КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ВИКЛАДАННЯ КУРСІВ CS1 І CS2 В УНІВЕРСИТЕТАХ СВІТУ ТА УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Юлія Віталіївна Прокоп Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6608-3668
  • Олена Григорівна Трофименко Національний університет «Одеська юридична академія», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7626-0886
  • Анатолій Арнольдович Толокнов Національний університет «Одеська юридична академія», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2614-2109
  • Ярослав Володимирович Дубовой Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3987-9409

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4412.1.2021.229502

Ключові слова:

Мова програмування, ІТ-освіта, Алгоритмізація та програмування, Алгоритмми та структури даних, Об'єктно-орієнтоване програмування

Анотація

Стаття присвячена пошуку способів покращення успішності при вивченні базових дисциплін з програмування на 1-му і 2-му курсах навчання бакалаврату при підготовці ІТ фахівців. Досліджено навчальні плани підготовки здобувачів вищої освіти у галузі 12 Інформаційні технології в українських вишах. Розглянуто змістове наповнення дисциплін «Алгоритмізація та програмування», «Алгоритми та структури даних», «Об’єктно-орієнтоване програмування» та аналогічних курсів CS1 і CS2 у західних вишах. З’ясовано, що ці курси є фундаментальними у підготовці якісних фахівців ІТ галузі, а тому важливо залучати передовий світовий досвід та найкращі підходи у викладанні для гнучкого корегування навчальних програм дисциплін, враховуючи сучасні вимоги до фахівців на ринку ІТ праці. Порівняння підходів до викладання зазначених курсів в українських вишах та за кордоном виявило певні розбіжності підходів до вибору мови програмування, що використовується у цих курсах, а також відмінності змістового наповнення, які не повною мірою пояснюються регіональною специфікою ринку ІТ праці і можуть сигналізувати про необхідність вдосконалення робочих програм. Результати дослідження дадуть змогу більш виважено і ґрунтовно підходити до змістового формування зазначених навчальних дисциплін з програмування, вибору підходів до мотивації здобувачів вищої освіти до навчання.

Біографії авторів

Юлія Віталіївна Прокоп, Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку

канд. іст. наук, ст. викладач

Олена Григорівна Трофименко, Національний університет «Одеська юридична академія»

к. т. н, доцент

Анатолій Арнольдович Толокнов, Національний університет «Одеська юридична академія»

асистент

Ярослав Володимирович Дубовой, Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку

магістр

Посилання

D. B. Silva, R. L. Aguiar, D. S. Dvconlo, and C. N. Silla, "Recent studies about teaching algorithms (CS1) and data structures (CS2) for computer science students", in 2019 IEEE Frontiers in Education Conf. (FIE), Coving-ton, KY, USA, 2019, pp. 1-8. doi: 10.1109/FIE43999.2019.9028702.

D. Krpan, M. Rosić, and S. Mladenovic, "Teaching basic programming skills to un-dergraduate students", in Proc. CIET’14, 2014, pp. 147-158.

D. Krpan, S. Mladenović, and M. Rosić, "Undergraduate programming courses, stu-dents’ perception and success", Procedia – Social and Behavioral Sciences, vol. 174, pp. 3868-3872, 2015. doi: 10.1016/j.sbspro.2015.01.1126.

S. Sobral, "30 years of CS1: Programming languages evolution", in Proc. ICERI’19, 2019, pp. 9197-9205. doi: 10.21125/iceri.2019.2214.

M. Andrzejewska, "Przyczyny niepowodzeń edukacyjnych studentów informatyki na wstępnych kursach programowania", Edukacja, Technika, Informatyka, vol. 4, pp. 211-217, 2018. doi: 10.15584/eti.2018.4.29.

M. Almeida, L. Alves, M. Pereira, and G. Barbosa, "EasyCoding – methodology to support programming learning", in First Int. Computer Programming Education Conf. ICPEC-2020, 2020, pp. 1-8. doi: 10.4230/OASIcs.ICPEC.2020.1.

C.Watson, and F. Li, "Failure rates in intro-ductory programming revisited", in Proc. 2014 Conf. Innovation & Technology in Computer Science Education (ITiCSE '14), Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 2014, pp. 39-44. doi: 10.1145/2591708.2591749.

J. María, R. Corral, A. Balcells, A. Estévez, G. Moreno, and M. Ramos, "A game-based approach to the teaching of object-oriented programming languages", Computers & Edu-cation, vol. 73, pp. 83-92, 2014. doi: 10.1016/j.compedu.2013.12.013.

S. Mladenovic, and D. Krpan, "Using games to help novices embrace programming: From elementary to higher education", Internation-al Journal of Engineering Education, vol. 32, no. 1 (B), pp. 521-531, 2016.

D. Krpan, S. Mladenović, and G. Zaharija, "Mediated transfer from visual to high-level programming language", in 40th Int. Conven-tion Information and Communication Tech-nology, Electronics and Microelectronics (MIPRO’2017), Opatija, 2017, pp. 800-805. doi: 10.23919/MIPRO.2017.7973531.

A. Brito, and A. Medeiros, "A motivating approach to introduce object-oriented pro-gramming to engineering students", The In-ternational Journal of Electrical Engineering & Education, vol. 7, 2019. doi: 10.1177/0020720919856247.

W. Yoke, and M. Yatim, "Computer game as learning and teaching tool for object oriented programming in higher education institution", Procedia – Social and Behavioral Sciences, vol. 123, pp. 215-224, 2014. doi: 10.1016/j.sbspro.2014.01.1417.

M. Madeja, and J. Porubän, "Innovative ap-proaches in C introductory programming courses", in ICTERI PhD Symposium, 2019.

