Шкурдода, С. В. ., Солодовнік, . Т. В., Пасічник , . В. В., Король , . К. П., & Шинкаренко, . Д. Ю. (2021). МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ Δ9-ТЕТРАГІДРОКАНАБІНОЛУ В НАСІННІ КОНОПЕЛЬ МЕТОДОМ ГАЗОВОЇ ХРОМАТОГРАФІЇ: АНАЛІЗ І НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ. Вісник Черкаського державного технологічного університету, (1), 173–182. https://doi.org/10.24025/2306-4412.1.2021.230000