Бібліографія публікацій

2019


ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Мельник Р. П., Мельник О. Г. Розроблення комп’ютеризованої системи
прогнозування пожеж у житловому секторі. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2019. № 1. С. 5–10. doi: 10.24025/2306-4412.1.2019.164756

Прокопенко Т. О., Обойщик О. Б. Особливості використання чатботів для бізнесу у сучасних месенджер чатах. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2019. № 1. С. 11–16. doi: 10.24025/2306-4412.1.2019.165418

Рудницький В. М., Хрульов М. В., Канашевич Г. В., Числов А. І., Кривоус Г. В., Скуцький А. Б. Дослідження динамічної похибки методу вимірювання переміщення за допомогою вимірювального перетворювача типу індуктосин, що базується на вимірюванні кута зсуву фази. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2019. № 1. С. 17–22. doi: 10.24025/2306-4412.1.2019.164805

Кузьмінська Ю. М. Практичне застосування моделей і методів управління
креативністю і ризиками команд освітніх проектів у сфері підвищення кваліфікації. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2019. № 1. С. 23–32. doi: 10.24025/2306-4412.1.2019.165236

Кірей К. О. Розвиток і трансформація поняття «Big Data». Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2019. № 1. С. 33–40. doi: 10.24025/2306-4412.1.2019.164787

Тіторенко В. С. Комплексне застосування емоційного інтелекту та методу Kanban в управлінні ІТ-проектами. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2019. № 1. С. 41–47. doi: 10.24025/2306-4412.1.2019.165422

Первунінський С. М., Олексюк В. В. Завадостійкість модема множинного доступу шумових сигналів з урахуванням впливу квадратичної складової. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2019. № 2. С. 60–68. doi: 10.24025/2306-4412.2.2019.171817

Бушуєв С. Д., Пузійчук А. В. Подальший розвиток моделей і методів проектного менеджменту для ціннісно-орієнтованого управління проектами реінжинірингу будівельних компаній. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2019. № 2. С. 69–74. doi: 10.24025/2306-4412.2.2019.171471

Сепеда Гуаман Д. Ф. Матриця ризиків стейкхолдерів організаційних проектів
у сфері обслуговування літаків. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2019. № 2. С. 75–85. doi: 10.24025/2306-4412.2.2019.169924

Воркут Т. А., Севостянова А. В. Особливості проектів вітроенергетики та специфіка управління ними. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2019. № 2. С. 86–95. doi: 10.24025/2306-4412.2.2019.170096

Бедрій Д. І. Класифікація конфліктів у наукових проектах. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2019. № 2. С. 96–106. doi: 10.24025/2306-4412.2.2019.169457

Бас Д. В. Методи ціннісно-орієнтованого управління арт-проектами. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2019. № 2. С. 107–116. doi: 10.24025/2306-4412.2.2019.169926

Рудницький В. М., Мельник О. Г., Мельник Р. П. Технологія опису лінійних і нелінійних криптографічних перетворень. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2019. № 3. С. 31–37. doi: 10.24025/2306-4412.3.2019.178322

Хорошко В. О., Бобок І. І. Удосконалення методу виявлення результатів клонування в цифровому зображенні. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2019. № 3. С. 38–49. doi: 10.24025/2306-4412.3.2019.177317

Коваленко І. І., Давиденко Є. О., Швед А. В. Методика пошуку асоціативних правил. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2019. № 3. С. 50–55. doi: 10.24025/2306-4412.3.2019.176909

Дворецький М. Л., Дворецька С. В., Давиденко Є. О. Інформаційна технологія визначення корисних даних при оптимізації структури та мінімізації обсягів вузла розподіленої БД. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2019. № 4. С. 26–35. doi: 10.24025/2306-4412.4.2019.184808

Колесніков К. В., Гарячий В. С. Особливості проектування Web-орієнтованих інформаційних систем на основі гнучкої методології SCRUM. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2019. № 4. С. 36–41. doi: 10.24025/2306-4412.4.2019.182763

Ступень П. В., Дiкусар К. В., Рябой А. А. Моделювання характеристик обладнання комп’ютерних мереж у ракурсі інформаційної безпеки. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2019. № 4. С. 42–48. doi: 10.24025/2306-4412.4.2019.184017

