URN: http://vtn.chdtu.edu.uaurn:2306:4455bulletinchstu.v1i2.82986

DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4412.2.2016.82986

Структурна організація та термомеханічні властивості зварних з’єднань різнотипних поліетиленів пе-80/пе-100, сформованих під дією сильного постійного магнітного поля

В. Л. Демченко, М. В. Юрженко, В. І. Унрод

Анотація


Методами ширококутової рентгенографії, термомеханічного аналізу і механічних випробувань досліджено особливості структурної організації, термомеханічних та експлуатаційних характеристик зварного з’єднання ПЕ-80/ПЕ-100, отриманого під дією постійного магнітного поля (B~1 Тл) та за його відсутності. Методом ширококутової рентгенографії показано, що дія поперечного постійного магнітного поля на розплав різнотипних поліетиленів у процесі їх зварювання приводить до формування орієнтованої структури зварного з’єднання, вісь текстури якого збігається з напрямком дії магнітного поля. Це проявляється в поліпшенні термомеханічних та експлуатаційних характеристик отриманих зварних з’єднань. Формування зварного з’єднання під дією поздовжнього магнітного поля призводить до погіршення його фізико-механічних характеристик, що пояснюється протидією силового поля, яке прикладається при зварюванні, впливу магнітного поля.


Ключові слова


поліетилен; зварне з’єднання; магнітне поле; структура; термомеханічні властивості; експлуатаційні характеристики

Повний текст:

PDF

Посилання


Юхневский П. И. Строительные материалы и изделия / П. И. Юхневский, Г. Т. Широкий: учеб. пособие. – Минск: УП «Технопринт», 2004. – 476 с.

Структурні особливості та теплофізичні характеристики зварних з’єднань технічних поліетиленів / А. М. Гальчун, М. Г. Кораб, В. Ю. Кондратенко та ін. // Полімерний журнал. – 2015. – Т. 37, № 3. – С. 242–248.

Nanostructurization and thermal properties of polyethylenes’ welds / A. Galchun, N. Korab, V. Kondratenko [et. al.] // Nanoscale Research Letters. – 2015. – Vol. 10. – P. 138–149.

Термомагнітна модифікація мікрогетерогенної структури лінійного поліетилену / В. М. Костянюк, Т. П. Танцюра, О. А. Хомік, Л. М. Патей // Вісник Київського університету. – 2003. – № 2. – С. 352–357. – (Серія «Фіз.-мат. науки»).

Штомпель В. И. Структура линейных полиуретанов / В. И. Штомпель, Ю. Ю. Керча. – К.: Наук. думка, 2008. – 248 с.

Гинье А. Рентгенография кристаллов. Теория и практика / А. Гинье. – М.: Физматгиз, 1961. – 604 с.

Perret R. Eine verbesserte Auswertungsmethode fur die Röntgenkleinewinkelstreuung von Hochpolymeren / R. Perret, W. Ruland // Kolloid Z. – Z. Polymere. – 1971. – B. 247. – S. 835–843.

Porod G. General theory / G. Porod // Smallangle x-ray scattering / Ed. by O. Glatter, O. Kratky. – London: Acad. Press, 1982. – P. 17–51.

Menczel J. D. Thermal analysis of polymers: fundamentals and applications / J. D. Menczel, B. R. Prime (eds.). – New Jersey, USA: John Wiley & Sons Inc., 2009. – 698 p.

Ruland W. Small-angle scattering of twophase systems: Determination and significance of systematic deviations from Porod’s law / W. Ruland // J. Appl. Cryst. – 1971. – Vol. 4, No 1. – P. 70–73.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 В. Л. Демченко, М. В. Юрженко, В. І. Унрод