, порушення оптимального співвідношення Кальцію і Магнію у ГВК. У зв’язку з цим потрібно передбачити заходи щодо відновлення структури ґрунтів та покращення ґрунтових умов зростання зелених насаджень на території міста, зокрема, гіпсування ґрунту, внесення органічних добрив, забезпечення зволоження і обмеження випаровування вологи, покращення аераційних умов.


Ключові слова


урбаноземи; хімічна трансформація, фізико-хімічні властивості ґрунту; гумус; рослини

Повний текст:

PDF

Посилання


V. I. Trygub, S. V. Bochevar, and A. M. Kupchik, "Soil and ecological peculiarities of urban soils (on the example of Odesa city), Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Ser.: Geografichni ta geologichni nauky, vol. 21, iss. 1, pp. 98-109, 2016 [in Ukrainian].

O. V. Mirzak, "Experience of the investigation of the great industrials centers of the steppe zone of Ukraine (on the example of Dnipropetrovsk city). Gruntoznavstvo, No. 1-2, pp. 87-92, 2001 [in Ukrainian].

Soil in the city. Urban soil management strategy. City of Stuttgart, Germany, 2012. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/ publication/280919874_Soil_in_the_City_ Urban_Soil_Management_Strategy

O. O. Myslyuk, Е. V. Myslyuk, and L. M. Solomka, "Assessment of impact of Cherkasy CHP plant emissions on urbolandscapes". Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Ser.: Chemistry, vol. 15, iss. 12-13, pp. 47-53, 2010 [in Ukrainian].

O. Yu. Shejkіna, and O. O. Myslyuk, "Ekologіcal assessment of urban soil contamination by heavy metals along the main transport roads of Cherkasy city", Ekologіja dovkіllja ta bezpeka zhittyedіjal'nostі, no. 1, рр. 61-65, 2008 [in Ukrainian].

N. M. Kornelyuk, "Peculiarities of accumulation of heavy metals in Chenopodium album L. vegetative bodies in the conditions of technogenic pollution of soils of Cherkasy city", Visnyk Kremenchukskoho natsionalnoho universytetu im. Myhaila Ostrohradskoho, iss. 2 (115), pp. 93-100, 2019 [in Ukrainian].

A. V. Titenko, and M. I. Kulik, "Humus horizon of urban soils as a geochemical barrier in urban landscape", Lyudyna ta dovkillya. Problemy neoekolohiyi, no. 1-2, рр. 130-136, 2012 [in Ukrainian].

O. G. Lutsyshyn, et al., "Physical and chemical properties of soils under conditions of Kyiv megalopolis", Dopovidi Natsionalnoyi akademiyi nauk Ukrayiny, no. 3, pp. 197- 204, 2011 [in Ukrainian].

Susan D. Day, Phillip Eric Wiseman, Sarah B. Dickinson, and J. Roger Harris, "Tree root ecology in the urban environment and implications for a sustainable rhizosphere", Arboriculture & Urban Forestry, vol. 36 (5), pp. 193-205, 2010.

T. K. Klimenko, "The influence of soil properties on the allocation of gross forms of heavy metals in the soils of urban systems of Dnіprodzerzhyns'k city", Zbіrnyk naukovyh prac' NGU, no. 38, pp. 222-227, 2012 [in Ukrainian].

|[11] L. O. Sereda, L. A. Yablonskikh, and S. A. Kurolap, Assessment of ecological and geochemical situation of soil cover in urban district of Voronezh city. Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Serija: Geographiya. Geoekologiya, no. 4, pp. 59-65, 2015 [in Russian].

A. Kazlauskaite-Jadzevice, J. Volungevicius, V. Gregorauskienė, and S. Marcinkonis, "The role of pH in heavy metal contamination of urban soil", Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, vol. 22, iss. 4, pp. 311-318, 2014.

E. Hajduk, and Ja. Kaniuczak, "Microelements in soils and in leaves of selected tree species in an industrial urban area", Journal of Elementology, vol. 19, iss. 4, pp. 1001- 1020, 2014.

M. Alamgir, M. Islam, N. Hossain, M. G. Kibria, and M. M. Rahman, "Assessment of heavy metal contamination in urban soils of Chittagong city, Bangladesh: a critical review", International Journal of Plant & Soil Science, vol. 7, iss. 6, pp. 362-372, 2015.

M. Kharytonov, О. Тitarenko, and V. Khlopova, "Assessment of aerotechnogenic pollution of soils in area of industrial enterprises activty of Pavlograd city", Ekologichna bezpeka, no. 1 (19), pp. 37-40, 2015.

A. Läuchli, and S. R. Grattan, "Soil pH Extremes", in Plant Stress Physiology, Shabala S., Ed. Cambridge, MA: CAB International. 2012, pp. 194-209.

Methodical recommendations on the assessment of urban soils in the development of urban, architectural and building documentation. Moscow, 2003 [in Russian].

A. E. Vozbuckaya, Soil chemistry. Moscow: Vysshaya shkola, 1968 [in Russian].

Z. H. Hamkalo, "Ecological informativity of redox potential of soil agrophytocenosis", Naukovi zapysky Vinnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu im. Mykhaila Kotsiubynskyi State Pedagogical University, iss. 3, pp. 82-89, 2002 [in Ukrainian].

