ІЄРАРХІЯ ЗАДАЧ КЕРУВАННЯ НЕПЕРЕРВНИМ ПРОЦЕСОМ АДСОРБЦІЙНОГО ВІДНОВЛЕННЯ МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Автор(и)

  • Людмила Дем’янівна Ярощук Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8441-6692
  • Євгенія Олександрівна Тюріна Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4398-5930

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4412.2.2021.239200

Ключові слова:

утилізація, очищення, регенерація, олива, мастило, адсорбція, задачі керування

Анотація

Розвиток суспільства супроводжується постійним збільшенням обсягів відпрацьованих олив та мастил. Сучасний підхід господарчих органів до цих речовин не набув системності, їх зростання та утилізація не знаходяться під належним контролем. Актуальним напрямом дослідження є визначення сукупності задач керування процесами адсорбційного очищення у промислових масштабах, їхніх взаємозв’язків та пріоритетів. Призначення технології утилізації та сучасні вимоги до промислових виробництв дали підстави сформувати такі стратегічні (загальновиробничі) задачі системи керування: забез-печення економічної ефективності виробництва; дотримання вимог до якості продукції; виконання екологічних вимог до виробництва. Аналіз хіміко-технологічної системи неперервного адсорбційного очищення показав, що наступним рівнем ієрархії задач є технологічні (тактичні) задачі, обумовлені вимогами до властивостей регенерованих олив і мастил, а також властивостями забрудненої сировини, адсор-бенту та стану самого адсорбера як основного технологічного апарата. Кожну технологічну задачу було деталізовано, це дало можливість сформулювати задачі керування наближено до типових задач керування, враховуючи особливості технології. Кінцевим етапом дослідження ієрархії задач було визначення переліку математичних методів, які можливо застосувати для систем керування адсорбційним очищенням олив та мастил. Використання різноманітних схем спрощує розуміння проблем і логіку міркувань авторів, сприяє системному підходу до автоматизації адсорбційного очищення. Отримані результати дають змогу зацікавленим особам обґрунтувати свій вибір задач і математичного забезпечення.

Біографії авторів

Людмила Дем’янівна Ярощук, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

к. т. н., доцент, доцент кафедри технічних та програмних засобів автоматизації КПІ ім. Ігоря Сікорського

Євгенія Олександрівна Тюріна, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

аспірант кафедри технічних та програмних засобів автоматизації КПІ ім. Ігоря Сікорського

Посилання

M. I. Kulyk, "Utilization of used motor oils: ecological and economic aspect", Liudyna ta dovkillia. Problemy neoekolohii, iss. 1-2, pp. 122-128, 2015 [in Ukrainian].

M. R. Petryk et al., Mathematical modeling of heat transfer and adsorption of carbohy-drates in nanoproductive cellular catalysts of the systems of neutralization of welded gases, Kyiv, Ukraine: Nats. akad. nauk Ukrainy, In-t kibernetyky im. V. M. Hlushkova, 2017 [in Ukrainian].

N. V. Usheva et al., Mathematical modeling of chemical and technological processes. Tomsk, Russia: Tomskyi polytekhn. un-t, 2014 [in Russian].

M. D. Myshlyavceva, "Mathematical model-ing of complex adsorption systems on the surface of solids: The transfer matrix meth-od”, Ph.D. thesis, OmSTU, Omsk, Russia, 2013 [in Russian].

L. T. Fajzullina, and E. Yu. Tumanova, "Mathematical modeling of gas flow hydro-dynamics in a porous filled layer", in V All-Rus. Stud. Sci. and Techn. Conf. Intensifica-tion of Heat and Mass Transfer Processes, Industrial Safety and Ecology, Kazan Na-tional Research Technological University, May 23-25, 2018, pp. 276-280 [in Russian].

L. T. Fajzullina, and E. Yu. Tumanova, "Mathematical modeling of the adsorption process with various methods of adsorbent packing", in V All-Rus. Stud. Sci. and Techn. Conf. Intensification of Heat and Mass Transfer Processes, Industrial Safety and Ecology, Kazan National Research Techno-logical University, May 23-25, 2018, pp. 280-283 [in Russian].

E. I. Akulinin et al., "Problems of analysis, optimization and control in the separation of gas mixtures", Vestnik VGUIT, vol. 80, iss. 2, pp. 93-100, 2018 [in Russian].doi: 10.20914/2310-1202-2018-2-93-100.

E. I. Akulinin, D. S. Dvoreckij, and S. I. Dvoreckij, "Dynamics of cyclic adsorp-tion processes of air enrichment with oxy-gen: Modeling and optimization", Vestnik tekhnologicheskogo universiteta, vol. 19, iss. 17, pp. 108-114, 2016 [in Russian].

