Про журнал

Збірник наукових праць виходить 4 рази на рік.

До публікації приймаються статті українською, англійською та російською мовами, що раніше не публікувалися та не подані до розгляду в інші видання, які присвячені проблемам у галузях автоматизації та приладобудування, інформаційних технологій, хімічних технологій та інженерії, екологічної безпеки, математичного та комп'ютерного моделювання, матеріалознавства, технологій та обладнання сучасних машинобудівних і харчових виробництв, обсягом 6-10 сторінок.

 Збірник представлено в наступних базах даних наукової інформації, каталогах і системах пошуку:

Academic Recource Index ResearchBib,

Bielefeld Academic Search Engine (BASE),

Crossref,

Citefactor,

Index Copernicus,

Ulrich's Periodicals Directory,

WorldCat,

Eurazian Scientific Journal Index (ESJI),

Directory of Open Access Journals (DOAJ),

Open Ukrainian Citation Index (OUCI),

Наукова періодика України

ISSN/EISSN2306-4412/2708-6070

Поточний номер

№ 3 (2020)
Опубліковано: 2020-11-23

Весь випуск

Автоматизація та приладобудування

Інформаційні технології

Хімічні технології та інженерія, екологічна безпека

Переглянути всі випуски

 

Journal Citations Impact Factor report

 

Склад редакційної колегії науково-технічного збірника

Вісник Черкаського державного технологічного університету

 

Головний редактор:

-          Фауре Еміль Віталійович, Черкаський державний технологічний університет, проректор з науково-дослідної роботи та міжнародних зв’язків, д-р техн. наук, професор

 

 

Члени редколегії:

-          Антонюк Віктор Степанович, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (м.Київ), професор кафедри виробництва приладів, д-р техн. наук, професор;

-          Базіло Костянтин Вікторович, Черкаський державний технологічний університет, доцент кафедри приладобудування, мехатроніки та комп'ютеризованих технологій, д-р техн. наук, доцент;

-          Батраченко Олександр Вікторович, Черкаський державний технологічний університет, доцент кафедри проектування харчових виробництв та верстатів нового покоління, канд. техн. наук, доцент;

-          Бондаренко Максим Олексійович, Черкаський державний технологічний університет, доцент кафедри приладобудування, мехатроніки та комп'ютеризованих технологій, д-р техн. наук, доцент;

-          Бондаренко Юлія Юріївна, Черкаський державний технологічний університет, завідувач кафедри приладобудування, мехатроніки та комп'ютеризованих технологій, канд. техн. наук, доцент;

-          Вамболь Віола Владиславівна, Державна установа "Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці", професор, д-р техн. наук, професор;

-          Ващенко Вячеслав Андрійович, Черкаський державний технологічний університет, завідувач кафедри фізики, д-р техн. наук, професор;

-          Вязовик Віталій Миколайович, Черкаський державний технологічний університет, доцент кафедри хімічних технологій та водоочищення, д-р техн. наук, доцент;

-          Гальченко Володимир Якович, Черкаський державний технологічний університет, професор кафедри приладобудування, мехатроніки та комп'ютеризованих технологій, д-р техн. наук, професор;

-          Заболотній Сергій Васильович, Черкаський державний технологічний університет, професор кафедри радіотехніки, телекомунікаційних і робототехнічних систем, д-р техн. наук, доцент;

-          Кажіс Римантас, Каунаський технологічний університет (Литва), керівник інстутиту ультразвуку, академік Академії наук Литви, д-р техн. наук, професор;

-          Котов Володимир Михайлович, Білоруський державний університет (м.Мінськ, Білорусь), завідувач кафедри дискретної математики і алгоритмики, д-р фіз.-мат. наук, профессор;

-          Лукашенко Валентина Максимівна, Черкаський державний технологічний університет, завідувач кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем, д-р техн. наук, професор;

-          Мусієнко Максим Павлович, Чорноморський державний університет імені Петра Могили (м.Миколаїв), професор кафедри комп'ютерної інженерії, д-р техн. наук, професор;

-          Нерода Михаил Владимирович, Брестський державний технічний університет (Білорусь), декан машинобудівного факультету, канд. техн. наук, доцент;

-          Палагін Володимир Васильович, завідувач кафедри радіотехніки та інформаційно-телекомунікаційних систем, д-р техн. наук, професор;

-          Петріщев Олег Миколайович, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (м.Київ), доцент кафедри акустики і акустоелектроніки, д-р техн. наук, доцент;

-          Півоваров Олександр Андрійович, Український державний хіміко-технологічний університет (м. Дніпро), професор кафедри технології неорганічних речовин і екології, д-р техн. наук, професор;

-          Прокопенко Тетяна Олександрівна, Черкаський державний технологічний університет, завідувач кафедри інформаційних технологій проектування, д-р техн. наук, професор;

-          Ситник Олександр Олексійович, Черкаський державний технологічний університет, завідувач кафедри електротехнічних систем, д-р техн. наук, професор;

-          Столяренко Геннадій Степанович, Черкаський державний технологічний університет, завідувач кафедри хімії та хімічних технологій неорганічних речовин, д-р техн. наук, професор;

-          Уткіна Тетяна Юріївна, Черкаський державний технологічний університет, доцент кафедри робототехніки та спеціалізованих комп'ютерних систем, канд техн. наук, доцент;

-          Федоров Євген Євгенович, Черкаський державний технологічний університет, доцент кафедри робототехніки та спеціалізованих комп'ютерних систем, д-р техн. наук, доцент;

-          Хоменко Олена Михайлівна, Черкаський державний технологічний університет, завідувач кафедри екології, канд хім. наук, доцент.

 

Адреса редакції: ЧДТУ, ІІ корпус, к. 246, бульвар Шевченка, 460, м. Черкаси, 18006.

Відповідальний секретар: Сисоєнко Світлана Володимирівна (e-mail: vtn@chdtu.edu.ua).