ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ ПРОЦЕСУ ГОРІННЯ ПІРОТЕХНІЧНИХ СУМІШЕЙ ШЛЯХОМ ВВЕДЕННЯ ДОБАВОК ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

Автор(и)

  • Євгеній Павлович Кириченко Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-2373-2429
  • Віктор Михайлович Гвоздь Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2277-7972
  • Оксана Кириченко Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-0240-1807
  • Вікторія Ковбаса Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-9479-669X
  • В’ячеслав Андрійович Ващенко Черкаський державний технологічний університет, Ukraine http://orcid.org/0000-0003-0722-9353
  • Тетяна Бутенко Черкаський державний технологічний університет, Ukraine http://orcid.org/0000-0003-3065-5772
  • Валентин Вікторович Цибулін Черкаський державний технологічний університет, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-2805-572X

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4412.2.2022.263233

Ключові слова:

піротехнічні суміші, органічні речовини, швидкість горіння, стійкість процесу горіння, зовнішні впливи

Анотація

Встановлено широкий клас органічних речовин, введення яких у вигляді невеликих добавок (до 10 %) у склад піротехнічних сумішей на основі порошків металевих пальних та окиснювачів приводить до зменшення швидкості та підвищення стійкості процесу їх горіння до зовнішніх впливів (підвищені температури нагріву, зовнішні тиски) для різних діапазонів зміни технологічних параметрів сумішей (співвідношення та дисперсності компонентів, коефіцієнта ущільнення). Зі зменшенням коефіцієнта надлишку окиснювача у суміші залежність швидкості горіння від величини добавки підсилюється, незалежно від її дисперсності. Добавки стеарину та тіоколу у суміші Al + NaNO3 та Zr + NaNO3, навпаки, призводять до збільшення швидкості горіння цих сумішей, що обумовлено підвищенням реакційної здатності Al та Zr у присутності газоподібних продуктів розкладання стеарину та тіоколу при підвищених температурах нагріву, які сприяють різкому зниженню температури займання частинок металевих пальних та призводять до зниження стійкості процесу розвитку горіння сумішей, особливо в умовах підвищених зовнішніх тисків (збільшення показника в законі горіння зі зростанням величини добавки).

Біографії авторів

Євгеній Павлович Кириченко, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України

Ад’юнкт

Віктор Михайлович Гвоздь, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України

Начальник Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України

Оксана Кириченко, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України

завідувач кафедри пожежно-профілактичної роботи

Вікторія Ковбаса, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України

Ад’юнкт

В’ячеслав Андрійович Ващенко, Черкаський державний технологічний університет

Завідувач кафедри фундаментальних дисциплін та прикладного матеріалознавства

Тетяна Бутенко, Черкаський державний технологічний університет

Доцент кафедри фундаментальних дисциплін та прикладного матеріалознавства

Валентин Вікторович Цибулін, Черкаський державний технологічний університет

Викладач кафедри фундаментальних дисциплін та прикладного матеріалознавства

Посилання

Звіт про науково-дослідну роботу "Дослідження тенденцій і закономірностей динаміки основних показників статистики пожеж в Україні за територіальним принципом", УкрНДІЦЗ, Київ, 2018.

O. V. Kyrychenko, O. S. Dibrova, R. B. Motrichuk, V. A. Vashchenko, and S. O. Kolinko, "Investigation of ignition and combustion of particles of aluminum and magnesium alloys in the decomposition products of solid pyrotechnic fuels", Scientific Bulletin: Civil Protection and Fire Safety, no. 2 (8), pp. 81-85, 2019.

О. В. Кириченко, О. С. Діброва, Р. Б. Мотрічук, Є. О. Тищенко, та В. В. Цибулін, "Визначення допустимих режимів нагріву піротехнічних сумішей при їх експлуатації", Вісник Черкаського державного технологічного університету, № 2, с. 5-11, 2018.

