Синтез алгоритмів спільного оцінювання допплерівського зсуву частоти та параметрів асиметричної завади

Т. В. Воробкало, О. С. Гавриш, О. І. Андрієнко

Анотація


В роботі синтезовано алгоритми спільного оцінювання частоти Допплера та статистичних характеристик асиметричної негауссівської завади: дисперсії та коефіцієнта асиметрії. Показано, що отримані оцінки частоти Допплера відрізняються підвищеною точністю завдяки врахуванню негауссівського характеру завади. На основі отриманих алгоритмів можливо будувати пристрої вимірювання частоти Допплера при апріорно невідомих статистичних параметрах негауссівської завади, які будуть відрізнятися підвищеною точністю.


Ключові слова


частота Допплера; негауссівська завада; асиметрична завада; оцінка параметра; метод максимізації полінома; дисперсія; коефіцієнт асиметрії

Посилання


Сосулин Ю. Г. Теоретические основы радиолокации и радионавигации / Ю. Г. Сосулин . – М. : Радио и связь. 1992. – 303 с. Ширман Я. Д. Теория и техника обработки радиолокационной информации на фоне помех / Я. Д. Ширман, В. Н. Манжос. – М. : Радио и связь, 1981. – 416 с. Tam W. M. Digital communications with chaos: multiple access techniques and performance / W. M. Tam, F. C. M. Lau, C. K. Tse. – London : Elsevier, 2006. – 238 p. Van Trees H. L. Detection, estimation, and modulation theory / H. L. Van Trees. – Part IV : Optimum array processing. – John Wiley, 2002. – 1470 p. Кунченко Ю. П. Полиномиальные оценки параметров близких к гауссовским случайных величин. Часть 1. Стохастические полиномы, их свойства и применение для нахождения оценок параметров / Ю. П. Кунченко. – Черкассы : ЧИТИ, 2001. – 133 с. Kunchenko Yu. Polynomial parameter estimations of close to Gaussian random variables / Yuriy Kunchenko. – Germany, Aachen : Shaker Verlag, 2002. – 396 p. Серія: Технічні науки 1/2016 53 Кунченко Ю. П. Полиномиальные оценки параметров близких к гауссовским случайных величин. Часть 2. Оценка параметров близких к гауссовским случайных величин / Ю. П. Кунченко, С. В. Заболотный. – Черкассы : ЧИТИ, 2001. –133 с. Кунченко Ю. П. Применение метода максимизации полинома для оценки параметров сигналов, принимаемых многоэлементной антенной решеткой / Ю. П. Кунченко, Т. В. Воробкало // Радиофизика и электроника. – Том 7, № 2. – Харьков, 2002. – С. 415–418. Воробкало Т. В. Асимптотичні властивості сумісної оцінки часу запізнення сигналу та статистичних характеристик негауссівської завади / Т. В. Воробкало, А. В. Гончаров // Радиоэлектроника и информатика (ХНУРЕ). – 2009. – № 1. – С. 15–19. Воробкало Т. В. Методика знаходження наближеного розв’язку рівняння максимізаціїї полінома / Т. В. Воробкало // Вісник Черкаського державного технологічного університету. – 2008. – № 3. – С. 14–17.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


URN: http://vtn.chdtu.edu.uaurn:2306:4455bulletinchstu.v1i1.78531

DOI: https://doi.org/10.24025/bulletinchstu.v1i1.78531

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.