ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА ОБЛІКУ ЕКСПЕРТНИХ ПРОВАДЖЕНЬ У ПІДРОЗДІЛАХ ЕКСПЕРТНОЇ СЛУЖБИ МВС УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Роман Леонідович Пташкін Черкаський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2180-0969
  • Артем Володимирович Гончаров Черкаський державний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4043-5300
  • Олександр Степанович Гавриш Черкаський державний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4621-9510

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4412.2.2021.241061

Ключові слова:

інформаційно-аналітична система, аналіз даних, статистика, аналітика, розробка програмного забезпечення, бази даних, web, php, PostgreSQL

Анотація

Робота присвячена проблемам побудови моделей, розробки, реалізації та впровадження інформаційно-аналітичної системи обліку експертних проваджень у підрозділах Експертної служби МВС України. Аналізуючи сучасні вимоги та принципи розробки програмних засобів для підрозділів МВС України, авторами було сформовано перелік вимог та базових принципів стосовно розробки необхідного програмного забезпечення. Окрім того, було здійснено аналіз сучасних технологій, які можливо використати для розробки системи. Відокремлено ті технологічні рішення, що повністю задовольняють поставлені вимоги. Відтак авторами для розробки програмного засобу обрано архітектуру на кшталт web-додатка, для роботи з яким користувачеві необхідний лише web-браузер, в якому буде відображений графічний інтерфейс користувача, а вся функціональність системи забезпечується web-сервером. При розробці авторами приділено особливу увагу питанню захисту інформації, оскільки воно продиктовано ключовими вимогами до програмного забезпечення, що може бути використане в підрозділах МВС України. Відтак розроблена система фундаментально базується на моделі безпеки «Zero Trust» і здійснює багаторівневе фільтрування та перевірку будь-яких даних, що обробляються в системі. Також система має алгоритми автоматизованої реакції на спроби несанкціонованого вторгнення. Як ключові технології було обрано систему керування базами даних PostgreSQL для збереження та маніпулювання даними, web-сервер nginx для забезпечення функціонування сервера, мову програмування PHP для написання коду серверної частини системи та мови HTML, CSS, Java Script для реалізації графічного інтерфейсу користувача. Виходячи з вимог безпеки, при розробці не використовувалися сторонні бібліотеки чи фреймворки. Безпосередньо для реалізації серверної частини додатка авторами обрано дещо модифіковану модель MVC та реалізовано принцип абсолютної модульності системи. Інформаційно-аналітичну систему було успішно впроваджено в діяльність усіх підрозділів Експертної служби МВС України. Наразі система активно використовується для автоматизованого створення звітності й формування статистичних та аналітичних даних про окремі напрями діяльності служби.

Біографії авторів

Роман Леонідович Пташкін, Черкаський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України

Заступник завідувача відділу комп'ютерно-технічних та телекомунікаційних досліджень

Артем Володимирович Гончаров, Черкаський державний технологічний університет

к.т.н., доцент

Олександр Степанович Гавриш, Черкаський державний технологічний університет

канд. фіз.-мат. наук, доцент

Посилання

The Ministry of Internal Affairs of Ukraine. (2009, Oct. 12). Order No. 436, On approval of the Regulations on the Integrated Information Search System of the Internal Affairs Bodies of Ukraine. [Online]. Available: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/z1256-09/conv#Text [in Ukrainian].

The Cabinet of Ministers of Ukraine. (2018, Nov. 14). Resolution No. 1024, On approval of the Regulation on the unified information system of the Ministry of Internal Affairs and the list of its priority information resources. [Online]. Available: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1024-2018-%D0%BF/conv#Text [in Ukrainian].

Draft of the Cybersecurity Strategy of Ukraine (2021–2025). [Online]. Available: https://www.rnbo.gov.ua/files/2021/ STRATEGIYA%20KYBERBEZPEKI/ proekt%20strategii_kyberbezpeki_Ukr.pdf [in Ukrainian].

