Аналіз результатів дослідження реалізації задачі маршрутизації на основі нейронних мереж та генетичних алгоритмів

К. В. Колесніков, А. Р. Карапетян, В. Ю. Баган

Анотація


У статті представлені результати експериментального дослідження вдосконалених моделей та методів адаптивної маршрутизації та розподілу ресурсів за допомогою штучних нейронних мереж і генетичних алгоритмів.


Ключові слова


маршрутизація; адаптивна маршрутизація; багатокритеріальна оптимізація; генетичний алгоритм; нейронні мережі; мережі Хопфілда

Посилання


Гладков Л. А. Генетические алгоритмы: учеб. пособие / Л. А. Гладков, В. В. Курейчик, В. М. Курейчик. – 2-е изд. – М.: Физматлит, 2006. – 320 с.

Wieselthier J. E. A neural networks approach to routing without interference in multihop networks / J. E. Wieselthier, C. M. Barnhart, A. Ephermides // IEEE Transactions on Comm. – 1994. – Vol.42, no.1. – P. 166–177.

Rosenberg R. S. Simulation of genetic populations with biochemical properties / R. S. Rosenberg // Mathematical Biosciences. – 7. – P. 223–257.

Колесніков К. В. Застосування нейронних мереж Хопфілда до задач адаптивної маршрутизації даних в телекомунікаціях / К. В. Колесніков, А. P. Карапетян, О. В. Кравченко // Автоматика. – Т. 2. – Харків: ХНУРЕ, 2010. – С. 168–169.

Колесніков К. В. Генетичні алгоритми для задач багатокритеріальної оптимізації в мережах адаптивної маршрутизації даних / К. В. Колесніков, А. Р. Карапетян, Т. А. Царенко // Вісник НТУ «ХПІ». – 2013. – № 56 (1029). – С. 44–50.

Колесніков К. В. Використання нейромережевих моделей для знаходження оптимального шляху в мережах з адаптивною маршрутизацією пакетів даних / К. В. Колесніков, О. Г. Нікулін, А. Р. Карапетян // Вісник. Нові рішення в сучасних технологіях. – № 56. – Харків: НТУ «ХПІ», 2013. – С. 50–56.

Галушкин А. И. Нейрокомпьютеры в разработке военной техники США / А. И. Галушкин // Зарубежная радиоэлектроника. – 1995. – № 6. – С. 4–21.

Білоус Р. В. Особливості прикладного застосування генетичного алгоритму пошуку оптимальних шляхів на графі / Р. В. Білоус, С. Д. Погорілий // Реєстрація, зберігання і обробка даних. − 2010. − Т. 12, № 2. − C. 81–87.

Уоссерман Ф. Нейрокомпьютерная техника: теория и практика / Ф. Уоссерман. – М.: Мир, 1990.

Hopfield J. J. Neural computation of decisions in optimization problems / J. J. Hopfield, D. W. Tank // Biol Cybern. – 1985. – V. 52, № 3. – P. 141–152.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Гладков Л. А. Генетические алгоритмы: учеб. пособие / Л. А. Гладков, В. В. Курейчик, В. М. Курейчик. – 2-е изд. – М.: Физматлит, 2006. – 320 с.

 

2. Wieselthier J. E. A neural networks approach to routing without interference in multihop networks / J. E. Wieselthier, C. M. Barnhart, A. Ephermides // IEEE Transactions on Comm. – 1994. – Vol.42, no.1. – P. 166–177.

 

3. Rosenberg R. S. Simulation of genetic populations with biochemical properties / R. S. Rosenberg // Mathematical Biosciences. – 7. – P. 223–257.

 

4. Колесніков К. В. Застосування нейронних мереж Хопфілда до задач адаптивної маршрутизації даних в телекомунікаціях / К. В. Колесніков, А. P. Карапетян, О. В. Кравченко // Автоматика. – Т. 2. – Харків: ХНУРЕ, 2010. – С. 168–169.

 

5. Колесніков К. В. Генетичні алгоритми для задач багатокритеріальної оптимізації в мережах адаптивної маршрутизації даних / К. В. Колесніков, А. Р. Карапетян, Т. А. Царенко // Вісник НТУ «ХПІ». – 2013. – № 56 (1029). – С. 44–50.

 

6. Колесніков К. В. Використання нейромережевих моделей для знаходження оптимального шляху в мережах з адаптивною маршрутизацією пакетів даних / К. В. Колесніков, О. Г. Нікулін, А. Р. Карапетян // Вісник. Нові рішення в сучасних технологіях. – № 56. – Харків: НТУ «ХПІ», 2013. – С. 50–56.

 

7. Галушкин А. И. Нейрокомпьютеры в разработке военной техники США / А. И. Галушкин // Зарубежная радиоэлектроника. – 1995. – № 6. – С. 4–21.

 

8. Білоус Р. В. Особливості прикладного застосування генетичного алгоритму пошуку оптимальних шляхів на графі / Р. В. Білоус, С. Д. Погорілий // Реєстрація, зберігання і обробка даних. − 2010. − Т. 12, № 2. − C. 81–87.

 

9. Уоссерман Ф. Нейрокомпьютерная техника: теория и практика / Ф. Уоссерман. – М.: Мир, 1990.

 

10. Hopfield J. J. Neural computation of decisions in optimization problems / J. J. Hopfield, D. W. Tank // Biol Cybern. – 1985. – V. 52, № 3. – P. 141–152.

URN: http://vtn.chdtu.edu.uaurn:2306:4455bulletinchstu.v1i1.78453

DOI: https://doi.org/10.24025/bulletinchstu.v1i1.78453

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.