Принципи прогнозування і математичного моделювання зміни опору систем ізоляції електродвигунів поліграфічних машин та комплексів

Автор(и)

  • В. М. Манько Черкаський державний технологічний університет, б-р Шевченка, 460, м. Черкаси, 18006, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1138-6637
  • В. М. Зотов Черкаський державний технологічний університет, б-р Шевченка, 460, м. Черкаси, 18006, Україна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4412.1.2016.78523

Ключові слова:

надійність, електродвигун, ізоляція, електропривід, пробивна напруга, полімерні матеріали

Анотація

У статті запропоновано математичну модель визначення параметрів розподілу пробивної напруги та імовірності безвідмовної роботи системи ізоляції електричних машин поліграфічних комплексів. Проведено аналіз зміни опору ізоляції залежно від умов навколишнього середовища та навантаження електропривода поліграфічних машин.

Біографії авторів

В. М. Манько, Черкаський державний технологічний університет, б-р Шевченка, 460, м. Черкаси, 18006, Україна

 к.т.н., доцент,

В. М. Зотов, Черкаський державний технологічний університет, б-р Шевченка, 460, м. Черкаси, 18006, Україна

аспірант

Посилання

ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення. – [Чинний від 01-01- 1996]. – К. : Держспоживстандарт України, 1994. – 96 с. ДСТУ 3433-96 Моделі відмов. Основні положення. – [Чинний від 01-01-1999]. – К. : Держспоживстандарт України, 1997. – 98 с. Ванеев Б. Н. Надежность асинхронных электродвигателей. – К. : Техника, 1983. – 142 с. Горбунов А. П. Комплексный подход к оценке надежности электрических машин / А. П. Горбунов, О. Д. Гольдберг, Э. Б. Иртышский // Электричество. – 1984. – № 5. – С. 52–54. Петров Т. А. Обоснование периодичности технического обслуживания и ремонта электродвигателей с учетом их эксплуатационной надежности : автореф. дис. к.т.н. / Т. А. Петров. – Челябинск, 1983. – 24 с. Копылов И. П. Математическое моделирование электрических машин / И. П. Копылов. – М. : Высшая школа, 2001. – 327 с. Ивахненко А. Г. Моделирование сложных систем / А. Г. Ивахненко. – К. : Высшая школа, 1987. – 63 с. Манько В. М. Універсальний стенд діагностування та випробування електричних машин / В. М. Манько // Автошляховик України. – Вип. 2. – Київ, 2001. – С. 48–53. Костинюк Л. Д. Моделювання електроприводів / Л. Д. Костинюк, В. І. Мороз, ISSN 2306-4455 Вісник Черкаського державного технологічного університету 46 Я. С. Паранчук. – Львів : Нац. ун-т «Львівська політехніка», 2004. – 404 с. Томашивський В. М. Моделювання систем / В. М. Томашивський. – К. : Видав. група BHV, 2005. – 352 с. Корчемный Н. А. Повышение надежности электрооборудования в сельском хозяйстве / Н. А. Корчемный, В. П. Машевский. – К. : Урожай, 1988. – 176 с. Друкарське устаткування : підручник / Я. І. Чехман, В. Т. Сенкусь, В. П.

Як цитувати

Манько, В. М., & Зотов, В. М. (2016). Принципи прогнозування і математичного моделювання зміни опору систем ізоляції електродвигунів поліграфічних машин та комплексів. Вісник Черкаського державного технологічного університету, 1(1). https://doi.org/10.24025/2306-4412.1.2016.78523

Номер

Розділ

Статті

URN