О. С. Діброва, O. B. Кириченко, Р. Б. Мотрічук, та В. А. Ващенко, "Підвищення пожежної безпеки піротехнічних нітратно-металевих сумішей в умовах зовнішніх термічних дій", Internauka, № 5/5799, 2020. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.internauka.com

О. С. Діброва, О. В. Кириченко, Р. Б. Мотрічук, та В. A. Ващенко, "Закономірності впливу технологічних параметрів на пожежну безпеку піротехнічних нітратно-титанових сумішей в умовах зовнішніх термічних дій", Internauka, № 5/5798, 2020. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.internauka.com

О. В. Кириченко, О. С. Діброва, Р. Б. Мотрічук, "Вплив технологічних параметрів на залежності швидкості розвитку процесу горіння піротехнічних сумішей", на XI Міжнар. наук.-практ. конф. Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій, Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля, 2020.

Р. Б. Мотрічук та ін., "Закономірності впливу технологічних параметрів та зовнішніх чинників на температуру та склад продуктів згоряння піротехнічних нітратно-металевих сумішей", Вісник Черкаського державного технологічного університету, № 4, с. 131-142, 2020.

Є. П. Кириченко, В. М. Гвоздь, В. А. Ващенко, О. В. Кириченко, О. О. Дядюшенко, та В. П. Мельник, "Закономірності впливу технологічних параметрів і зовнішніх чинників на температуру займання та час згоряння частинок магнію та алюмінію в продуктах розкладання оксидів металів", Цивільний захист та пожежна безпека, № 2 (12), c. 112-122, 2021.

Є. П. Кириченко, "Дослідження процесів зовнішніх термоударних дій на піротехнічні металооксидні вироби в умовах пострілу та польоту", Пожежна безпека: теорія і практика: зб. наук. праць ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля, т. 5, № 2, c. 87-102, 2021.

V. V. Kovalyshyn, V. M. Marych, Y. M. Novitskyi, В. M. Gusar, V. V. Chemetskiy, and O. L. Mirus, "Improvement of a discharge nozzle damping attachment to suppress fires of class D", Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, no. 5 (95), pp. 68-76, 2018.

В. М. Фатєєв, Ю. П. Приходько, та Л. І. Таборов, Піротехніка. Київ, Україна: Наук. думка, 2017.

В. М. Баланюк, Н. М. Козяр, та О. І. Гарасим’юк, "Застосування газоаерозольно-порошкових вогнегасних сумішей для захисту від запалювальних сумішей", Science Rise, № 2 (22), c. 11-14. 2016.

В. М. Марич, В. В. Ковалишин, та Я. Б. Кирилів, "Оптимізація складу вогнегасних порошків для гасіння магнію",

на Міжнар. наук.-практ. конф. Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій, Черкаси, 2018.

В. В. Ковалишин, В. М. Марич, Т. М. Войтович, та Б. М. Гусар, "Використання екологічно прийнятних вогнегасних речовин", на Міжнар. наук.-практ. конф. Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. Європейський досвід і перспективи, ДУБЖД, 2018.

В. М. Марич, В. В. Ковалишин, та Я. Б. Кирилів, "Дослідження хімічних речовин як складників вогнегасних порошків для гасіння магнію та його сплавів", на Міжнар. наук.-практ. конф. Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій, Черкаси, 2017.

O. Dibrova, О. Kyrychenko, R. Motrychuk, M. Tomenko, and V. Melnyk, "Fire safety improvement of pyrotechnic nitrate-metal mixtures under external thermal conditions", Technology audit and production reserves, no. 1/1(51), pp. 44-49, 2020.

О. В. Кириченко та ін., "Визначення критичних режимів розвитку процесів горіння піротехнічних нітратно-металевих сумішей в умовах зовнішніх термічних дій", Вісник Черкаського державного технологічного університету, № 2, c. 123-133, 2020.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-21

Як цитувати

Кириченко, Є. П., Гвоздь, В. М., Кириченко, О., Ковбаса, В., Ващенко, В. А., Бутенко, Т., & Цибулін, В. В. (2022). ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ ПРОЦЕСУ ГОРІННЯ ПІРОТЕХНІЧНИХ СУМІШЕЙ ШЛЯХОМ ВВЕДЕННЯ ДОБАВОК ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН. Вісник Черкаського державного технологічного університету, (3), 73–83. https://doi.org/10.24025/2306-4412.2.2022.263233

Номер

Розділ

Хімічні технології та інженерія, екологічна безпека

URN