ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ВСТАНОВЛЕННЯ ЦИКЛОВОГО СИНХРОНІЗМУ В СИСТЕМАХ ЗВ’ЯЗКУ З НЕРОЗДІЛЬНИМ ФАКТОРІАЛЬНИМ КОДУВАННЯМ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4412.4.2021.252807

Ключові слова:

факторіальне кодування, синхрокомбінація, імовірність встановлення синхронізму, завада високої інтенсивності, імітаційне моделювання, короткий пакет

Анотація

У роботі досліджено ефективність методів циклової синхронізації систем передавання інформації з нероздільним факторіальним кодуванням: методу, що використовує як синхрокомбінацію перестановку, що має максимальне значення мінімальної відстані Хеммінга від її двійкового представлення до всіх її циклічних зсувів, та методу, який базується на використанні як синхрокомбінації перестановки чисел з її поділом на префіксну та суфіксну частини. Розроблено та описано структурні схеми імітаційних моделей системи передавання даних для кожного з методів. Описано середовище розробки та параметри апаратної частини, на якій виконувалося моделювання. Побудовано програмні імітаційні моделі систем передавання даних, у яких реалізовано алгоритми встановлення циклового синхронізму для кожного з наведених методів. Обґрунтовано основні модулі, які використовувалися як для реалізації моделей, так і для інтерпретації результатів. Оцінено показники ефективності методів циклової синхронізації: швидкість встановлення синхронізму та ймовірність хибного фазування залежно від імовірності бітової помилки в каналі зв’язку. Продемонстровано особливості та переваги для кожного з методів.

Біографії авторів

Еміль Віталійович Фауре, Черкаський державний технологічний університет

д.т.н., професор,

Богдан Анатолійович Ступка, Черкаський державний технологічний університет

аспірант

Посилання

M. Popovic, Communication protocol engineering, 2nd ed. CRC Press, 2021.

D. Hercog, Communication protocols: principles, methods and specifications. Cham: Springer Nature Switzerland, 2020.

D. S. Dawoud, and P. Dawoud, Serial communication protocols and standards: RS232/485, UART/USART, SPI, USB, INSTEON, Wi-Fi and WiMAX. 2020.

A. Mannani, Synthesis of communiication protocols: a supervisory control approach. S.l.: Scholars’ Press, 2013.

H. König, Protocol engineering. Heidelberg ; New York: Springer, 2012.

E. Faure, "Factorial coding with data recovery", Visnyk Cherkaskogo derzhavnogo tehnologichnogo universitetu, no. 2, pp. 33-39, 2016 [in Russian].

E. V. Faure, O. O. Kharin, V. V. Shvydkyi, and A. I. Shcherba, "Method of factorial coding with data recovery", 117004, Dec. 06, 2017 [in Ukrainian].

J. S. Al-Azzeh, B. Ayyoub, E. Faure, V. Shvydkyi, O. Kharin, and A. Lavdanskyi, "Telecommunication systems with multiple access based on data factorial coding", Int. J. Commun. Antenna Propag., vol. 10, no. 2, pp. 102-113, 2020. doi: 10.15866/irecap

E. V. Faure, "Factorial coding with error correction", Radio Electron. Comput. Sci. Control, vol. 0, no. 3, pp. 130-138, Nov. 2017. doi: 10.15588/1607-3274-2017-3-15.

E. V. Faure, V. V. Shvydkyi, A. O. Lavdanskyi, and O. O. Kharin, "Methods of factorial coding of speech signals", Radio Electron. Comput. Sci. Control, vol. 0, no. 4, pp. 186-198, Nov. 2019. doi: 10.15588/1607-3274-2019-4-18.

E. V. Faure, A. I. Shcherba, and A. A. Kharin, "Factorial code with a given number of inversions", Radio Electron. Comput. Sci. Control, no. 2, pp. 143-153, 2018. doi: 10.15588/1607-3274-2018-2-16.

E. V. Faure, V. V. Shvydkyi, A. I. Shcherba, O. O. Kharin, and B. A. Stupka, "Method of cyclic synchronization based on permutations", Visnyk Cherkaskogo derzhavnogo tehnologichnogo universitetu, no. 4, pp. 67-76, 2020 [in Ukrainian]. doi: 10.24025/2306-4412.4.2020.222439.

E. Faure, A. Shcherba, and B. Stupka, "Permutation-based frame synchronisation method for short packet communication systems", in 2021 11th IEEE Int. Conf. on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS), Cracow, Poland, Sept. 2021, pp. 1073-1077. doi: 10.1109/IDAACS53288.2021.9660996.

"Python 3.9.6 documentation". [Online]. Available: https://docs.python.org/3.

PyCharm: the Python IDE for Professional Developers by JetBrains. JetBrains. [Online]. Available: https://www.jetbrains.com/ru-ru/pycharm.

Ch. Severance, Python for Everybody: Exploring Data Using Python 3, University of Michigan, 2016.

K. Lioy, Python Advanced Programming: The guide to learn python programming. Reference with exercises and samples about dynamical programming, multithreading, multiprocessing, debugging, testing and more, Independently published, 2019.

W. McKinney, Python for Data Analysis, 2nd ed. O’Reilly Media, 2017.

J. VanderPlas, Python Data Science Handbook, 1st ed. O’Reilly Media, 2016.

Rick van Hattem, Mastering Python: Master the art of writing beautiful and powerful Python by using all of the features that Python 3.5. Packt Publishing, 2016.

G. Zaccone, Python Parallel Programming Cookbook: Over 70 recipes to solve

challenges in multithreading and distributed system with Python 3, 2nd ed. Packt Publishing, 2019.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-24

Як цитувати

Фауре, Е. В., & Ступка, Б. А. (2021). ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ВСТАНОВЛЕННЯ ЦИКЛОВОГО СИНХРОНІЗМУ В СИСТЕМАХ ЗВ’ЯЗКУ З НЕРОЗДІЛЬНИМ ФАКТОРІАЛЬНИМ КОДУВАННЯМ. Вісник Черкаського державного технологічного університету, (4), 16–24. https://doi.org/10.24025/2306-4412.4.2021.252807

URN