URN: http://vtn.chdtu.edu.uaurn:2306:4455bulletinchstu.v1i2.82928

DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4412.2.2016.82928

Випадкові модульовані процеси та їх використання у бінарних модемах з шумовими сигналами

С. М. Первунінський, В. В. Метелап

Анотація


Розвиток сучасного інформаційного суспільства потребує розробки та впровадження все більш нових інформаційно-комунікаційних технологій, все більш продуктивних систем обробки і передачі інформації. Різноманіття технологій інформаційного обміну – дротових високошвидкісних Еthernet, бездротових мобільних мережевих технологій – вимагає використання різного термінального обладнання і застосування нових методів аналізу, синтезу та ідентифікації сигналів. Перспективними в цьому плані є статистичні методи досліджень, що нерозривно пов’язані із забезпеченням точності, завадостійкості та надійності систем передачі інформації. Однак є цілий ряд невирішених завдань статистичних досліджень, які є спільними для інформаційних систем різних класів і призначень. Завданням розробки методів аналізу і синтезу модемів з шумовими модульованими процесами і присвячено цю статтю.


Ключові слова


шумові сигнали; бінарні модеми; випадкові процеси

Повний текст:

PDF

Посилання


Харкевич А. А. Передача сигналов модулированным шумом / А. А. Харкевич // Электросвязь. – 1957. – № 11. – C. 42–46.

Воронин А. А. Шумоподобные сигналы – эффективный метод борьбы с замираниями / А. А. Воронин // Электросвязь. – 1966. – № 7.

Парфенов В. И. Вероятностные модели и статистический анализ стохастических модулированных процессов в условиях параметрической априорной неопределенности: дисс. ... д-ра физ.-мат. наук: 01.04.03 / В. И. Парфенов. – Воронеж, 2002. – 297 с.

Лега Ю. Г. Принципы построения и исследования систем связи с использованием шумовых сигналов: дисс. ... д-ра техн. наук: 05.12.14 / Ю. Г. Лега. – Черкассы, 2001. – 342 с.

Мазурков М. И. Системы широкополосной радиосвязи: учеб. пособие для студ. вузов / М. И. Мазурков. – О.: Наука и техника, 2010. – 340 с.

Первунінський С. М. Завадостійкість бінарного автокореляційного приймача асиметричного шумового сигналу / С. М. Первунінський, П. Д. Журавель // Вісник Черкаського державного технологічного університету. – 2012. – № 1. – С. 82–86.

Журавель П. Д. Определение значений задержек сигнала в системах передачи данных с корреляционно-временной шумовой модуляцией / П. Д. Журавель, С. М. Первунинский // Вестник СибГУТИ. – 2013. – № 1. – С. 21–28.

Первунінський С. М. Завадостійкість бінарного автокореляційного приймача шумових ортогоналізованих сигналів з двома лініями затримки / С. М. Первунінський, П. Д. Журавель // Вісник Хмельницького національного університету. – 2012. – № 2. – С. 212–218.

Лега Ю. Г. Централізована система зв’язку множинного доступу з фазовою маніпуляцією шумового сигналу / Ю. Г. Лега, С. М. Первунінський, Р. М. Дідковський // Комп’ютерні технології друкарства. – Вип. 27. – Львів: Укр. акад. друкарства, 2012. –С. 139–151.

Первунінський С. М. Дослідження завадостійкості бінарного автокореляційного приймача шумових сигналів з фазовою маніпуляцією / С. М. Первунінський, Р. М. Дідковський, В. В. Метелап // Наукові записки УНДІЗ. – 2008. – № 1(3). – С. 56–63.

Дідковський Р. М. Моделювання систем зв’язку з фазовою маніпуляцією шумового сигналу / Р. М. Дідковський, С. М. Первунінський // Праці Одеського політехнічного університету. – 2012. – Вип. 1 (38). – С. 198–202.

Патент України 74464, МПК H04B 7/00. Пристрій для передачі інформації шумовими сигналами / С. М. Первунінський, О. В. Вовченко, П. Д. Журавель; власник Черкаський державний технологічний університет – № u201205356; заявл. 03.05.2012; опубл. 25.10.2012, Бюл. № 20.

Патент України 75721, МПК Н04В 7/00. Пристрій для передачі інформації шумовими сигналами з ортогоналізацією опорного сигналу / С. М. Первунінський, П. Д. Журавель, О. В. Вовченко; власник Черкаський державний технологічний університет – № u201206745; заявл. 01.06.2012 ; опубл. 10.12.2012, Бюл. № 23.

Патент України 68639, МПК H04B 7/00. Пристрій для передачі інформації шумовими сигналами / С. М. Первунінський, П. Д. Журавель; власник Черкаський державний технологічний університет – № u201107502; заявл. 14.06.2011; опубл. 10.04.2012, Бюл. № 7.

Патент України 74692, МПК H04B 7/00. Пристрій для передачі інформації шумовими сигналами / С. М. Первунінський, П. Д. Журавель; власник Черкаський державний технологічний університет – № u201204237; заявл. 05.04.2012; опубл. 12.11.2012, Бюл. № 21.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 С. М. Первунінський, В. В. Метелап