№ 3 (2018)

URN: http://vtn.chdtu.edu.uaurn:2306:44553.2018

DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4412.3.2018

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск № 3 (2018) PDF

Зміст

Статті

MATRIX METHOD OF RECEIVING THE FULL COMPOSITION OF THE GROUPS OF RELATIVITY OF BOOLEAN FUNCTIONS PDF
S. V. Burmistrov, O. M. Panasco, D. V. Vakulenko 3-7
ADJUSTABLE COMPONENTS IN AUTOMATED CONTROL SYSTEMS OF NPP TECHNOLOGICAL PROCESSES PDF
H. V. Ukhina, А. А. Bilenko, V. S. Sytnikov 8-14
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ НАВАНТАЖЕННЯ ТА РОЗМІРІВ ЕЛЕКТРОДІВ П'ЄЗОЕЛЕКТРИЧНОГО ДИСКА НА ЙОГО АМПЛІТУДНО-ЧАСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ PDF
К. В. Базіло 15-20
ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРОЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ П'ЄЗОЕЛЕКТРИЧНИХ СТРУКТУР МЕТОДОМ АТОМНО-СИЛОВОЇ МІКРОСКОПІЇ PDF
К. В. Базіло, С. О. Білокінь, М. О. Бондаренко, В. В. Медяник 21-26
АНАЛІЗ ПАРАМЕТРИЧНОЇ СТОХАСТИЧНОЇ СИСТЕМИ СИНТЕЗУ ГІДРАЗИН-СИРЦЮ З ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ В ХВИЛЬОВОМУ РЕАКТОРІ PDF
І. М. Демчук, Г. С. Столяренко 27-33
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ У СФЕРІ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЛІТАКІВ PDF
Дієго Фернандо Сепеда Гуаман 34-41
МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ КРЕАТИВНІСТЮ ТА РИЗИКАМИ КОМАНД ОСВІТНІХ ПРОЕКТІВ У СФЕРІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ PDF
Ю. М. Кузьмінська 42-49
ОЦІНЮВАННЯ ТА ВИБІР ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ СУЧАСНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ІТ ПРОЕКТАМИ PDF
Я. О. Поволоцький, Р. Р. Усенко 50-55
МОДЕЛЬ ВИМІРЮВАЛЬНОГО ЗОНДУ КОМП’ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ РЕОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СУДНОВИХ ТЕХНІЧНИХ РІДИН PDF
В. В. Нікольський, К. Ю. Бережний 56-66
ОЦІНЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ СТАНЦІЙ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ У М. ЧЕРКАСИ PDF
О. А. Тригуб, А. П. Солтус, Д. В. Рудь 67-73
ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ МЕТАЛЕВОГО РЕЗОНАТОРА ВІБРАЦІЙНОГО ГІРОСКОПА АКУСТИЧНИМ МЕТОДОМ PDF
В. Г. Цірук 74-79
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ У АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ PDF
О. О. Броварець 80-86
МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ АМПЛІТУДНО-ЧАСОВИХ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ ІМПУЛЬСІВ НА ПРОЦЕСИ АНОДНОГО РОЗЧИНЕННЯ ПРИ ЕЛЕКТРОХІМІЧНІЙ ОБРОБЦІ ДРОТЯНИМ ЕЛЕКТРОДОМ PDF
О. П. Плахотний 87-96
КІНЦЕВОЕЛЕМЕНТНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕРМОМЕХАНІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ВИРОБІВ З ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ ПРИ ЇХ ВИГОТОВЛЕННІ МЕТОДОМ ПОШАРОВОГО НАПЛАВЛЕННЯ PDF
М. П. Рудь, О. О. Похил, С. В. Заболотній, А. П. Солтус 97-104
МЕТОД ЦІННІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОТИРИЗИКОВОГО ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСНОГО АНАЛІЗУ ПОРТФЕЛІВ НАУКОМІСТКИХ ПРОЕКТІВ ПІДПРИЄМСТВ PDF
С. К. Чернов, О. Ю. Савіна 105-113