V. G. Matvejkin, A. A. Ishin, S. A. Skvorcov, and S. I. Dvoreckij, "Automation of the pro-cess of adsorption separation of gas mixtures and hydrogen production", Vestnik TGTU, vol. 23, iss. 4, pp. 548-556, 2017 [in Rus-sian].doi: 10.17277/vestnik.2017.04.pp.548-556.

V. G. Matvejkin et al., "Optimization and control of the cyclic process of adsorption air enrichment with oxygen", Vestnik TGTU, vol. 24, iss. 4, pp. 556-568, 2018 [in Rus-sian].doi: 10.17277/vestnik.2018.04.pp.556-568.

S. A. Skvortsov, and A. A. Ishin. "The de-sign of extreme adaptive control system for adsorptive hydrogen-production process", Vestnik VGU. Seriya: Sistemnyy analiz i in-formatsionnyye tekhnologii, iss. 4, pp. 84-90, 2016 [in Russian].

L. V. Ivanova, I. I. Korneev, and V. N. Yuzbashev, Oil and gas processing technology. Moscow, Russia: Khimiia, 1966 [in Russian].

N. V. Keltsev, Adsorption technology ba-sics, Moscow, Russia: Khimiia, 1984 [in Russian].

L. D. Yaroshchuk, Intelligent control sys-tems: Expert systems – the basics of design and application in automation systems: a guide for students of specialty 151 "Automa-tion and computer-integrated technologies". Kyiv, Ukraine: KPI im. Ihoria Sikorskoho, 2019 [in Ukrainian].

L. D. Yaroshchuk, and Ye. O. Tiurina, "Ac-counting of sustainable development strate-gy at the automation of oil and grease purifi-cation with adsorbents", KhІЕТR, iss. 1, pp. 126-134, 2019 [in Ukrainian].doi: https://doi.org/10.20535/2617-9741.1.2019.171211.

L. R. Ladieva, Optimization of technological processes: textbook. Kyiv, Ukraine: Politekhnika, 2004 [in Ukrainian].

A. Zhulinskyi, L. Ladieva, and A. Burban, "An optimization of static operating modes of the installation of contact membrane dis-tillation", Contemporary Engineering Sci-ences, vol. 10, no. 9, pp. 439-446, 2017. doi: 10.12988/ces.2017.7332.

V. A. Shevchenko, "Optimization of power plant control of minimum fuel consumption taking into account weather conditions", Visnyk ChDTU, iss. 4, pp. 46-55, 2018 [in Russian].

I. G. Anisimov et al., Fuels, lubricants, technical fluids. Assortment and application, in V. M. Shkolnikov (Ed.). Moscow, Russia: Tekhinform, 1999 [in Russian].

D. S. Zhalkin, and S. H. Zhalkin, Chemotol-ogy of diesel fuels. Alternative fuels. Kharkiv, Ukraine: UkrDUZT, 2016 [in Ukrainian].

L. P. Kazakova, and S. E. Krein, Physico-chemical fundamentals of petroleum oils production. Moscow, Russia: Khimiia, 1978 [in Russian].

L. R. Rudnick, Ed., Synthetics, Mineral Oils, and Bio-Based Lubricants: Chemistry and Technology, 3rd ed. Boca Raron: CRC Press, 2020.

C. Stan, C. Andreescu, and M. Toma, "Some aspects of the regeneration of used motor oil", Procedia Manufacturing, vol. 22, pp. 709-713, 2018. doi: 10.1016/j.promfg.2018.03.102.

L. D. Yaroshchuk, and Ye. O. Tiurina, "Verbal modeling of microprocesses of con-tinuous oil and grease adsorption", KhІЕТR, iss. 2, pp. 78-88, 2020 [in Ukrainian]. doi: 10.20535/2617-9741.2.2020.208058.

A. N. Planovskii, V. M. Ramm, and S. Z. Kagan. Processes and Apparatuses of Chemical Technology. 4th ed. Moscow, Russia: Khimiia, 1967 [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-22

Як цитувати

Ярощук, Л. Д., & Тюріна, Є. О. (2021). ІЄРАРХІЯ ЗАДАЧ КЕРУВАННЯ НЕПЕРЕРВНИМ ПРОЦЕСОМ АДСОРБЦІЙНОГО ВІДНОВЛЕННЯ МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ. Вісник Черкаського державного технологічного університету, (2), 49–62. https://doi.org/10.24025/2306-4412.2.2021.239200

Номер

Розділ

Автоматизація та приладобудування

URN