URN: http://vtn.chdtu.edu.uaurn:2306:4455bulletinchstu.v1i2.82992

DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4412.2.2016.82992

Оцінка адекватності критеріїв локалізації процесу анодного розчинення при використанні циліндричних дротяних електродів

В. І. Осипенко, О. П. Плахотний, О. В. Тімченко

Анотація


Стаття присвячена розробці науково обґрунтованих методів оцінювання локалізації процесу анодного розчинення в електрохімічній комірці з циліндричним електродом. Проведено аналіз можливості застосування відомих підходів до оцінювання локалізації процесу анодного розчинення для електрохімічної комірки з циліндричним електродом. На основі комплексу експериментальних і теоретичних досліджень запропоновано, обґрунтовано та розроблено методику визначення рівня локалізації процесу електрохімічного розчинення середньовуглецевих сталей при використанні схеми обробки з циліндричними дротяними електродами та коаксіальною вертикальною верхньою подачею електроліту. Запропоновано нові критерії визначення рівня локалізації процесу, які з необхідним ступенем адекватності дозволяють оцінити вплив на локалізацію властивостей електроліту та амплітудно-часових параметрів джерела живлення.


Ключові слова


електрохімічна обробка дротяним електродом; міжелектродний проміжок; коефіцієнт локалізації електрохімічного розчинення

Посилання


Галанин С. И. Электрохимическая обработка металлов и сплавов микросекундными импульсами тока / С. И. Галанин. – Кострома, 2001. – 119 с.

Багоцкий В. С. Основы электрохимии / В. С. Багоцкий. – М.: Химия, 1988. – 400 с.

Основы теории и практики электрохимической обработки металлов и сплавов / [М. А. Толстая, М. В. Щербак, А. П. Анисимов и др.]. – М., 1981, – 263 с.

Мороз И. И. Электрохимическая обработка металлов / И. И. Мороз. – М.: Машиностроение, 1969. – 208 с.

Micro wire electrochemical machining with an axial electrolyte flow / W. Shaohua, Z. Yongbin, L. Yong, Z. Di. // SpringerVerlag London. – 2011. – Vol. 65. – P. 25–32.

Chin D. T. Logarithmic throwing power index for measurements of throwing powers / D. T. Chin // J. Electrochem. Soc. – 1971. – (5). – Р. 818–821.

Subramanian R. Significance of logarithmic throwing index: a theoretical approach / R. Subramanian // Journal of Applied Electrochemistry. – 1976. – V. 6 (1). – Р. 15–22.

Демьянцева Н. Г. Оценка точности формообразования при электрохимической обработке металлов / Н. Г. Демьянцева, С. М. Кузьмин, А. В. Балмасов // Электронная обработка материалов. – 2012. – (3). – С. 46–49.

Житников В. П. Импульсная электрохимическая размерная обработка / В. П. Житников, А. Н. Зайцев. – М.: Машиностроение, 2008. – 413 с.

Calculation of the parameters of the technological current density distribution during wire electrode electrochemical processing / V. I. Osipenko, D. O. Stupak, O. A. Trigub, A. V. Bilan // Surface Engineering and Applied Electrochemistry. – 2012. – Vol. 48, No. 2, pp. 105–110. – ISSN 1068-3755.

Осипенко В. И. Исследование процессов съема материала при электрохимической размерной обработке проволочным электродом / В. И. Осипенко, А. П. Плахотный, А. В. Билан // Вісник СевНТУ: зб. наук. праць. – 2011. – С. 107–112.

Білан А. В. Послідовна електроерозійна та електрохімічна обробка сталей незмінним дротяним електродом: дис. канд. техн. наук: 05.03.07 / Білан А. В. – Черкаси, 2013. – 133 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 В. І. Осипенко, О. П. Плахотний, О. В. Тімченко