Ящук, Л. Б. . (2022) «МОЖЛИВОСТІ РОЗРАХУНКОВИХ МЕТОДІВ МОНІТОРИНГУ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ЕКОЛОГІЧНОЇ ДОЦІЛЬНОСТІ В ОРГАНІЗАЦІЇ МІСЬКИХ ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ», Вісник Черкаського державного технологічного університету, (1), с. 47–56. doi: 10.24025/2306-4412.1.2022.259092.