Сисоєнко С. В., Дахненко Д. В. Оптимізація функціональних можливостей інформаційної системи для розвитку туризму. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2019. № 4. С. 49–55. doi: 10.24025/2306-4412.4.2019.182140

Чорній А. М., Журбинський Д. А., Євтушенко І. О. Дослідження впливу завантаженості мережі на якість передавання VoIP. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2019. № 4. С. 56–62. doi: 10.24025/2306-4412.4.2019.181351

Миронець І. В., Бобошко А. В. Удосконалення інформаційної системи моніторингу освітнього процесу. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2019. № 4. С. 63–70. doi: 10.24025/2306-4412.4.2019.182838

 

ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ, ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Гончаренко Т. П., Жицька Л. І., Плахотня ЛІ. Комплексна оцінка техногенного впливу на довкілля по регіонах України. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2019. № 2. С. 117–125. doi: 10.24025/2306-4412.2.2019.167801

Мислюк О. О., Хоменко О. М., Єгорова О. В., Пидоренко В. І. Екологічні аспекти стану урбаноземів. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2019. № 2. С. 126–133. doi: 10.24025/2306-4412.2.2019.172233

Загоруйко Н. В., Ящук Л. Б., Свояк Н. І. Медико-екологічна оцінка якості бутильованої мінеральної питної води. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2019. № 2. С. 134–143. doi: 10.24025/2306-4412.2.2019.169495

Кириченко О. В., Діброва О. С., Мотрічук Р. Б., Ващенко В. А., Колінько С. О., Цибулін В. В. Дослідження впливу міцності зарядів піротехнічних нітратно-металевих сумішей на пожежну безпеку виробів на їх основі. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2019. № 3. С. 56–67. doi: 10.24025/2306-4412.3.2019.176874

Концевой А. Л., Концевой С. А. Моделювання двопотокового очищення газу від оксиду карбону (IV) розчином моноетаноламіну. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2019. № 3. С. 68–75. doi: 10.24025/2306-4412.3.2019.175672

Астрелин И. М., Герасименко Ю. С., Белоусова Н. А., Косогина И. В. Сравнительные характеристики коррозионной активности воды. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2019. № 4. С. 71–78. doi: 10.24025/2306-4412.4.2019.182234

Знак З. О., Грабаровська А. С., Зінь О. І., Дяденчук А. В. Модифікування термічно активованого природного клиноптилоліту йонами аргентуму. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2019. № 4. С. 79–87. doi: 10.24025/2306-4412.4.2019.183209

Суворін О. В., Шорохов М. М., Ожередова М. А., Зубцов Є. І. Високоефективна технологія знешкодження Cr (VI)-вмісних промивних вод електрохімічних виробництв. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2019. № 4. С. 88–95. doi: 10.24025/2306-4412.4.2019.185446

Концевой А. Л., Концевой С. А. Моделювання двопотокової регенерації розчину моноетаноламіну. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2019. № 4. С. 96–101. doi: 10.24025/2306-4412.4.2019.184512

Столяренко Г. С. Теоретические основы процесса озонирования жидкого топлива и изучение влияния малых доз озона на работу карбюраторного двигателя внутреннего сгорания (ДВС). Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2019. № 4. С. 102–111. doi: 10.24025/2306-4412.4.2019.185448

Косогина И. В., Клименко Н. А., Савчина Л. А., Кирий С. А., Астрелин И. М.,
Самсони-Тодорова
 Е. А. Сорбция сульфаниловой кислоты и ионов меди активированным углем, модифицированным оксидами металлов. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2019. № 3. С. 83–91. doi: 10.24025/2306-4412.3.2019.178235

Skiba M. I., Pivovarov O. A., Vorobyova V. I.  Green synthesis of silver nanoparticles and their catalytic application for the degradation of organic pollutants. Visnyk Cherkaskogo derzhavnogo tehnologichnogo universitetu. 2019. No. 3. P. 92–97. doi: 10.24025/2306-4412.3.2019.178444

