Особливості проектного управління на приладобудівному підприємстві

Автор(и)

  • Н. Ю. Єгорченкова Київський національний університет будівництва та архітектури, просп. Повітрофлотський, 31, м. Київ, 03680, Україна, Ukraine
  • О. В. Єгорченков Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка, вул. Володимирська, 60/13, м. Київ, 01601, Україна, Ukraine
  • І. П. Частоколенко Черкаський інститут пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, вул. Онопрієнка, 8, м. Черкаси, 18034, Україна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4412.2.2016.82991

Ключові слова:

приладобудівне підприємство, система управління проектами, організаційна структура, інформаційні технології, методологія управління проектами

Анотація

Метою статті є розкриття особливостей проектного управління на приладобудівних підприємствах. Приладобудівні підприємства відносяться до проектно-орієнтованих організацій, діяльність яких спрямована на ефективне управління інвестиціями. Актуальним є поліпшення виробництва обладнання за рахунок підвищення ефективності управління через впровадження системи управління проектами. У статті запропоновано структуру системи управління проектами, орієнтовану на специфіку приладобудівної галузі. Подано опис організаційних, методологічних і технологічних компонентів такої системи, а також наведено структуру проекту створення проектно-керованого авіаційного виробництва. Як показала практика, створення системи управління проектами приладобудівного підприємства дає можливість реалізувати всі процеси таким чином, щоб усі зацікавлені сторони (керівники, працівники, наймані фахівці та ін.) були задоволені.

Біографії авторів

Н. Ю. Єгорченкова, Київський національний університет будівництва та архітектури, просп. Повітрофлотський, 31, м. Київ, 03680, Україна

к.т.н., доцент

О. В. Єгорченков, Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка, вул. Володимирська, 60/13, м. Київ, 01601, Україна

к.т.н.

І. П. Частоколенко, Черкаський інститут пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, вул. Онопрієнка, 8, м. Черкаси, 18034, Україна

к.ф.-м.н., доцент

Посилання

Бушуева Н. С. Модели и методы проактивного управления программами организационного развития: [монография] / Н. С. Бушуева. – К.: Наук. світ, 2007. – с.

Клочков В. В. Управление инновационным развитием гражданского авиастроения: [монография] / В. В. Клочков. – М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2009.

Рыжих В. Я. Экономический механизм управления затратами на предприятиях самолетостроения: дисс. / В. Я. Рыжих. – Воронеж: ВГТУ, 2006.

Плугина Ю. А. Управление развитием как оптимальная модель управления предприятием / Ю. А. Плугина // Вестник экономики транспорта и промышленности (Харьков).– 2010. – № 30.– С. 89–93.

Василенко А. В. Менеджмент устойчивого развития предприятий: [монография] / А. В. Василенко. – К.: Центр учебной литературы, 2005.

Тесля Ю. М. Інформаційна технологія управління проектами на базі ERPP (enterprise resources planning in project) та APE (administrated projects of the enterprise) систем / Ю. М. Тесля, Н. Ю. Єгорченкова, А. О. Білощицький // Управління розвитком складних систем (Київ). – 2010. – № 1 – С. 16–20.

Организация управления портфелями проектов и программ / Н. Ю. Егорченкова, А. В. Егорченков, А. Б. Лисицин, Н. А. Черная // Управління розвитком складних систем (Київ). – 2015. – № 22. – С. 42–47.

Система управления проектами авиастроительного предприятия / Ю. Н. Тесля, А. В. Егорченков, Д. С. Катаев, Н. А. Черная // Управління розвитком складних систем (Київ): зб. наук. праць. – 2012. – № 8. – С. 55–60.

Тесля Н. Ю. Створення системи портфельного управління ресурсами компанії в проектах / Н. Ю. Тесля // Управління розвитком складних систем (Київ): зб. наук. праць. – 2010. – № 4. – С. 19–22.

Продуктовые системы планирования проектов / Ю. Н. Тесля, А. В. Егорченков, Н. Ю. Егорченкова, Д. С. Катаев // Управління проектами та розвиток виробництва (Луганськ): зб. наук. праць. – 2012. – № 1 (41) – С. 13–19.

##submission.downloads##

Як цитувати

Єгорченкова, Н. Ю., Єгорченков, О. В., & Частоколенко, І. П. (2016). Особливості проектного управління на приладобудівному підприємстві. Вісник Черкаського державного технологічного університету, 1(2). https://doi.org/10.24025/2306-4412.2.2016.82991

Номер

Розділ

Статті

URN