URN: http://vtn.chdtu.edu.uaurn:2306:4455bulletinchstu.v1i1.78542

DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4412.1.2016.78542

Математична модель визначення середнього фактичного часу виконання одного етапу будівельно-монтажних робіт в умовах збурених впливів

В. В. Мельник, І. П. Частоколенко, А. П. Марченко

Анотація


У статті запропоновано математичну модель визначення середнього фактичного часу виконання одного етапу будівельно-монтажних робіт в умовах збурюючих впливів. Враховано вплив параметрів двох типів: множини постійно діючих факторів на даному виробничому етапі і множини імовірно діючих збурюючих впливів. Моделювання здійснювалося як з урахуванням підготовчого періоду, на якому безпосередньо виконання фронту робіт не здійснюється, так і без нього.

Під час моделювання застосовувався метод введення додаткової події з пуассонівським характером розподілу. Отримано величину, яка характеризує середньофактичний час виконання одного етапу фронту робіт, не пов’язаного з іншими в умовах збурюючих впливів.


Ключові слова


процеси напрацювання; середня швидкість зростання; обсяг робіт; затримуюче зривання; руйнуюче зривання; випадкове зривання; додаткова подія; час реалізації; інтервал відновлення; інтенсивність впливу

Посилання


Бродецкий Г. Л. Эффективность запоминания промежуточных результатов в системах с отказами, разрушающими информацию / Г. Л. Бродецкий // Техническая кибернетика. – 1978. – № 6.

Климов Г. П. Стохастические системы обслуживания / Г. П. Климов. – М.‚ 1966.

Недавний О. И. Обоснование времени производства строительных работ / О. И. Недавний, С. М. Кузнецов, Н. М. Кандаурова // Известия вузов. Строительство. – 2013. – № 9. – С. 107–114.

Оптимизация организационнотехнологических решений при строительстве зданий и сооружений / С. М. Кузнецов, Н. А. Сироткин, К. С. Кузнецова, И. Л. Чулкова // Промышленное и гражданское строительство. – 2009. – № 9. – С. 57–60.

Хибухин В. П. Математические методы планирования и управления строительством / В. П. Хибухин, В. З. Величкин, В. И. Втюрин. – Л. : Стройиздат, 1990. – С. 184.

Суворова А. П. Модели взаимодействия в интегрированных системах управления строительным комплексом / А. П. Суворова // Экономика строительства. – 2003. – № 9. – С. 49–59.

Сироткин Н. А. Имитационная модель обоснования очередности строительства обьектов / Н. А. Сироткин, С. М. Кузнецов, С. Н. Ячменьков // Путь и путевое хозяйство. – 2007. – № 10. – С. 30–31.

Сергеев В. И. Методологические основы и модели формирования макрологистических систем / В. И. Сергеев. – СПб. : СПбУЭиФ, 1990. – С. 30.

Семченков А. С. Проблемы гражданского строительства / А. С. Семченков // Бетон и железобетон. – 1995. – № 1. – С. 2–6.

Криводубский О. А. Математическая модель планирования строительномонтажных работ / О. А. Криводубский, О. А. Шевчук // Збірник наукових праць Харківського університету повітряних сил. – 2012. – Вип. 4 (33). – С. 144–148.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2020 В. В. Мельник, І. П. Частоколенко, А. П. Марченко