Столяренко Г. С., Азизов Р. О., Тупицкий Б. И. Электроактивационная очистка минерализованных вод. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2019. № 3. С. 98–107. doi: 10.24025/2306-4412.3.2019.178601

Солодовнік Т. В., Толстопалова Н. М., Фоміна Н. М., Якименко І. К. Дослідження процесів очищення забарвлених розчинів при використанні неорганічних коагулянтів та природного флокулянта. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2019. № 3.
С. 108–117. doi: 10.24025/2306-4412.3.2019.167654

Гевод В. С., Борисов И. А., Чернова А. С. Адсорбция поверхностно-активных веществ на воздушных пузырьках и влияние соотношения их размеров на производительность пузырьково-пленочной экстракции. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2019. № 3. С. 118–126. doi: 10.24025/2306-4412.3.2019.178722

Столяренко Г. С., Черний Т. С., Фомина Н. М., Шморгун А. И. Гидрометаллургическая технология переработки цинксодержащих шламов сточных вод производства химволокна. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2019. № 3. С. 127–137.
doi: 10.24025/2306-4412.3.2019.178607

Толстопалова Н. М., Обушенко Т. І., Баранюк Н. В. Флотоекстракція барвника активного яскраво-червоного 5 СХ з водних розчинів. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2019. № 3. С. 138–144. doi: 10.24025/2306-4412.3.2019.178304

Коваль М. Г., Фоміна Н. М., Столяренко Г. С. Вдосконалення технології очищення стічних вод фарбувально-оздоблювального виробництва шляхом впровадження процесів кавітації й електроактивації та можливості повторного використання стічних вод. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2019. № 3. С. 145–153. doi: 10.24025/2306-4412.3.2019.178701

Петрищев О. Н., Базило К. В. Математическое описание биморфного пьезоэлектрического элемента. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2019. № 1. С. 48–63. doi: 10.24025/2306-4412.1.2019.160602

Сандлер А. К., Карпілов О. Ю. Волоконно-оптичний пристрій контролю ваги
для залізничних поромів Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2019. № 1. С. 64–68. doi: 10.24025/2306-4412.1.2019.166241

Кузьмич Л. В., Орнатський Д. П., Квасніков В. П. Розробка способу та засобу вимірювань напружено-деформованого стану за допомогою тензодатчика. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2019. № 1. С. 69–74. doi: 10.24025/2306-4412.1.2019.166805

Сандлер А. К. Моделирование волоконно-оптического акселерометра
маятникового типа. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2019. № 1. С. 75–81. doi: 10.24025/2306-4412.1.2019.166254

Передерко А. Л. Корекція температурного впливу на п'єзоелектричний акселерометр. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2019. № 1. С. 82–86. doi: 10.24025/2306-4412.1.2019.166321

Базіло К. В. Дослідження характеристик біморфних п'єзоелектричних перетворювачів. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2019. № 2. С. 5–11. doi: 10.24025/2306-4412.2.2019.166332

Бондаренко Ю. Ю., Філімонов С. О., Мисан А. О., Бачеріков Д. С. Залежність частоти коливань від геометричних параметрів п’єзокерамічного актуатора для малогабаритних літальних апаратів. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2019. № 2. С. 12–17. doi: 10.24025/2306-4412.2.2019.169493

Трембовецька Р. В., Гальченко В. Я., Тичков В. В., Сторчак А. В. Оцінка точності нейромережевих метамоделей кругових накладних вихрострумових перетворювачів. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2019. № 2. С. 18–29. doi: 10.24025/2306-4412.2.2019.171272

Филимонов С. А., Батраченко А. В., Ященко С. С., Филимонова Н. В. Использование SMART PIEZOCERAMICS для обработки почвы в сельском хозяйстве. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2019. № 2. С. 30–36. doi: 10.24025/2306-4412.2.2019.169817

Марценюк В. П., Сверстюк А. С., Козодій Н. В., Давиденко Є. О. Дослідження фазових площин моделі імуносенсора на прямокутній решітці з використанням диференціальних рівнянь із запізненням в пакеті R. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2019. № 2. С. 37–47.  doi: 10.24025/2306-4412.2.2019.172004

