URN: http://vtn.chdtu.edu.uaurn:2306:44552.2020.196689

DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4412.2.2020.196689

ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ РОБОТИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТАТУ-ОБЛАДНАННЯМ

Ірина Валеріївна Миронець, Богдан Олександрович Луценко

Анотація


Проведена робота знайшла своє застосування в розвитку автоматизованих систем управління тату-обладнанням. Розширення культури татуювання в багатьох країнах світу стало поштовхом для розвитку технологій у цій галузі. Почали з’являтися нові концепції та їх реалі-зації, а існуючі – розширювали свої функціональні характеристики і можливості. Дослідження функціональних можливостей існуючих концепцій використання автоматизованих систем управління тату-обладнанням показало, що вони не є практичними у використанні та мають необґрунтовано високу ціну. Тому метою дослідження стало реалізувати найбільш ефективний функціонал та дизайн шляхом проведення удосконалень існуючої системи управління тату-обладнанням. Було проведено опитування серед майстрів, під час якого проводилися заміри часу роботи оптимізованої системи та її аналогів, доступних широкому колу майстрів на ринку. Отримані результати повністю обґрунтували актуальність проведеного дослідження.

Ключові слова


автоматизовані системи управління, функціональні можливості, мобіль-ний додаток, оптимізація, тату-обладнання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Carl Zimmar, Scientific pigment: tattoos of obsessed with science. UK: Kelmscott Press, 2011.

O. V. Androschuk, Yu. V. Kondratenko, O. V. Golovchenko, T. O. Vorona, and M. V. Petrushen, "Information technologies and their influence on society development", Zbirnyk naukovykh prats Tsentru voienno-stratehichnykh doslidzhen Natsionalnoho universytetu oborony Ukrainy imeni Ivana Cherniakhovskoho, no. 1 (50), 2014 [in Ukrainian].

K. S. Amnelin, and O. N. Granichyn, Introduction to the development of applications for mobile platforms. VVM, 2011 [in Russian].

T. M. Korpaniuk, and Ya. I. Mulik. "Mobile application", Efektyvna ekonomika: electronic professional ed., no. 1 (3), 2018 [in Ukrainian].

E. V. Chekotovsky, Statistical methods: textbook. Kyiv, Ukraine: Znannya, 2016 [in Ukrainian].

Global Commerce Review. [Online]. Avail-able: https://bit.ly/2AkZ5Re

Jaime Levy, UX strategy: how to device innovative digital products that people want. O'Reilly Media, 2015.

V. I. Zatserkovny, I. V. Tishaev, and V. K. Demidov, Methodology of scientific research: textbook. Nizhyn, Ukraine, 2012 [in Ukrainian].

O. O. Zheleznyak, and I. V. Kornienko, Science and scientific research: textbook. Nizhin, Ukraine, 2007 [in Ukrainian].

O. V. Kolesnikov, Fundamentals of scientific research: textbook, the 2nd ed., cor. and suppl., Kyiv, Ukraine, 2011 [in Ukrainian]. [11] A. L. Goloshchapov, Google Android. Creating applications for smartphones and tablets. St. Petersburg, Russia, 2012 [in Russian].

V. P. Kotlyarov, The basics of testing software protection. Binom, 2009 [in Rus-sian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


[1] Карл Циммар, Науковий пігмент: татуювання одержимих наукою. Великобританія: Келмскотт-пресс, 2011.

[2] О. В. Андрощук, Ю. В. Кондратенко, О. В. Головченко, Т. О. Ворона, та М. В. Петрушен, "Інформаційні технології та їх вплив на розвиток суспільства", Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Іва-на Черняховського, № 1 (50), 2014.

[3] К. С. Амнелин, и О. Н. Граничин, Введение в разработку приложений для мобильных платформ. ВВМ, 2011.

[4] Т. М. Корпанюк, та Я. І. Мулик, "Застосування мобільних", Ефективна економіка: електрон. фахове вид., № 1 (3), 2018.

[5] Е. В. Чекотовський, Статистичні методи: навч. посіб. Київ, Україна: Знання, 2016.

[6] Global Commerce Review. [Online]. Avail-able: https://bit.ly/2AkZ5Re

[7] Jaime Levy, UX strategy: how to device innovative digital products that people want. O'Reilly Media, 2015.

[8] В. І. Зацерковний, І. В. Тішаєв, та В. К. Демидов, Методологія наукових досліджень: навч. посіб. Ніжин, Україна, 2012.

[9] О. О. Железняк, та І. В. Корнієнко, Наука та наукові дослідження: навч. посіб. Ніжин, Україна, 2007.

[10] О. В. Колєсніков, Основи наукових досліджень: навч. посіб., 2-ге вид., випр. та доп. Київ, Україна, 2011.

[11] А. Л. Голощапов, Google Android. Создание приложений для смартфонов и планшетных ПК. Санкт-Петербург, Рос-сия, 2012.

[12] В. П. Котляров, Основи тестування програмного забезпечення. Біном, 2009.

Copyright (c) 2020 Ірина Валеріївна Миронець, Богдан Олександрович Луценко