Вісник Черкаського державного технологічного університету

Збірник наукових праць виходить 4 рази на рік.

До публікації приймаються статті українською, англійською та російською мовами, що раніше не публікувалися та не подані до розгляду в інші видання, які присвячені проблемам у галузях автоматизації та приладобудування, інформаційних технологій, хімічних технологій та інженерії, екологічної безпеки, математичного та комп'ютерного моделювання, матеріалознавства, технологій та обладнання сучасних машинобудівних і харчових виробництв, обсягом 6-10 сторінок.

 Збірник представлено в наступних базах даних наукової інформації, каталогах і системах пошуку:

Academic Recource Index ResearchBib,

BASE,

Crossref,

Citefactor,

Index Copernicus,

Ulrich's Periodicals Directory,

WorldCat,

Наукова періодика України

ISSN/EISSN2306-4412/2708-6070


Зображення домашньої сторінки журналу


Journal Citations Impact Factor report


Склад редакційної колегії науково-технічного збірника

Вісник Черкаського державного технологічного університету

Головний редактор:

-          Фауре Еміль Віталійович, Черкаський державний технологічний університет, проректор з науково-дослідної роботи та міжнародних зв’язків, д-р техн. наук, доцент

Члени редколегії:

-          Антонюк Віктор Степанович, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (м.Київ), професор кафедри виробництва приладів, д-р техн. наук, професор;

-          Базіло Костянтин Вікторович, Черкаський державний технологічний університет, доцент кафедри приладобудування, мехатроніки та комп'ютеризованих технологій, канд. техн. наук, доцент;

-          Батраченко Олександр Вікторович, Черкаський державний технологічний університет, доцент кафедри проектування харчових виробництв та верстатів нового покоління, канд. техн. наук, доцент;

-          Бондаренко Максим Олексійович, Черкаський державний технологічний університет, доцент кафедри приладобудування, мехатроніки та комп'ютеризованих технологій, д-р техн. наук, доцент;

-          Бондаренко Юлія Юріївна, Черкаський державний технологічний університет, завідувач кафедри приладобудування, мехатроніки та комп'ютеризованих технологій, канд. техн. наук, доцент;

-          Вамболь Віола Владиславівна, Державна установа "Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці", професор, д-р техн. наук, професор;

-          Ващенко Вячеслав Андрійович, Черкаський державний технологічний університет, завідувач кафедри фізики, д-р техн. наук, професор;

-          Вязовик Віталій Миколайович, Черкаський державний технологічний університет, доцент кафедри хімічних технологій та водоочищення, д-р техн. наук, доцент;

-          Гальченко Володимир Якович, Черкаський державний технологічний університет, професор кафедри приладобудування, мехатроніки та комп'ютеризованих технологій, д-р техн. наук, професор;

-          Заболотній Сергій Васильович, Черкаський державний технологічний університет, професор кафедри радіотехніки, телекомунікаційних і робототехнічних систем, д-р техн. наук, доцент;

-          Кажіс Римантас, Каунаський технологічний університет (Литва), керівник інстутиту ультразвуку, академік Академії наук Литви, д-р техн. наук, професор;

-          Котов Володимир Михайлович, Білоруський державний університет (м.Мінськ, Білорусь), завідувач кафедри дискретної математики і алгоритмики, д-р фіз.-мат. наук, профессор;

-          Лукашенко Валентина Максимівна, Черкаський державний технологічний університет, завідувач кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем, д-р техн. наук, професор;

-          Мусієнко Максим Павлович, Чорноморський державний університет імені Петра Могили (м.Миколаїв), професор кафедри комп'ютерної інженерії, д-р техн. наук, професор;

-          Нерода Михаил Владимирович, Брестський державний технічний університет (Білорусь), декан машинобудівного факультету, канд. техн. наук, доцент;

-          Палагін Володимир Васильович, завідувач кафедри радіотехніки та інформаційно-телекомунікаційних систем, д-р техн. наук, професор;

-          Петріщев Олег Миколайович, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (м.Київ), доцент кафедри акустики і акустоелектроніки, д-р техн. наук, доцент;

-          Півоваров Олександр Андрійович, Український державний хіміко-технологічний університет (м. Дніпро), професор кафедри технології неорганічних речовин і екології, д-р техн. наук, професор;

-          Прокопенко Тетяна Олександрівна, Черкаський державний технологічний університет, завідувач кафедри інформаційних технологій проектування, д-р техн. наук, доцент;

-          Ситник Олександр Олексійович, Черкаський державний технологічний університет, завідувач кафедри електротехнічних систем, д-р техн. наук, професор;

-          Столяренко Геннадій Степанович, Черкаський державний технологічний університет, завідувач кафедри хімії та хімічних технологій неорганічних речовин, д-р техн. наук, професор;

-          Уткіна Тетяна Юріївна, Черкаський державний технологічний університет, доцент кафедри робототехніки та спеціалізованих комп'ютерних систем, канд техн. наук, доцент;

-          Федоров Євген Євгенович, Черкаський державний технологічний університет, доцент кафедри робототехніки та спеціалізованих комп'ютерних систем, д-р техн. наук, доцент;


Адреса редакції: ЧДТУ, ІІ корпус, к. 246, бульвар Шевченка, 460, м. Черкаси, 18006.

Відповідальний секретар: Мельник Ігор Валерійович (конт. тел. (0472) 73-02-29, e-mail: mal_04@ukr.net ).

Технічний секретар: Сисоєнко Світлана Володимирівна (e-mail: s.sysoienko@gmail.com ).