Гавриш О. С., Костюк С. І., Обруч Ю. Ю., Багрій М. О. Віртуальний інструментарій для дослідження хвилеводу прямокутного перетину. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2019. № 2. С. 48–54. doi: 10.24025/2306-4412.2.2019.1736932

Кузьмич Л. В., Орнатський Д. П., Квасніков В. П. Цифрова корекція похибки вимірювання тензодатчика. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2019. № 2. С. 55–59.  doi: 10.24025/2306-4412.2.2019.174598

Петрищев О. М., Базіло К. В. Побудова математичної моделі біморфного п'єзоелектричного трансформатора. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2019. № 3. С. 5–14. doi: 10.24025/2306-4412.3.2019.173067

Bazilo C. V., Lavdandkyi A. O., Zaika V. M. Development of indication system of mobile ultrasonic surgical instrument. Visnyk Cherkaskogo derzhavnogo tehnologichnogo universitetu. 2019. No. 3. P. 15–19. doi: 10.24025/2306-4412.3.2019.173742

Філімонов С. О., Філімонова Н. В., Бачеріков Д. С., Мисан А. О. Розробка п’єзодвигуна для біопротеза. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2019. № 3. С. 20–24. doi: 10.24025/2306-4412.3.2019.173433

Никольский В. В., Никольский М. В., Лысенко В. Е. Модель пьезоэлектрического преобразователя клапана подачи газа в судовой дизель-генератор. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2019. № 3. С. 25–30. doi: 10.24025/2306-4412.3.2019.177250

 

МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО, ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ

СУЧАСНИХ МАШИНОБУДІВНИХ І ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ

 Осипенко В. І., Тімченко О. В., Кондаков А. В. Моделювання теплових процесів формування одиничної лунки розрядами сучасних генераторів електроерозійних вирізних верстатів. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2019. № 3. С. 154–162. doi: 10.24025/2306-4412.3.2019.182555

Філімонова Н. В., Філімонов С. О., Батраченко О. В., Орел В. В. Вплив обробки тиском на структурно-механічні та органолептичні властивості готових ковбасних виробів. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2019. № 3. С. 163–169. doi: 10.24025/2306-4412.3.2019.182503

Бернацький А. В., Шелягін В. Д., Сидорець В. М., Берднікова О. М., Сіора О. В., Набок Т. М. Визначення технологічних особливостей лазерного зварювання стикових з'єднань з різнорідних нержавіючих аустенітних сталей у вертикальному просторовому положенні. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2019. № 4. С. 112–125. doi: 10.24025/2306-4412.4.2019.184462

Осипенко В. І., Кондаков А. В., Тімченко О. В. Визначення залишкових напруг
в інструментальній сталі У7А після електроерозійного дротяного вирізання.
Вісник Черкаського державного технологічного університету.
2019. № 4. С. 126–131. doi: 10.24025/2306-4412.4.2019.188336

 

2018

 

1. МАТЕМАТИЧНЕ І КОМПЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

 

1.Заболотній С. В., Рудь М. П., Іващенко К. В. Моделювання послідовного оцінювання параметра зсуву асиметрично-розподілених випадкових величин методом максимізації полінома. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 4. С. 5–10.

 

2.Петрищев О. Н., Базило К. В. Математическое моделирование пьезоэлектрического трансформатора стержневого типа. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 4. С. 11–20.

 

3.Крайник Я. М., Перов В. О., Мусієнко М. П. Моделювання процесу декодування Turbo-Product-кодів засобами середовища ModelSim. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 4. С. 21–28.

 

4.Коваленко О. В. Математичні моделі технології тестування DOM XSS вразливості та вразливості до SQL ін'єкцій. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 4. С. 29–36.

 

5.Битько Н. М., Кузнецова О. В., Бойко В. В. Теоретические исследования напряженно-деформированного состояния бетонов при длительном центральном сжатии. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 4. С. 37–45.

6.Нікольський В. В., Бережний К. Ю. Модель вимірювального зонду комп’ютерної системи визначення реологічних характеристик суднових технічних рідин. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 3. С. 56–66.

 

7.Плахотний О. П. Моделювання впливу амплітудно-часових параметрів
електричних імпульсів на процеси анодного розчинення при електрохімічній обробці дротяним електродом. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 3. С. 87–96.

