Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки

Журнал виходить 4 рази на рік.

До публікації приймаються статті українською, російською та англійською мовами, що раніше не публікувалися та не подані до розгляду в інші видання, які присвячені проблемам у галузях обчислювальної техніки й автоматики, приладів і радіотехніки, механіки, машинобудування, хімічних технологій та екологічної безпеки, управління проектами, інформаційних технологій у науці, техніці, економіці, обсягом 4-8 сторінок. Питання оплати публікації вирішується редакцією після включення статті до чергового випуску. Додатковий примірник “Вісника ЧДТУ” можна замовити в електронному або друкованому вигляді за собівартістю випуску.

 

 Журнал представлено у базах даних: 

 

ISSN   2306-4412


Зображення домашньої сторінки журналу

Склад редакційної колегії науково-технічного збірника

"Вісник Черкаського державного технологічного університету" серія: Технічні науки

 

Головний редактор:

-          Лега Юрій Григорович, Черкаський державний технологічний університет, в.о. завідувача кафедри радіотехніки та інформаційно-телекомунікаційних систем, д-р техн. наук, професор

 

Заступник головного редактора:

-          Заболотній Сергій Васильович, Черкаський державний технологічний університет, проректор з науково-дослідної роботи та міжнародних зв’язків, д-р техн. наук, доцент.

 

Члени редколегії:

-          Астрелін Ігор Михайлович, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (м.Київ), декан хіміко-технологічного факультету, д-р техн. наук, професор;

-          Ващенко Вячеслав Андрійович, Черкаський державний технологічний університет, завідувач кафедри фізики, д-р техн. наук, професор;

-          Волошин Микола Дмитрович, Дніпродзержинський державний технічний університет (м.Дніпродзержинськ), завідувач кафедри хімічної технології неорганічних речовин, д-р техн. наук, професор;

-          Дідковський Руслан Михайлович, Черкаський державний технологічний університет, доцент кафедри вищої математики, д-р техн. наук, доцент;

-          Кажіс Римантас, Каунаський технологічний університет (м.Каунас, Литва), директор Інституту «Ультразвук», д-р техн. наук, професор;

-          Канашевич Георгій Вікторович, Черкаський державний технологічний університет, завідувач кафедри технології та обладнання машинобудівних виробництв, д-р техн. наук, професор;

-          Котов Володимир Михайлович, Білоруський державний університет (м.Мінськ, Білорусь), завідувач кафедри дискретної математики і алгоритмики, д-р фіз.-мат. наук, профессор;

-          Кулик Анатолій Ярославович, Вінницький національний технічний університет (м.Вінниця), професор кафедри автоматики та інформаційно-обчислювальної техніки, д-р техн. наук, професор;

-          Лужецький Володимир Андрійович, Вінницький національний технічний університет (м.Вінниця), декан факультету інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії, д-р техн. наук, професор;

-          Мінаєв Борис Пилипович, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, завідувач кафедри якості, стандартизації та органічної хімії, д-р хім. наук, професор;

-          Мусієнко Максим Павлович, Чорноморський державний університет імені Петра Могили (м.Миколаїв), д-р техн. наук, професор;

-          Осипенко Василь Іванович, Черкаський державний технологічний університет, завідувач кафедри проектування харчових виробництв та верстатів нового покоління, д-р техн. наук, професор;

-          Палагін Володимир Васильович,  професор кафедри радіотехніки та інформаційно-телекомунікаційних систем д-р техн. наук, доцент;

-          Паламарчук Ігор Павлович, Вінницький національний аграрний університет (м.Вінниця), завідувач кафедри процесів та обладнання переробних і харчових виробництв імені професора П.С. Берника, д-р техн. наук, професор;

-          Первунінський Станіслав Михайлович, Черкаський державний технологічний університет, завідувач кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем, д-р техн. наук, професор;

-          Петріщев Олег Миколайович, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (м.Київ), доцент кафедри акустики і акустоелектроніки, д-р техн. наук, доцент;

-          Лукашенко Валентина Максимівна, Черкаський державний технологічний університет, завідувач кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем, д-р техн. наук, професор;

-          Мальований Мирослав Степанович, Національний університет «Львівська політехніка» (м.Львів), завідувач кафедри екології та збалансованого природокористування, д-р техн. наук, професор;

-          Положаєнко Сергій Анатолійович, Одеський національний політехнічний університет (м.Одеса), завідувач кафедри комп’ютеризованих систем управління, д-р техн. наук, професор;

-          Рибін Олександр Іванович, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (м.Київ), декан радіотехнічного факультету, д-р техн. наук, професор;

-          Рудницький Володимир Миколайович, Черкаський державний технологічний університет, завідувач кафедри інформаційної безпеки та комп'ютерної інженерії, д-р техн. наук, професор;

-          Сетлак Галіна (Galina Setlak), Жешувський політехнічний університет імені Ігнація Лукасевича (м.Жешув, Польща), канд. техн. наук, доцент;

-          Слатінеану Л., Ясський технічний університет імені Георге Асакі  (м.Ясське, Румунія), д-р техн. наук, професор;

-          Снитюк Віталій Євгенійович, Київський національний університет імені Тараса Шевченко (м.Київ), завідувач кафедри інтелектуальних та інформаційних систем, д-р техн. наук, професор;

-          Столяренко Геннадій Степанович, Черкаський державний технологічний університет, завідувач кафедри хімії та хімічних технологій неорганічних речовин, д-р техн. наук, професор;

-          Тесля Юрій Миколайович, Київський національний університет імені Тараса Шевченко (м.Київ),  декан факультету інформаційних технологій, д-р техн. наук, професор;

-          Тимченко Анатолій Анастасович, Черкаський державний технологічний університет, професор кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій управління , д-р техн. наук, професор;

-          Хоменко Олена Михайлівна, Черкаський державний технологічний університет, завідувач кафедри екології, канд. хім. наук, доцент

 

Відповідальний секретар редакції

-          Мельник Ігор Валерійович, Черкаський державний технологічний університет, провідний фахівець науково-дослідного інституту.


Адреса редакції:  ЧДТУ, ІІ корпус, к. 246, бульвар Шевченка, 460, м. Черкаси, 18006.

 Відповідальний секретар: Мельник Ігор Валерійович (конт. тел. (0472) 73-02-29, e-mail: mal_04@mail.ru ).