Використання фахово спрямованих тестових завдань для модульного контролю знань студентів при вивченні загального курсу фізики

Автор(и)

  • С. О. Колінько Черкаський державний технологічний університет, б-р Шевченка, 460, м. Черкаси, 18000, Україна, Ukraine
  • Т. І. Бутенко Черкаський державний технологічний університет, б-р Шевченка, 460, м. Черкаси, 18000, Україна, Ukraine
  • Л. О. Кулик Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, б-р Шевченка, 81, м. Черкаси, Україна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4412.1.2016.78577

Ключові слова:

тест, технологія, оцінювання знань та навичок, модульний контроль, якість знань

Анотація

Розглянуто проблемні питання, пов’язані з оцінюванням знань студентів при вивченні загального курсу фізики. Проаналізовано доцільність використання тестової форми контролю поточної успішності студентів. Представлено методику модульного контролю, яка базується на застосуванні тестової технології.

Біографії авторів

С. О. Колінько, Черкаський державний технологічний університет, б-р Шевченка, 460, м. Черкаси, 18000, Україна

к.ф.-м.н., доцент

Т. І. Бутенко, Черкаський державний технологічний університет, б-р Шевченка, 460, м. Черкаси, 18000, Україна

к.т.н., доцент

Л. О. Кулик, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, б-р Шевченка, 81, м. Черкаси, Україна

к.п.н., доцент

Посилання

Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / А. І. Кузьмінський. – К. : Знання, 2005. – 486 с.

Методика здійснення комплексної діагностики знань студентів з курсу загальної фізики : метод. рекомендації / [за ред. М. І. Шута]. – К. : НПУ, 2002. – 14 с.

Атаманчук П. С. Управління процесом навчально-пізнавальної діяльності / П. С. Атаманчук. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський держ. пед. ін-т, інформ.-видав. відділ, 1997. – 136 с.

Атаманчук П. С. Особливості реалізації еталонних вимог контролю у навчанні / П. С. Атаманчук // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту. – Вип. 2. – Кам’янецьПодільський педінститут, 1995. – С. 252– 264. – (Серія фізико-математична).

Ткаченко А. В. Тестовий контроль знань студентів під час проведення лабораторного практикуму / А. В. Ткаченко, Л. О. Кулик, О. І. Богатирьов // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – Вип. 17. – К. : Видав. НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – С. 217–222. – (Серія «Педагогічні науки»).

Богатирьов О. І. Тести з загальної фізики як засіб поточного та підсумкового контролю знань студентів / О. І. Богатирьов, Л. О. Кулик, А. В. Ткаченко // Вісник Черкаського університету. – Вип. 93. – Черкаси, 2006. – С. 3–7. – (Серія «Педагогічні науки»).

Богатирьов О. І. Тестові завдання з оптики : навч.-метод. посіб. для студентів і викладачів фізичних спец. вищих навч. закл. освіти / О. І. Богатирьов. – Черкаси : Вид. відділ Черкаського нац. ун-ту ім. Богдана Хмельницького, 2011. – 92 с.

Колінько С. О. Модульний контроль знань студентів інженерних спеціальностей під час вивчення загального курсу фізики / С. О. Колінько, О. Ю. Кулик, Т. І. Бутенко // Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі : зб. наук. праць Міжнар. конф., присвяченої 100річчю від дня народження І. В. Попова. – Кіровоград, 25–26.04.2014. – С. 70–72.

Кулик Л. О. Експрес-контроль із загального курсу фізики / Л. О. Кулик, О. І. Богатирьов // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – Ч. 4. – С. 197–203.

Як цитувати

Колінько, С. О., Бутенко, Т. І., & Кулик, Л. О. (2016). Використання фахово спрямованих тестових завдань для модульного контролю знань студентів при вивченні загального курсу фізики. Вісник Черкаського державного технологічного університету, 1(1). https://doi.org/10.24025/2306-4412.1.2016.78577

Номер

Розділ

Статті

URN