Бібліографія публікацій

2018

 

1. МАТЕМАТИЧНЕ І КОМПЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

 

1.Заболотній С. В., Рудь М. П., Іващенко К. В. Моделювання послідовного оцінювання параметра зсуву асиметрично-розподілених випадкових величин методом максимізації полінома. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 4. С. 5–10.

 

2.Петрищев О. Н., Базило К. В. Математическое моделирование пьезоэлектрического трансформатора стержневого типа. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 4. С. 11–20.

 

3.Крайник Я. М., Перов В. О., Мусієнко М. П. Моделювання процесу декодування Turbo-Product-кодів засобами середовища ModelSim. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 4. С. 21–28.

 

4.Коваленко О. В. Математичні моделі технології тестування DOM XSS вразливості та вразливості до SQL ін'єкцій. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 4. С. 29–36.

 

5.Битько Н. М., Кузнецова О. В., Бойко В. В. Теоретические исследования напряженно-деформированного состояния бетонов при длительном центральном сжатии. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 4. С. 37–45.

6.Нікольський В. В., Бережний К. Ю. Модель вимірювального зонду комп’ютерної системи визначення реологічних характеристик суднових технічних рідин. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 3. С. 56–66.

 

7.Плахотний О. П. Моделювання впливу амплітудно-часових параметрів
електричних імпульсів на процеси анодного розчинення при електрохімічній обробці дротяним електродом. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 3. С. 87–96.

 

8.Рудь М. П., Похил О. О., Заболотній С. В., Солтус А. П. Кінцевоелементне моделювання термомеханічної поведінки виробів з полімерних матеріалів при їх виготовленні методом пошарового наплавлення. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 3. С. 97–104.

 

9.Дивизинюк М. М., Мирошник О. Н., Самберг А. Математическая модель обнаружения и идентификации разливов нефтепродуктов на водной поверхности. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 2. С. 105–109.

 

10.Дуднік А. С., Квасніков В. П. Аналітична модель вимірювання відстані за допомогою сенсорних мереж та оцінка похибки вимірювання. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 2. С. 66–69.

 

11.Накул Ю. О. Математична модель системи завантаження контейнеровоза. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 2. С. 110–113.

 

12.Плахотний О. П. Підвищення точності розмірної електрохімічної обробки дротяним електродом на основі моделювання тривимірних електростатичних полів. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018.
№ 1. С. 60–66.

 

13.Ланських Є. В. , Сисоєнко С. В. Дослідження математичної моделі двохоперандного групового матричного криптографічного перетворення. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 1. С. 67–74.

 

 

2. АВТОМАТИЗАЦІЯ І ПРИЛАДОБУДУВАННЯ

 

1.Шевченко В. А. Оптимизация управления электростанцией из условия минимума расхода топлива и с учетом метеоусловий. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 4. С. 46–55.

 

2.Куцевол А. О., Лега Ю. Г., Гавриш О. С., Багрій М. О. Використання системи технічного зору для автоматизації сортування овочів/фруктів за розміром. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 4. С. 56–62.

 

3.Базіло К. В., Заїка В. М., Бондаренко Ю. Ю. Розробка системи знезараження ультразвукового хірургічного інструменту. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 4. С. 63–67.

 

4.Томенко М. Г., Корецька О. О. Використання консольних п’єзокерамічних ідентифікаторів у вібродіагностиці при визначенні аварійних ситуацій потенційно небезпечних виробництв. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 4. С. 68–72.

 

5.Ukhina H. V., BilenkoА. A., Sytnikov V. S. (2018) Adjustable components in automated control systems of NPP technological processes. Visnyk Cherkaskogo derzhavnogo tehnologichnogo universitetu, No 3, pp. 8–14.

 

6.Базіло К. В. Дослідження впливу навантаження та розмірів електродів п'єзоелектричного диску на його амплітудно-частотні характеристики. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 3. С. 15–20.

7.Базіло К. В., Білокінь С. О., Бондаренко М. О., Медяник В. В. Дослідження мікроелектромеханічних п'єзоелектричних структур методом атомно-силової мікроскопії. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 3. С. 21–26.

 

8.Демчук І. М., Столяренко Г. С. Аналіз параметричної стохастичної системи синтезу гідразин-сирцю з вторинної сировини в хвильовому реакторі. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 3. С. 27–33.

 

9.Цірук В. Г. Визначення параметрів металевого резонатора вібраційного гіроскопа акустичним методом. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 3. С. 74–79.

 

10.Веретільник Т. І., Мисник Л. Д., Манзюра О. В., Капітан Р. Б. Застосування колірних гармоній та відтворення кольору в поліграфії. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 2. С. 39–44.