A. M. Polovyi, A. I. Hutsal, and O. O. Dronova, Soil science. Odesa: Ekolohiia, 2013 [іn Ukrainian].

V. A. Gorban, "Ecological soil characteristics and their correlations", Soil science, vol. 9, no. 1-2 (12), pp. 124-127, 2008 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


[1] В. І. Тригуб, С. В. Бочевар, та А. М. Купчик, "Ґрунтово-екологічні особливості міських ґрунтів (на прикладі м. Одеси)", Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки, т. 21, вип. 1, с. 98-109, 2016.

[2] О. В. Мірзак, "Досвід дослідження ґрунтів великих промислових центрів степової зони України (на прикладі м. Дніпропетровська)", Ґрунтознавство, т. 1. № 1- 2, с. 87-92, 2001.

[3] Soil in the city. Urban soil management strategy. City of Stuttgart, Germany, 2012. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/ publication/280919874_Soil_in_the_City_Urb an_Soil_Management_Strategy

[4] О. О. Мислюк, Є. В. Мислюк, та Л. М. Соломка, "Оцінка впливу викидів Черкаської ТЕЦ на стан урболандшафтів", Вісник Одеського національного університету. Хімія, т. 15, вип. 12-13, с. 47- 53, 2010.

[5] О. Ю. Шейкіна, та О. О. Мислюк, "Екологічна оцінка забруднення міських ґрунтів важкими металами вздовж основних транспортних магістралей міста Черкаси", Екологія довкілля та безпека життєдіяльності, № 1, с. 61-65, 2008.

[6] Н. М. Корнелюк, "Особливості акумулювання важких металів вегетативними органами Chenopodium album L. в умовах техногенного забруднення ґрунтів м. Черкаси", Вісник Кременчуцького національного університету, вип. 2 (115), с. 93-100, 2019.

[7] Г. В. Тітенко, та М. І. Кулик, "Гумусовий горизонт міських ґрунтів як геохімічний бар’єр в урболандшафті", Людина та довкілля. Проблеми неоекології, № 1-2, с. 130-136, 2012.

[8] О. Г. Луцишин, та ін. "Фiзико-хiмiчнi властивостi ґрунтiв в умовах Київського мегаполiсу", Доповiдi Нацiональної академiї наук України, № 3, с. 197-204, 2011.

[9] Susan D. Day, Phillip Eric Wiseman, Sarah B. Dickinson, J. Roger Harris, "Tree root ecology in the urban environment and implications for a sustainable rhizosphere", Arboriculture & Urban Forestry, vol. 36 (5), рр. 193-205, 2010.

[10] Т. К. Клименко, "Вплив ґрунтових властивостей на розподіл валових форм важких металів у ґрунтах урбосистем м. Дніпродзержинська", Збірник наукових праць НГУ, № 38, с. 222-227, 2012.

[11] Л. О. Середа, Л. А. Яблонских, и С. А. Куролап, "Оценка экологогеохимического состояния почвенного покрова городского округа города Воронеж", Вестник Воронежского государственного университета. Серия: География. Геоэкология, № 4, с. 59-65, 2015.

[12] A. Kazlauskaite-Jadzevice, J. Volungevicius, V. Gregorauskienė, and S. Marcinkonis, "The role of pH in heavy metal contamination of urban soil", Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, vol. 22, iss. 4, pp. 311-318, 2014.

[13] E. Hajduk, and Ja. Kaniuczak, "Microelements in soils and in leaves of selected tree species in an industrial urban area", Journal of Elementology, vol. 19, iss. 4, pp. 1001- 1020, 2014.

[14] M. Alamgir, M. Islam, N. Hossain, M. G. Kibria, and M. M. Rahman, "Assessment of heavy metal contamination in urban soils of Chittagong city, Bangladesh: a critical review", International Journal of Plant & Soil Science, vol. 7, iss. 6, pp. 362-372, 2015.

[15] M. Kharytonov, О. Тitarenko, and V. Khlopova, "Assessment of aerotechnogenic pollution of soils in area of industrial enterprises activty of Pavlograd city", Екологічна безпека, № 1 (19), c. 37-40, 2015.

[16] A. Läuchli, and S. R. Grattan, "Soil pH Extremes", in Plant Stress Physiology, Shabala S., Ed. Cambridge, MA: CAB International. 2012, pp. 194-209.

[17] Методические указания по оценке городских почв при разработке градостроительной и архитектурно-строительной документации. Москва, 2003.

[18] А. Е. Возбуцкая, Химия почвы. Москва: Высшая школа, 1968.

[19] З. Г. Гамкало, "Екологічна інформативність окисно-відновного потенціалу ґрунту агрофітоценозів", Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету. Серія географія, вип. 3, с. 82- 89, 2002.

[20] А. М. Польовий, А. І. Гуцал, та О. О. Дронова, Грунтознавство. Одеса: Екологія, 2013.

[21] В. А. Горбань, "Спiввiдношення екологiчних функцiй грунтiв та їх екологiчних властивостей", Ґрунтознавство, т. 9, № 1-2 (12), с. 124-127, 2008.

Copyright (c) 2019 Ольга Олександрівна Мислюк, Олена Михайлівна Хоменко, Оксана В'ячеславівна Єгорова, Вікторія Ігорівна Пидоренко