 

8.Рудь М. П., Похил О. О., Заболотній С. В., Солтус А. П. Кінцевоелементне моделювання термомеханічної поведінки виробів з полімерних матеріалів при їх виготовленні методом пошарового наплавлення. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 3. С. 97–104.

 

9.Дивизинюк М. М., Мирошник О. Н., Самберг А. Математическая модель обнаружения и идентификации разливов нефтепродуктов на водной поверхности. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 2. С. 105–109.

 

10.Дуднік А. С., Квасніков В. П. Аналітична модель вимірювання відстані за допомогою сенсорних мереж та оцінка похибки вимірювання. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 2. С. 66–69.

 

11.Накул Ю. О. Математична модель системи завантаження контейнеровоза. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 2. С. 110–113.

 

12.Плахотний О. П. Підвищення точності розмірної електрохімічної обробки дротяним електродом на основі моделювання тривимірних електростатичних полів. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018.
№ 1. С. 60–66.

 

13.Ланських Є. В. , Сисоєнко С. В. Дослідження математичної моделі двохоперандного групового матричного криптографічного перетворення. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 1. С. 67–74.

 

 

2. АВТОМАТИЗАЦІЯ І ПРИЛАДОБУДУВАННЯ

 

1.Шевченко В. А. Оптимизация управления электростанцией из условия минимума расхода топлива и с учетом метеоусловий. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 4. С. 46–55.

 

2.Куцевол А. О., Лега Ю. Г., Гавриш О. С., Багрій М. О. Використання системи технічного зору для автоматизації сортування овочів/фруктів за розміром. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 4. С. 56–62.

 

3.Базіло К. В., Заїка В. М., Бондаренко Ю. Ю. Розробка системи знезараження ультразвукового хірургічного інструменту. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 4. С. 63–67.

 

4.Томенко М. Г., Корецька О. О. Використання консольних п’єзокерамічних ідентифікаторів у вібродіагностиці при визначенні аварійних ситуацій потенційно небезпечних виробництв. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 4. С. 68–72.

 

5.Ukhina H. V., BilenkoА. A., Sytnikov V. S. (2018) Adjustable components in automated control systems of NPP technological processes. Visnyk Cherkaskogo derzhavnogo tehnologichnogo universitetu, No 3, pp. 8–14.

 

6.Базіло К. В. Дослідження впливу навантаження та розмірів електродів п'єзоелектричного диску на його амплітудно-частотні характеристики. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 3. С. 15–20.

7.Базіло К. В., Білокінь С. О., Бондаренко М. О., Медяник В. В. Дослідження мікроелектромеханічних п'єзоелектричних структур методом атомно-силової мікроскопії. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 3. С. 21–26.

 

8.Демчук І. М., Столяренко Г. С. Аналіз параметричної стохастичної системи синтезу гідразин-сирцю з вторинної сировини в хвильовому реакторі. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 3. С. 27–33.

 

9.Цірук В. Г. Визначення параметрів металевого резонатора вібраційного гіроскопа акустичним методом. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 3. С. 74–79.

 

10.Веретільник Т. І., Мисник Л. Д., Манзюра О. В., Капітан Р. Б. Застосування колірних гармоній та відтворення кольору в поліграфії. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 2. С. 39–44.

 

11.Яценко І. В., Ващенко В. A., Цибулін В. В. Підвищення стійкості оптичних елементів оптико-електронних приладів до зовнішніх термічних впливів. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 2. С. 45–52.

 

12.Мисник Л.Д., Веретільник Т.І., Мамонов Ю.П., Капітан Р.Б., Манзюра О. В. Кінематичний аналіз швейного апарату кулачково-кулісного типу дротошвейної машини. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 2. С. 59–65.

 

13.Бондаренко Ю. Ю., Филимонов С. О., Мисан А. А. Влияние геометрических параметров на амплитуду колебаний пьезоэлектрического актуатора малогабаритных летательных аппаратов. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 2. С. 70–75.

 

14.Базіло К. В. Дослідження електричного імпедансу п'єзоелектричного диску в області середніх частот. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 2. С. 100–104.

