URN: http://vtn.chdtu.edu.uaurn:2306:4455bulletinchstu.v1i2.82987

DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4412.2.2016.82987

Основні механізми захисту електронних документів від фальсифікацій

І. О. Розломій, Г. В. Косенюк

Анотація


Стаття присвячена проблемі забезпечення інформаційної безпеки електронних документів (ЕД) і захисту інформації в системах електронного документообігу (СЕД). Особлива увага приділяється розгляду таких механізмів захисту інформації, як криптографія, електронний цифровий підпис (ЕЦП), стеганографія та цифровий водяний знак (ЦВЗ). Виконано опис процесу вбудовування ЦВЗ в цифровий документ. Проведено аналіз використання головного реквізиту ЕД – ЕЦП. Розглянуто існуючі підходи до розробки системи захисту ЕД і способи їх прихованої передачі. Запропоновано класифікацію атак та загроз інформаційній безпеці (ІБ) ЕД. Досліджується можливість побудови захищеної СЕД на основі комплексного використання методів криптографії та стеганографії. Отримані результати стануть основою для подальшої розробки та вдосконалення засобів захисту ЕД.


Ключові слова


електронний документ; достовірність; стеганографія; водяний цифровий знак; електронний цифровий підпис

Повний текст:

PDF

Посилання


Розломій І. О. Організація і оцінка ефективності системи захищеного документообігу / І. О. Розломій // Вісник Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського. – 2015. – № 6 (95). – С. 119–124.

Грибунин В. Г. Цифровая стеганография / В. Г. Грибунин, И. Н. Оков, И. В. Туринцев. – М.: Солон-пресс. Изд.: Пандора-1, 2002. – 261 с.

Коханович Г. Ф. Компьютерная стеганография. Теория и практика / Г. Ф. Коханович, А. Ю. Пузыренко. – К.: МК-Пресс, 2006. – 288 с.

Стеганография, цифровые водяные знаки и стегоанализ / Аграновский А. В., Балакин А. В., Грибунин В. Г., Сапожников С. А. – М.: Вузовская книга, 2009. – 220 с.

Digital watermarking and steganography / I. J. Cox, M. Miller, J. Bloom, J. Fridrich. – San Francisco: Morgan Kaufmann Publishing, 2008. – 624 p.

Балакин А. В. Использование стеганографических методов для защиты текстовой информации / А. В. Балакин, А. С. Елисеев // Технологии информационного общества ФГНУ НИИ «Спецвузавтоматика». – 2009. – С. 183–184. – (Спецвыпуск).

Сагайдак Д. А. Способ формирования цифрового водяного знака для физических и электронных документов / Д. А. Сагайдак, Р. Т. Файзуллин // Компьютерная оптика. – 2014. – № 1 (38). – С. 94–104.

Очнев Д. В. Цифровые водяные знаки как метод защиты текстовых печатных документов / Д. В. Очнев, Е. С. Чиркин // Гаудеамус: психолого-педагог. журн. – 2012. – № 2 (20). – С. 148–149.

Основы криптографии / Алферов А. П., Зубов А. Ю., Кузьмин А. С., Черемушкин А. В. – Гелиос АРВ, 2002. – 480 с.

Астахова Т. С. Электронная цифровая подпись как фактор сохранения целостности и аутентичности документа / Т. С. Астахова, Е. П. Чадаева // Известия Томского политехнического университета. – 2012. – № 6. – С. 55–61.

Розломій І. О. Електронний цифровий підпис як засіб забезпечення цілісності та достовірності електронного документа / І. О. Розломій // Сучасна наука: теорія і практика. – Запоріжжя: ІОПМ, 2015.

Рябко Б. Я. Основы современной криптографии / Б. Я. Рябко, А. Н. Фионов. – Научный Мир, 2004. – 173 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 І. О. Розломій, Г. В. Косенюк