Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 1 (2016) Комплексне дослідження фізико-механічних властивостей біологічних об’єктів Анотація
С. О. Білокінь
 
№ 1 (2019) КОМПЛЕКСНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА МЕТОДУ KANBAN В УПРАВЛІННІ ІТ-ПРОЕКТАМИ Анотація   PDF
В. С. Тіторенко
 
№ 2 (2018) КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ПІДВИЩЕННЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ Анотація   PDF
М. Ю. Шкуро
 
№ 1 (2019) КОРЕКЦІЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО ВПЛИВУ НА П'ЄЗОЕЛЕКТРИЧНИЙ АКСЕЛЕРОМЕТР Анотація   PDF
А. Л. Передерко
 
№ 2 (2016) Математическая модель дискового пьезоэлектрического трансформатора с кольцевым электродом в первичной электрической цепи Анотація   PDF
О. Н. Петрищев, К В. Базило
 
№ 2 (2018) МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОБНАРУЖЕНИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИИ РАЗЛИВОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ НА ВОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ Анотація   PDF (Русский)
М. М. Дивизинюк, О. Н. Мирошник, А. Самберг
 
№ 4 (2018) МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ТЕХНОЛОГІЇ ТЕСТУВАННЯ DOM XSS ВРАЗЛИВОСТІ ТА ВРАЗЛИВОСТІ ДО SQL ІН'ЄКЦІЙ Анотація   PDF
О. В. Коваленко
 
№ 1 (2016) Математична модель визначення середнього фактичного часу виконання одного етапу будівельно-монтажних робіт в умовах збурених впливів Анотація
В. В. Мельник, І. П. Частоколенко, А. П. Марченко
 
№ 2 (2018) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ЗАВАНТАЖЕННЯ КОНТЕЙНЕРОВОЗА Анотація   PDF
Ю. О. Накул
 
№ 1 (2019) МАТЕМАТИЧНИЙ ОПИС БІМОРФНОГО П'ЄЗОЕЛЕКТРИЧНОГО ЕЛЕМЕНТА Анотація   PDF (Русский)
Олег Миколайович Петрищев, Костянтин Вікторович Базіло
 
№ 1 (2018) МАТРИЧНИЙ МЕТОД ПАРАЛЕЛЬНОЇ ДЕКОМПОЗИЦІЇ ДЛЯ МІНІМІЗАЦІЇ СИМЕТРИЧНИХ БУЛЕВИХ ФУНКЦІЙ У ВИГЛЯДІ РОЗШИРЕНОГО ПОЛІНОМА Анотація   PDF
S. V. Burmistrov, O. M. Panasco, N. V. Kovalska
 
№ 2 (2018) МЕТАЛІЗАЦІЯ ТЕХНІЧНОГО СКЛА З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВОГО МЕТОДУ МІКРООБРОБКИ ПОВЕРХНІ Анотація   PDF
М. В. Голуб, С. М. Мацепа, Г. В. Канашевич, О. С. Алексєєва, Є. В. Хижняк, П. П. Дмитренко
 
№ 2 (2018) МЕТОД ВІДОКРЕМЛЕННЯ КЛОНУ ВІД ПРООБРАЗУ В ЦИФРОВОМУ ЗОБРАЖЕННІ В УМОВАХ ВІДСУТНОСТІ ПОСТОБРОБКИ ЗОБРАЖЕННЯ Анотація   PDF
Алла Анатоліївна Кобозєва, Іван Ігорович Бобок
 
№ 2 (2018) МЕТОД ОЦІНКИ ТА УПРАВЛІННЯ ВПЛИВАМИ НА ФОРМУВАННЯ КОНКРЕТИЗОВАНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ Анотація   PDF
Ю. Л. Хлевна
 
№ 3 (2018) МЕТОД ЦІННІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОТИРИЗИКОВОГО ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСНОГО АНАЛІЗУ ПОРТФЕЛІВ НАУКОМІСТКИХ ПРОЕКТІВ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
С. К. Чернов, О. Ю. Савіна
 
№ 2 (2018) МОДЕЛІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ Анотація   PDF
В. В. Лепський, Т. В. Дзюба
 
№ 1 (2019) МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО АКСЕЛЕРОМЕТРА МАЯТНИКОВОГО ТИПА Анотація   PDF (Русский)
А. К. Сандлер
 
№ 3 (2018) МОДЕЛЬ ВИМІРЮВАЛЬНОГО ЗОНДУ КОМП’ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ РЕОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СУДНОВИХ ТЕХНІЧНИХ РІДИН Анотація   PDF
В. В. Нікольський, К. Ю. Бережний
 
№ 3 (2018) МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ КРЕАТИВНІСТЮ ТА РИЗИКАМИ КОМАНД ОСВІТНІХ ПРОЕКТІВ У СФЕРІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ Анотація   PDF
Ю. М. Кузьмінська
 
№ 1 (2018) МОДЕЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ В СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ Анотація   PDF
Т. О. Прокопенко, В. І. Крезуб
 
№ 3 (2018) МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ АМПЛІТУДНО-ЧАСОВИХ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ ІМПУЛЬСІВ НА ПРОЦЕСИ АНОДНОГО РОЗЧИНЕННЯ ПРИ ЕЛЕКТРОХІМІЧНІЙ ОБРОБЦІ ДРОТЯНИМ ЕЛЕКТРОДОМ Анотація   PDF
О. П. Плахотний
 
№ 2 (2018) МОДЕЛЮВАННЯ ОЦІНКИ “RISK MANAGEMENT” В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИМИ ПРОЕКТАМИ Анотація   PDF
Т. Г. Фесенко, Moхамед Абдулсалам Сієк Алі
 
№ 4 (2018) МОДЕЛЮВАННЯ ПОСЛІДОВНОГО ОЦІНЮВАННЯ ПАРАМЕТРА ЗСУВУ АСИМЕТРИЧНО-РОЗПОДІЛЕНИХ ВИПАДКОВИХ ВЕЛИЧИН МЕТОДОМ МАКСИМІЗАЦІЇ ПОЛІНОМА Анотація   PDF
С. В. Заболотній, М. П. Рудь, К. В. Іващенко
 
№ 4 (2018) МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ДЕКОДУВАННЯ TURBO-PRODUCT-КОДІВ ЗАСОБАМИ СЕРЕДОВИЩА MODELSIM Анотація   PDF
Я. М. Крайник, В. О. Перов, М. П. Мусієнко
 
№ 2 (2018) МУЛЬТИАГЕНТНА ОПТИМІЗАЦІЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ПІДТРИМКА ПРОЦЕСІВ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ КЕРІВНИКОМ ПІДПРИЄМСТВА ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ Анотація   PDF
Б. В. Мисник, Т. І. Веретільник, Л. Д. Мисник
 
51 - 75 з 113 результатів << < 1 2 3 4 5 > >>