Ящук, Л. Б. . (2022). МОЖЛИВОСТІ РОЗРАХУНКОВИХ МЕТОДІВ МОНІТОРИНГУ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ЕКОЛОГІЧНОЇ ДОЦІЛЬНОСТІ В ОРГАНІЗАЦІЇ МІСЬКИХ ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ. Вісник Черкаського державного технологічного університету, (1), 47–56. https://doi.org/10.24025/2306-4412.1.2022.259092