Аналіз результатів дослідження реалізації задачі маршрутизації на основі нейронних мереж та генетичних алгоритмів

Автор(и)

  • К. В. Колесніков Черкаський державний технологічний університет, б-р Шевченка, 460, м. Черкаси, 18006, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2722-7964
  • А. Р. Карапетян Черкаський державний технологічний університет, б-р Шевченка, 460, м. Черкаси, 18006, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7412-3252
  • В. Ю. Баган Черкаський державний технологічний університет, б-р Шевченка, 460, м. Черкаси, 18006, Україна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4412.1.2016.78453

Ключові слова:

маршрутизація, адаптивна маршрутизація, багатокритеріальна оптимізація, генетичний алгоритм, нейронні мережі, мережі Хопфілда

Анотація

У статті представлені результати експериментального дослідження вдосконалених моделей та методів адаптивної маршрутизації та розподілу ресурсів за допомогою штучних нейронних мереж і генетичних алгоритмів.

Біографії авторів

К. В. Колесніков, Черкаський державний технологічний університет, б-р Шевченка, 460, м. Черкаси, 18006, Україна

к.т.н, доцент

А. Р. Карапетян, Черкаський державний технологічний університет, б-р Шевченка, 460, м. Черкаси, 18006, Україна

старший викладач

В. Ю. Баган, Черкаський державний технологічний університет, б-р Шевченка, 460, м. Черкаси, 18006, Україна

магістрант

Посилання

Гладков Л. А. Генетические алгоритмы: учеб. пособие / Л. А. Гладков, В. В. Курейчик, В. М. Курейчик. – 2-е изд. – М.: Физматлит, 2006. – 320 с.

Wieselthier J. E. A neural networks approach to routing without interference in multihop networks / J. E. Wieselthier, C. M. Barnhart, A. Ephermides // IEEE Transactions on Comm. – 1994. – Vol.42, no.1. – P. 166–177.

Rosenberg R. S. Simulation of genetic populations with biochemical properties / R. S. Rosenberg // Mathematical Biosciences. – 7. – P. 223–257.

Колесніков К. В. Застосування нейронних мереж Хопфілда до задач адаптивної маршрутизації даних в телекомунікаціях / К. В. Колесніков, А. P. Карапетян, О. В. Кравченко // Автоматика. – Т. 2. – Харків: ХНУРЕ, 2010. – С. 168–169.

Колесніков К. В. Генетичні алгоритми для задач багатокритеріальної оптимізації в мережах адаптивної маршрутизації даних / К. В. Колесніков, А. Р. Карапетян, Т. А. Царенко // Вісник НТУ «ХПІ». – 2013. – № 56 (1029). – С. 44–50.

Колесніков К. В. Використання нейромережевих моделей для знаходження оптимального шляху в мережах з адаптивною маршрутизацією пакетів даних / К. В. Колесніков, О. Г. Нікулін, А. Р. Карапетян // Вісник. Нові рішення в сучасних технологіях. – № 56. – Харків: НТУ «ХПІ», 2013. – С. 50–56.

Галушкин А. И. Нейрокомпьютеры в разработке военной техники США / А. И. Галушкин // Зарубежная радиоэлектроника. – 1995. – № 6. – С. 4–21.

Білоус Р. В. Особливості прикладного застосування генетичного алгоритму пошуку оптимальних шляхів на графі / Р. В. Білоус, С. Д. Погорілий // Реєстрація, зберігання і обробка даних. − 2010. − Т. 12, № 2. − C. 81–87.

Уоссерман Ф. Нейрокомпьютерная техника: теория и практика / Ф. Уоссерман. – М.: Мир, 1990.

Hopfield J. J. Neural computation of decisions in optimization problems / J. J. Hopfield, D. W. Tank // Biol Cybern. – 1985. – V. 52, № 3. – P. 141–152.

Як цитувати

Колесніков, К. В., Карапетян, А. Р., & Баган, В. Ю. (2016). Аналіз результатів дослідження реалізації задачі маршрутизації на основі нейронних мереж та генетичних алгоритмів. Вісник Черкаського державного технологічного університету, 1(1). https://doi.org/10.24025/2306-4412.1.2016.78453

Номер

Розділ

Статті

URN