Про журнал

Вісник ЧДТУ — заснований у 1991 р. збірник наукових праць у галузі технічних наук, який видає Черкаський державний технологічний університет.

Вісник ЧДТУ включено до Переліку наукових фахових видань України (категорії "Б") за спеціальностями:

 • 101 Екологія
 • 113 Прикладна математика
 • 121 Інженерія програмного забезпечення
 • 122 Комп’ютерні науки
 • 123 Комп’ютерна інженерія
 • 125 Кібербезпека
 • 126 Інформаційні системи та технології
 • 131 Прикладна механіка
 • 132 Матеріалознавство
 • 133 Галузеве машинобудування
 • 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
 • 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
 • 161 Хімічні технології та інженерія
 • 172 Телекомунікації та радіотехніка

З метою висвітлення актуальних результатів досліджень за спеціальностями галузі знань 12 "Інформаційні технології" редакція збірника співпрацює з Громадською організацією "Інститут дослідження кіберпростору".

Збірник наукових праць виходить 4 рази на рік

До публікації приймаються статті українською та англійською мовами, що раніше не публікувалися та не подані до розгляду в інші видання, які присвячені проблемам у галузях автоматизації та приладобудування, інформаційних технологій, хімічних технологій та інженерії, екологічної безпеки, математичного та комп'ютерного моделювання, матеріалознавства, технологій та обладнання сучасних машинобудівних і харчових виробництв, обсягом від 6 до 10 сторінок (без урахування бібліографії і розширеної анотації англійською мовою).

Збірник представлено в наступних базах даних наукової інформації, каталогах і системах пошуку:

 • Academic Recource Index ResearchBib,
 • Bielefeld Academic Search Engine (BASE),
 • Crossref,
 • Citefactor,
 • Index Copernicus,
 • Ulrich's Periodicals Directory,
 • WorldCat,
 • Eurazian Scientific Journal Index (ESJI),
 • Directory of Open Access Journals (DOAJ),
 • Open Ukrainian Citation Index (OUCI),
 • Наукова періодика України

ISSN/EISSN2306-4412/2708-6070

Поточний номер

№ 3 (2023): Вісник Черкаського державного технологічного університету
					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2023-09-22

Весь випуск

Переглянути всі випуски