№ 2 (2018)

URN: http://vtn.chdtu.edu.uaurn:2306:4455bulletinchstu.v0i2

DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4412.2.2018

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск № 2 (2018) PDF

Зміст

Статті

ВИЗНАЧЕННЯ ДОПУСТИМИХ РЕЖИМІВ НАГРІВУ ПІРОТЕХНІЧНИХ СУМІШЕЙ ПРИ ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ PDF
О. В. Кириченко, О. С. Діброва, Р. Б. Мотрічук, Є. О. Тищенко, В. В. Цибулін 5-11
МЕТОД ВІДОКРЕМЛЕННЯ КЛОНУ ВІД ПРООБРАЗУ В ЦИФРОВОМУ ЗОБРАЖЕННІ В УМОВАХ ВІДСУТНОСТІ ПОСТОБРОБКИ ЗОБРАЖЕННЯ PDF
Алла Анатоліївна Кобозєва, Іван Ігорович Бобок 12-19
ОБҐРУНТУВАННЯ ТАРИФУ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ АВТОБУСНИМ ТРАНСПОРТОМ У м. ЧЕРКАСИ PDF
О. М. Пилипенко, О. О. Огій 20-25
МУЛЬТИАГЕНТНА ОПТИМІЗАЦІЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ПІДТРИМКА ПРОЦЕСІВ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ КЕРІВНИКОМ ПІДПРИЄМСТВА ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ PDF
Б. В. Мисник, Т. І. Веретільник, Л. Д. Мисник 26-33
МЕТАЛІЗАЦІЯ ТЕХНІЧНОГО СКЛА З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВОГО МЕТОДУ МІКРООБРОБКИ ПОВЕРХНІ PDF
М. В. Голуб, С. М. Мацепа, Г. В. Канашевич, О. С. Алексєєва, Є. В. Хижняк, П. П. Дмитренко 34-38
ЗАСТОСУВАННЯ КОЛІРНИХ ГАРМОНІЙ ТА ВІДТВОРЕННЯ КОЛЬОРУ В ПОЛІГРАФІЇ PDF
Т. І. Веретільник, Л. Д. Мисник, О. В. Манзюра, Р. Б. Капітан 39-44
ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ ОПТИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННИХ ПРИЛАДІВ ДО ЗОВНІШНІХ ТЕРМІЧНИХ ВПЛИВІВ PDF
І. В. Яценко, В. A. Ващенко, В. В. Цибулін 45-52
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ВИЛУЧЕННЯ ЦИНКУ З КИСНЕВМІСНИХ СПОЛУК З ШЛАМУ ВИРОБНИЦТВА ХІМІЧНИХ ВОЛОКОН PDF
Т. С. Черній, Г. С. Столяренко, К. В. Редька, О. В. Чиж 53-58
КІНЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ ШВЕЙНОГО АПАРАТУ КУЛАЧКОВО-КУЛІСНОГО ТИПУ ДРОТОШВЕЙНОЇ МАШИНИ PDF
Л. Д. Мисник, Т. І. Веретільник, Ю. П. Мамонов, Р. Б. Капітан, О. В. Манзюра 59-65
АНАЛІТИЧНА МОДЕЛЬ ВИМІРЮВАННЯ ВІДСТАНІ ЗА ДОПОМОГОЮ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖ ТА ОЦІНКА ПОХИБКИ ВИМІРЮВАННЯ PDF
А. С. Дуднік, В. П. Квасніков 66-69
ВЛИЯНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ НА АМПЛИТУДУ КОЛЕБАНИЙ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО АКТУАТОРА МАЛОГАБАРИТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ PDF
Ю. Ю. Бондаренко, С. О. Филимонов, А. А. Мисан 70-75
КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ПІДВИЩЕННЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ PDF
М. Ю. Шкуро 76-81
МЕТОД ОЦІНКИ ТА УПРАВЛІННЯ ВПЛИВАМИ НА ФОРМУВАННЯ КОНКРЕТИЗОВАНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ PDF
Ю. Л. Хлевна 82-89
СУЧАНІ ТРЕНДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У СВІТІ PDF
Н Ю. Єгорченкова, О. В. Єгорченков, Є. Ю. Катаєва 90-99
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ІМПЕДАНСУ П'ЄЗОЕЛЕКТРИЧНОГО ДИСКУ В ОБЛАСТІ СЕРЕДНІХ ЧАСТОТ PDF
К. В. Базіло 100-104
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОБНАРУЖЕНИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИИ РАЗЛИВОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ НА ВОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ PDF (Русский)
М. М. Дивизинюк, О. Н. Мирошник, А. Самберг 105-109
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ЗАВАНТАЖЕННЯ КОНТЕЙНЕРОВОЗА PDF
Ю. О. Накул 110-113
МОДЕЛІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ PDF
В. В. Лепський, Т. В. Дзюба 114-119
МОДЕЛЮВАННЯ ОЦІНКИ “RISK MANAGEMENT” В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИМИ ПРОЕКТАМИ PDF
Т. Г. Фесенко, Moхамед Абдулсалам Сієк Алі 120-127
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ PDF
А. О. Запорожець, М. В. Запорожець 128-138
РЕЄСТРАЦІЯ І ОБРОБЛЮВАННЯ СИГНАЛУ ЕЕГ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛІНОМІВ ЧЕБИШЕВА PDF
А. Я. Кулик, Т. Г. Ревіна, М. В. Боднар 133-138