Оцінка адекватності критеріїв локалізації процесу анодного розчинення при використанні циліндричних дротяних електродів

Автор(и)

  • В. І. Осипенко Черкаський державний технологічний університет, б-р Шевченка, 460, м. Черкаси, 18006, Україна, Ukraine
  • О. П. Плахотний Черкаський державний технологічний університет, б-р Шевченка, 460, м. Черкаси, 18006, Україна, Ukraine
  • О. В. Тімченко Черкаський державний технологічний університет, б-р Шевченка, 460, м. Черкаси, 18006, Україна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4412.2.2016.82992

Ключові слова:

електрохімічна обробка дротяним електродом, міжелектродний проміжок, коефіцієнт локалізації електрохімічного розчинення

Анотація

Стаття присвячена розробці науково обґрунтованих методів оцінювання локалізації процесу анодного розчинення в електрохімічній комірці з циліндричним електродом. Проведено аналіз можливості застосування відомих підходів до оцінювання локалізації процесу анодного розчинення для електрохімічної комірки з циліндричним електродом. На основі комплексу експериментальних і теоретичних досліджень запропоновано, обґрунтовано та розроблено методику визначення рівня локалізації процесу електрохімічного розчинення середньовуглецевих сталей при використанні схеми обробки з циліндричними дротяними електродами та коаксіальною вертикальною верхньою подачею електроліту. Запропоновано нові критерії визначення рівня локалізації процесу, які з необхідним ступенем адекватності дозволяють оцінити вплив на локалізацію властивостей електроліту та амплітудно-часових параметрів джерела живлення.

Біографії авторів

В. І. Осипенко, Черкаський державний технологічний університет, б-р Шевченка, 460, м. Черкаси, 18006, Україна

д.т.н., професор

О. П. Плахотний, Черкаський державний технологічний університет, б-р Шевченка, 460, м. Черкаси, 18006, Україна

О. П. Плахотний
к.т.н., доцент

О. В. Тімченко, Черкаський державний технологічний університет, б-р Шевченка, 460, м. Черкаси, 18006, Україна

аспірант

Посилання

Галанин С. И. Электрохимическая обработка металлов и сплавов микросекундными импульсами тока / С. И. Галанин. – Кострома, 2001. – 119 с.

Багоцкий В. С. Основы электрохимии / В. С. Багоцкий. – М.: Химия, 1988. – 400 с.

Основы теории и практики электрохимической обработки металлов и сплавов / [М. А. Толстая, М. В. Щербак, А. П. Анисимов и др.]. – М., 1981, – 263 с.

Мороз И. И. Электрохимическая обработка металлов / И. И. Мороз. – М.: Машиностроение, 1969. – 208 с.

Micro wire electrochemical machining with an axial electrolyte flow / W. Shaohua, Z. Yongbin, L. Yong, Z. Di. // SpringerVerlag London. – 2011. – Vol. 65. – P. 25–32.

Chin D. T. Logarithmic throwing power index for measurements of throwing powers / D. T. Chin // J. Electrochem. Soc. – 1971. – (5). – Р. 818–821.

Subramanian R. Significance of logarithmic throwing index: a theoretical approach / R. Subramanian // Journal of Applied Electrochemistry. – 1976. – V. 6 (1). – Р. 15–22.

Демьянцева Н. Г. Оценка точности формообразования при электрохимической обработке металлов / Н. Г. Демьянцева, С. М. Кузьмин, А. В. Балмасов // Электронная обработка материалов. – 2012. – (3). – С. 46–49.

Житников В. П. Импульсная электрохимическая размерная обработка / В. П. Житников, А. Н. Зайцев. – М.: Машиностроение, 2008. – 413 с.

Calculation of the parameters of the technological current density distribution during wire electrode electrochemical processing / V. I. Osipenko, D. O. Stupak, O. A. Trigub, A. V. Bilan // Surface Engineering and Applied Electrochemistry. – 2012. – Vol. 48, No. 2, pp. 105–110. – ISSN 1068-3755.

Осипенко В. И. Исследование процессов съема материала при электрохимической размерной обработке проволочным электродом / В. И. Осипенко, А. П. Плахотный, А. В. Билан // Вісник СевНТУ: зб. наук. праць. – 2011. – С. 107–112.

Білан А. В. Послідовна електроерозійна та електрохімічна обробка сталей незмінним дротяним електродом: дис. канд. техн. наук: 05.03.07 / Білан А. В. – Черкаси, 2013. – 133 с.

Як цитувати

Осипенко, В. І., Плахотний, О. П., & Тімченко, О. В. (2016). Оцінка адекватності критеріїв локалізації процесу анодного розчинення при використанні циліндричних дротяних електродів. Вісник Черкаського державного технологічного університету, 1(2). https://doi.org/10.24025/2306-4412.2.2016.82992

Номер

Розділ

Статті

URN