URN: http://vtn.chdtu.edu.uaurn:2306:4455bulletinchstu.v1i2.82988

DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4412.2.2016.82988

Дослідження та аналіз процесів виникнення дефектів всипної обмотки електричних машин поліграфічних комплексів

В. М. Манько, В. М. Зотов

Анотація


У статті запропоновано способи підвищення надійності роботи електричних машин поліграфічних комплексів за рахунок контролю процесів розтріскування міжвиткової ізоляції. Розроблена математична модель розтріскування міжвиткової ізоляції дозволяє оцінити вплив на розтріскування фізико-механічних параметрів просочувальних матеріалів та конструктивних факторів: діаметра емальованого дроту, коефіцієнта заповнення паза, кількості дротів в обмотці.


Ключові слова


міжвиткова ізоляція; вірогідність; надійність; розтріскування ізоляції; обмотка; розподіл

Повний текст:

PDF

Посилання


Друкарське устаткування: підручник / Я. І. Чехман, В. Т. Сенкусь, В. П. Дідич, В. О. Босак. – Львів: УАД, 2005. – 468 с.

ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення. – [Чинний від 01-01-1996]. – К.: Держспоживстандарт України, 1994. – 96 с.

ДСТУ 3433-96 Моделі відмов. Основні положення. – [Чинний від 01-01-1999]. – К.: Держспоживстандарт України, 1997. – 98 с.

Ванеев Б. Н. Надежность асинхронных электродвигателей / Б. Н. Ванеев. – К.: Техника, 1983. – 142 с.

Горбунов А. П. Комплексный подход к оценке надежности электрических машин / А. П. Горбунов, О. Д. Гольдберг, Э. Б. Иртышский – Электричество. – 1984. – № 5. – С. 52–54.

Корчемный Н. А. Повышение надежности электрооборудования в сельском хозяйстве / Н. А. Корчемный, В. П. Машевский. – К.: Урожай, 1988. – 176 с.

Надежность изоляции электрических машин / А. И. Галушко, И. С. Максимова, Р. Г Оснач., П. М. Хазановский. – М.: Энергия, 1979. – 176 с.

Петров Т. А. Обоснование периодичности технического обслуживания и ремонта электродвигателей с учетом их эксплуатационной надежности: автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. техн. наук. – Челябинск, 1983. – 24 с.

Манько В. М. Універсальний стенд діагностування та випробування електричних машин / В. М. Манько // Автошляховик України (Київ). – 2001. – Вип. 2. – С. 48–53.

Костинюк Л. Д. Моделювання електроприводів / Л. Д. Костинюк, В. І. Мороз, Я. С. Паранчук – Львів: Нац. ун-т «Львівська політехніка», 2004. – 404 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2020 В. М. Манько, В. М. Зотов