Yu. V. Tryus, H. O. Zaspa, O. S. Kozhemiakin, and A. V. Ashyrova, "Information and analytical system for educational activities support of structural divisions of higher education institutions", Visnyk Cherkaskogo derzhavnogo tehnologichnogo universitetu, no. 4, pp. 27-38, 2020 [in Ukrainian].

N. V. Bugas, and O. O. Kovalenko, "Information system as a condition for effective management decisions, Efektyvna ekonomika, no. 12, 2016. [Online]. Available: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5313 [in Ukrainian].

M. Kleppmann, Highly Loaded Applications. Programming, Scaling, Support. St. Petersburg, Russia: Piter, 2018. ISBN: 978-5-4461-0512-0 [in Russian].

D. DeJonghe, NGINX Cookbook: Advanced Recipes for High Performance Load Balancing. CA, USA: O’Reilly Media, 2019. ISBN: 978-1-491-96893-2.

L. Campbell, and Ch. Majors, Databases. Reliability Engineering. St. Petersburg, Russia: Piter, 2020 [in Russian]. ISBN 978-5-4461-1310-1.

D. Grus, Data Science. Data Science from Scratch: 2nd Ed. St. Petersburg, Russia: BHV-Petegburg, 2021 [in Russian]. ISBN: 978-5-9775-6731-2.

J. Garbis, and J. Chapman, Zero Trust Security: An Enterprise Guide. Boston, MA, USA: Apress. ISBN-13: 978-1-4842-6701-1.

D. Johnson, D. Deogun, and D. Sawano, Secure by Design. St. Petersburg, Russia: Piter, 2021 [in Russian]. ISBN 978-5-4461-1507-5.

B. Novikov, E. Gorshkova, and N. Grafeeva, Database Technology Fundamentals: A tutorial. Moscow, Russia: DMK Press, 2020. [in Russian].ISBN 978-5-97060-841-8.

D. Boswell, and T. Foucher, Readable code or programming as art. St. Petersburg, Russia: Piter, 2012 [in Russian]. ISBN: 978-5-459-01188-3.

G. Schönig, PostgreSQL 11. Mastering of Development. Transl. from Eng. by A. A. Slinkin. Moscow, Russia: DMK Press, 2019 [in Russian]. ISBN: 978-5-97060-671-1.

H. Dombrovskaya, B. Novikov, and A. Bailliekova, PostgreSQL Query Optimization: The Ultimate Guide to Building Efficient Queries. Chicago, IL, USA: Apress, 2021. ISBN: 978-1-4842-6884-1.

PostgreSQL 11.12 Documentation. [Online]. Available: https://www.postgresql.org/docs/ 11/index.html

E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, and J. Vlissides, Object-Oriented Design Patterns. St. Petersburg, Russia: Piter, 2020 [in Russian]. ISBN 978-5-4461-1595-2.

C. Pitt, Pro PHP 8 MVC: Model View Controller Architecture-Driven Application Development. Cape Town, South Africa: Apress, 2021.ISBN: 978-1-4842-6956-5.

M. Zandstra, PHP 8 Objects, Patterns, and Practice: Mastering OO Enhancements, Design Patterns, and Essential Development Tools. Brighton, UK: Apress, 2021. ISBN: 978-1-4842-6790-5.

PHP documentation. [Online]. Available: https://www.php.net/manual/ru/

K. Tatroe, and P. Macintyre, Creating dynamic websites in PHP. 4th Int. Ed. St. Petersburg, Russia: Piter, 2021 [in Russian].ISBN: 978-5-4461-1488-7.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-22

Як цитувати

Пташкін, Р. Л., Гончаров, А. В., & Гавриш, О. С. (2021). ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА ОБЛІКУ ЕКСПЕРТНИХ ПРОВАДЖЕНЬ У ПІДРОЗДІЛАХ ЕКСПЕРТНОЇ СЛУЖБИ МВС УКРАЇНИ. Вісник Черкаського державного технологічного університету, (2), 5–17. https://doi.org/10.24025/2306-4412.2.2021.241061

URN