№ 1 (2016)

URN: http://vtn.chdtu.edu.uaurn:2306:4455bulletinchstu.v1i1

DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4412.1.2016

Зміст

Статті

Дослідження взаємозв’язків між операціями в матричних моделях криптографічного перетворення PDF
V. G. Babenko, N. V. Lada, S. V. Lada
АЛГОРИТМИ ПРОКЛАДАННЯ МАРШРУТУ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ХОПФІЛДА
М. П. Мусієнко, І. М. Журавська
Аналіз результатів дослідження реалізації задачі маршрутизації на основі нейронних мереж та генетичних алгоритмів
К. В. Колесніков, А. Р. Карапетян, В. Ю. Баган
ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ОНОВЛЕННЯ АВТОБУСНОГО ПАРКУ М. ЧЕРКАСИ
О. М. Пилипенко, Д. П. Рубан, Г. Я. Рубан
Принципи прогнозування і математичного моделювання зміни опору систем ізоляції електродвигунів поліграфічних машин та комплексів
В. М. Манько, В. М. Зотов
Синтез алгоритмів спільного оцінювання допплерівського зсуву частоти та параметрів асиметричної завади
Т. В. Воробкало, О. С. Гавриш, О. І. Андрієнко
Розробка емулятора для моделювання системи навігації і управління мобільним роботом
А. Д. Кожухівський, О. В. Горбенко
Удосконалення схеми очищення клеровки тростинного цукру-сирцю із застосуванням засобів на основі активного хлору
Н. А. Гусятинська, Н. М. Романченко, С. М. Тетеріна
Комплексне дослідження фізико-механічних властивостей біологічних об’єктів
С. О. Білокінь
Математична модель визначення середнього фактичного часу виконання одного етапу будівельно-монтажних робіт в умовах збурених впливів
В. В. Мельник, І. П. Частоколенко, А. П. Марченко
Розробка мономорфних перетворювачів з використанням просторово-кутової взаємодії вектора електричного поля та вектора поляризації
Ю. Ю. Бондаренко, К. В. Базіло, В. М. Заїка
Використання фахово спрямованих тестових завдань для модульного контролю знань студентів при вивченні загального курсу фізики
С. О. Колінько, Т. І. Бутенко, Л. О. Кулик