 

11.Яценко І. В., Ващенко В. A., Цибулін В. В. Підвищення стійкості оптичних елементів оптико-електронних приладів до зовнішніх термічних впливів. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 2. С. 45–52.

 

12.Мисник Л.Д., Веретільник Т.І., Мамонов Ю.П., Капітан Р.Б., Манзюра О. В. Кінематичний аналіз швейного апарату кулачково-кулісного типу дротошвейної машини. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 2. С. 59–65.

 

13.Бондаренко Ю. Ю., Филимонов С. О., Мисан А. А. Влияние геометрических параметров на амплитуду колебаний пьезоэлектрического актуатора малогабаритных летательных аппаратов. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 2. С. 70–75.

 

14.Базіло К. В. Дослідження електричного імпедансу п'єзоелектричного диску в області середніх частот. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 2. С. 100–104.

 

15.Петренко С. Ф., Новаковський О. Г., Антонюк В. С., Скорина Є. В., Бондаренко Ю. Ю. Особливості проведення досліджень мікрогеометрії та поверхневих властивостей діелектричних матеріалів для мікро- і наноелектроніки. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 1. С. 5–13.

 

16.Іванюк В. А., Ситник О. О., Стертен Ю. Дослідження еквівалентних форм представлення динамічних моделей вимірювальних перетворювачів методом обчислювальних експериментів. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 1. С. 27–34.

 

17.Базіло К. В. Дослідження електричного імпедансу п'єзоелектричного диска
з секторними електродами. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 1. С. 40–45.

 

18.Тригуб О. А., Тарандушка Л. А., Бичок Б. Ю. Алгоритмізація процесів роботи системи автоматичної вентиляції кузова автомобіля. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 1. С. 90–96.

 

19.Туз В. В., Кісіль Т. Ю. Дослідження та вибір оптимальної схемотехнічної моделі біморфного п'єзоелемента динамічних тисків з двоконтуровим від'ємним зворотним зв'язком. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 1. С. 114–121.

 

20.Трембовецька Р. В., Тичков В. В., Петрушко Ю. А. Дослідження багатокомпонентної оптичної системи для світло-лазерної терапії. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 1. С. 122–129.

 

 

 

3. ПРОГРЕСИВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

 

1.Кулик А. Я., Дідич В. М., Ревіна Т. Г., Боднар М. В. Адаптивна реєстрація
і оброблювання сигналу електрокардіограми. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 4. С. 73–79.

 

2.Федоров Е. Е., Ярош И. В., Черняк Т. А. Метод пакетного обучения нейросети
с задержкой во входном слое для комплексной диагностики состояния вентиляторной установки главного проветривания. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 4. С. 80–77.

 

3.Сотуленко O. O., Триус Ю. В. Проектування і створення системи підтримки дистанційного навчання працівників закладів охорони здоров’я на основі web

і хмарних технологій. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 4. С. 88–93.

 

4.Миронюк Т. В., Чепеленко А. В. Вдосконалення методу компресії даних на основі коду Фібоначчі. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 4. С. 94–100.

 

5.Миронець І. В., Орловський В. В. Програмування засобів обробки інформації у хмарних сховищах на основі операційної системи ANDROID. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 4. С. 101–105.

 

6.Burmistrov S. V., Panasco O. M., Vakulenko D. V. (2018) Matrix method of receiving the full composition of the groups of relativity of Boolean functions. Visnyk Cherkaskogo derzhavnogo tehnologichnogo universitetu, No 3, pp. 3–7.

 

7.Броварець О. О. Використання сучасних інформаційно-технічних систем у агропромисловому виробництві. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 3. С. 80–86.

 

8.Кобозєва А. А., Бобок І. І. Метод відокремлення клону від прообразу в цифровому зображенні в умовах відсутності постобробки зображення. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 2. С. 12–19.

 

9.Кулик А. Я., Ревіна Т. Г., Боднар М. В. Реєстрація і оброблювання сигналу ЕЕГ

з використанням поліномів Чебишева. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 2. С. 133–140.

 

10.Хотунов В. І., Частоколенко І. П., Марченко А. П Розробка веб-орієнтованого додатка firefighter. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 1. С. 14–20.

 

11.Рудницький В. М., Шувалова Л. А., Нестеренко О. Б. Побудова примітивів строгого стійкого кодування мінімальної складності. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 1. С. 21–26.

 

12.Первунінський С. М., Олексюк В. В. Аналіз бінарного цифрового модема шумових сигналів з урахуванням впливу квадратичної складової демодулятора. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 1. С. 35–40.

 

13.Kunchenko-Kharchenko V. I., Panasko O. M. (2018) Information security in Ukraine. Context of normative legal supply. Visnyk Cherkaskogo derzhavnogo tehnologichnogo universitetu, No 1, pp. 46–52.