M. Konecki, S. Lovrenčić, and M. Kaniški, "Using real projects as motivators in pro-gramming education", in 2016 39th Int. Convention Information and Communica-tion Technology, Electronics and Microelec-tronics (MIPRO), Opatija, Croatia, 2016, pp. 883-886. doi: 10.1109/MIPRO.2016.7522264.

R. M. Siegfried, K. G. Herbert-Berger, and J. P. Siegfried, "CS2 and the impact of pro-gramming language choice", in Proc. 51st ACM Technical Symposium Computer Sci-ence Education (SIGCSE '20), Association for Computing Machinery, New York, 2020, p. 1353. doi: 10.1145/3328778.3372644.

R. M. Siegfried, J. P. Siegfried, and G. Ale-xandro, "A longitudinal analysis of the reid list of first programming languages", Infor-mation Systems Education Journal, vol. 14 (6), pp. 47-54, 2016.

V. Aleksić, and M. Ivanović, "Introductory programming subject in european higher edu-cation", Informatics in Education, vol. 15, no. 2, pp. 163-182, 2016. doi: 10.15388/infedu.2016.09.

E. Murphy, T. Crick, and J. Davenport, "An analysis of introductory programming cours-es at UK universities", The Art, Science, and Engineering of Programming, vol. 1 (2), no. 18, 2017. doi: 10.22152/programming-journal.org/ 2017/1/18.

A. Herala, E. Vanhala, and U. Nikula, "Ob-ject-oriented programming course revisited", in Proc. 15th Koli Calling Conf. Computing Education Research, Association for Compu-ting Machinery, New York, 2015, pp. 23-32. doi: 10.1145/2828959.2828974.

N. Alzahrani, F. Vahid, A. Edgcomb, K. Nguyen, and R. Lysecky, "Python versus C++: An analysis of student struggle on small coding exercises in introductory program-ming courses", in Proc. 49th ACM Technical Symposium Computer Science Education (SIGCSE '18), Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 2018, pp. 86-91. doi: 10.1145/3159450.3160586.

L. Layman, Y. Song, and C. Guinn, "Toward predicting success and failure in CS2: A mixed-method analysis", in Proc. 2020 ACM Southeast Conf. (ACM SE '20), Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 2020, pp. 218-225. doi: 10.1145/3374135.3385277.

F. Johnson, S. McQuistin, and J. O'Donnell, "Analysis of student misconceptions using Python as an introductory programming lan-guage", in Proc. 4th Conf. Computing Educa-tion Practice 2020 (CEP 2020), Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 2020, vol. 4, pp. 1-4. doi: 10.1145/3372356.3372360.

Y. Prokop, E. Trofimenko, N. Loginova, A. Zadereyko, and M. Gerganov, "Multivari-ate analysis when choosing the first pro-gramming language studied in universi-ties", in 2019 IEEE 2nd Ukraine Conf. Elec-trical and Computer Engineering (UKRCON), 2019, pp. 1224-1228. doi: 10.1109/UKRCON.2019.8879810.

S. Naveed, M. Sarim, and A. Nadeem, "C in CS1: Snags and viable solution", Mehran University Research Journal of Engineering and Technology, vol. 37, no. 1, pp. 1-14, 2018. doi: 10.22581/MUET1982.1801.01.

I. Damyanov, and N. Borisova, "Program-ming languages in undergraduate courses and in software industry in Bulgaria", Interna-tional Journal of Pure and Applied Mathe-matics, vol. 117, no. 2, pp. 271-278, 2017. doi: 10.12732/ijpam.v117i2.3.

S. Davies, J. Polack-Wahl, and K. Anewalt, "A snapshot of current practices in teaching the introductory programming sequence", in Proc. 42nd ACM Technical Symposium Computer science education (SIGCSE '11), Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 2011, pp. 625-630. doi: 10.1145/1953163.1953339.

Y. Prokop, E. Trofimenko, N. Severin, and L. Bukata, "An analysis of criteria for choos-ing a first programming language in universi-ties", in 15th Int. Conf. ICT in Education, Re-search, and Industrial Applications (IC-TERI’19), 2019, pp. 420-425.

S. Sobral, "CS1: C, Java or Python? Tips for a conscious choice", in Proc. ICERI’19, 2019, pp. 2512-2519. doi: 10.21125/iceri.2019.0666.

E. Mehmood, A. Abid, M. S. Farooq, and N. A. Nawaz, "Curriculum, teaching and learning, and assessments for introductory programming course," in IEEE Access, 2020, vol. 8, pp. 125961-125981. doi: 10.1109/ACCESS.2020.3008321.

Yu. V. Prokop, O. H. Trofymenko, and O. V. Zadereyko, "Analysis of approaches in teaching the introductory programming course in universities", Systemni tekhnolohii, vol. 4 (135), pp. 73-84, 2021. [in Ukrainian]. doi: 10.34185/1562-9945-4-135-2021-08.

R. Shevchenko, "Rating of programming lan-guages 2021: the share of Python is decreas-ing, and TypeScript has bypassed C++". [Online]. Available: https://dou.ua/lenta/ articles/language-rating-jan-2021/?from=tg. Accessed on: Feb. 14, 2021 [in Ukrainian].

The best paying and most in-demand pro-gramming languages in 2020. [Online]. Available: https://www.codeplatoon.org/ best-paying-most-in-demand-programming-languages-2020. Accessed on: Feb. 14, 2021.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-22

Як цитувати

Прокоп, Ю. В., Трофименко, О. Г., Толокнов, А. А., & Дубовой, Я. В. (2021). КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ВИКЛАДАННЯ КУРСІВ CS1 І CS2 В УНІВЕРСИТЕТАХ СВІТУ ТА УКРАЇНИ. Вісник Черкаського державного технологічного університету, (2), 18–30. https://doi.org/10.24025/2306-4412.1.2021.229502

URN