 

14.Савельєва Т. В., Панаско О. М., Пригодюк О. М. Аналіз методів і засобів для реалізації ризик-орієнтованого підходу в контексті забезпечення інформаційної безпеки підприємства. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 1. С. 81–89.

 

15.Вуж Т. Є. Інформаційна технологія аналізу просторово-хронологічного впливу на стан атмосферного повітря стаціонарних у просторі об’єктів за умов невизначеності. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 1. С. 105–113.

 

16.Burmistrov S. V., Panasco O. M., Kovalska N. V. Matrix method of parallel decomposition for minimization of symmetric Boolean functions in the form of extended polynomial. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 1. С. 130–135.

 

 

4. УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

 

1.Гурець Н. В. Управління проектом впровадження системи екологічного менеджменту
у муніципальних утвореннях. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 4. С. 112–118.

 

2.Єгорченков О. В., Катаєва Є. Ю., Хлевна Ю. Л. Понятійний апарат управління портфелями проектів і програм в 4П-середовищі. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 4. С. 119–125.

 

3.Дієго Фернандо Сепеда Гуаман. Особливості управління організаційними проектами у сфері обслуговування літаків. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 3. С. 34–41.

 

4.Кузьмінська Ю. М. Модель управління креативністю та ризиками команд освітніх проектів у сфері підвищення кваліфікації. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 3. С. 42–49.

 

5.Поволоцький Я. О., Усенко Р. Р. Оцінювання та вибір програмних засобів сучасних систем управління ІТ проектами. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 3. С. 50–55.

 

6.Чернов С. К., Савіна О. Ю. Метод ціннісно-орієнтованого протиризикового функціонально-вартісного аналізу портфелів наукомістких проектів підприємств. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 3. С. 105–113.

 

7.Тригуб О. А., Солтус А. П., Рудь Д. В. Оцінювання показників станцій технічного обслуговування у м. Черкаси. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 3. С. 66–73.

 

8.Пилипенко О. М., Огій О. В. Обґрунтування тарифу на перевезення пасажирів автобусним транспортом у м. Черкаси. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 2. С. 20–25.

 

9.Мисник Б. В., Веретільник Т. І., Мисник Л. Д. Мультиагентна оптимізація функціонування та підтримка процесів прийняття рішень керівником підприємства поліграфічної галузі. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 2. С. 26–33.

 

10.Шкуро М. Ю. Концептуальна модель системи управління проектами підвищення муніципальної енергоефективності. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 2. С. 76–81.

 

11.Хлевна Ю. Л. Метод оцінки та управління впливами на формування конкретизованої методології управління проектами. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 2. С. 82–89.

 

12.Єгорченкова Н. Ю., Єгорченков О. В., Катаєва Є. Ю. Сучасні тренди та перспективи проектного менеджменту у світі. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 2. С. 90–99.

 

13.Запорожець А. О.,Запорожець М. В. Застосування методів тайм-менеджменту в управлінні проектами. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 2. С. 128–132.

 

14.Прокопенко Т. О., Крезуб В. І. Моделювання інформаційних потоків в системах управління проектно-орієнтованими підприємствами. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 1. С. 53–59.

 

15.Мисник Л. Д. Управління формуванням та реалізацією підготовки і проведення контролю знань при дистанційному навчанні студентів. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 1. С. 75–80.

 

16.Лепський В. В., Дзюба Т. В. Моделі бізнес-процесів проектно-орієнтованого медичного закладу. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 2. С. 114–119.

 

17.Фесенко Т. Г., Moхамед Абдулсалам Сієк Алі. Моделювання оцінки «Risk Management» в системі управління будівельними проектами. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 2. С. 120–127.

 

 

 

5. ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ. ВОДОПІДГОТОВКА. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

 

1.Черній Т. С., Столяренко Г. С., Редька К. В., Чиж О. В. Дослідження процесу вилучення цинку з кисневмісних сполук з шламу виробництва хімічних волокон. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 2. С. 53–58.

 

2.Кириченко О. В., Діброва О. С., Мотрічук Р. Б., Тищенко Є. О., Цибулін В. В. Визначення допустимих режимів нагріву піротехнічних сумішей при їх експлуатації. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 2. С. 5–11.

 

3.Гончаренко Т. П., Жицька Л. І. Аналіз і оцінка ризиків захворювання населення залежно від якості атмосферного повітря в місті Черкаси у 2017 році. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 1. С. 97–104.

 

4.Мирошник О. М. Технологія експертного визначення рівня техногенної безпеки житла у будинках підвищеної поверховості. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 1. С. 136–141.