 

15.Петренко С. Ф., Новаковський О. Г., Антонюк В. С., Скорина Є. В., Бондаренко Ю. Ю. Особливості проведення досліджень мікрогеометрії та поверхневих властивостей діелектричних матеріалів для мікро- і наноелектроніки. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 1. С. 5–13.

 

16.Іванюк В. А., Ситник О. О., Стертен Ю. Дослідження еквівалентних форм представлення динамічних моделей вимірювальних перетворювачів методом обчислювальних експериментів. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 1. С. 27–34.

 

17.Базіло К. В. Дослідження електричного імпедансу п'єзоелектричного диска
з секторними електродами. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 1. С. 40–45.

 

18.Тригуб О. А., Тарандушка Л. А., Бичок Б. Ю. Алгоритмізація процесів роботи системи автоматичної вентиляції кузова автомобіля. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 1. С. 90–96.

 

19.Туз В. В., Кісіль Т. Ю. Дослідження та вибір оптимальної схемотехнічної моделі біморфного п'єзоелемента динамічних тисків з двоконтуровим від'ємним зворотним зв'язком. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 1. С. 114–121.

 

20.Трембовецька Р. В., Тичков В. В., Петрушко Ю. А. Дослідження багатокомпонентної оптичної системи для світло-лазерної терапії. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 1. С. 122–129.

 

 

 

3. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

 

1.Кулик А. Я., Дідич В. М., Ревіна Т. Г., Боднар М. В. Адаптивна реєстрація
і оброблювання сигналу електрокардіограми. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 4. С. 73–79.

 

2.Федоров Е. Е., Ярош И. В., Черняк Т. А. Метод пакетного обучения нейросети
с задержкой во входном слое для комплексной диагностики состояния вентиляторной установки главного проветривания. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 4. С. 80–77.

 

3.Сотуленко O. O., Триус Ю. В. Проектування і створення системи підтримки дистанційного навчання працівників закладів охорони здоров’я на основі web

і хмарних технологій. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 4. С. 88–93.

 

4.Миронюк Т. В., Чепеленко А. В. Вдосконалення методу компресії даних на основі коду Фібоначчі. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 4. С. 94–100.

 

5.Миронець І. В., Орловський В. В. Програмування засобів обробки інформації у хмарних сховищах на основі операційної системи ANDROID. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 4. С. 101–105.

 

6.Burmistrov S. V., Panasco O. M., Vakulenko D. V. (2018) Matrix method of receiving the full composition of the groups of relativity of Boolean functions. Visnyk Cherkaskogo derzhavnogo tehnologichnogo universitetu, No 3, pp. 3–7.

 

7.Броварець О. О. Використання сучасних інформаційно-технічних систем у агропромисловому виробництві. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 3. С. 80–86.

 

8.Кобозєва А. А., Бобок І. І. Метод відокремлення клону від прообразу в цифровому зображенні в умовах відсутності постобробки зображення. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 2. С. 12–19.

 

9.Кулик А. Я., Ревіна Т. Г., Боднар М. В. Реєстрація і оброблювання сигналу ЕЕГ

з використанням поліномів Чебишева. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 2. С. 133–140.

 

10.Хотунов В. І., Частоколенко І. П., Марченко А. П Розробка веб-орієнтованого додатка firefighter. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 1. С. 14–20.

 

11.Рудницький В. М., Шувалова Л. А., Нестеренко О. Б. Побудова примітивів строгого стійкого кодування мінімальної складності. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 1. С. 21–26.

 

12.Первунінський С. М., Олексюк В. В. Аналіз бінарного цифрового модема шумових сигналів з урахуванням впливу квадратичної складової демодулятора. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 1. С. 35–40.

 

13.Kunchenko-Kharchenko V. I., Panasko O. M. (2018) Information security in Ukraine. Context of normative legal supply. Visnyk Cherkaskogo derzhavnogo tehnologichnogo universitetu, No 1, pp. 46–52.

 

14.Савельєва Т. В., Панаско О. М., Пригодюк О. М. Аналіз методів і засобів для реалізації ризик-орієнтованого підходу в контексті забезпечення інформаційної безпеки підприємства. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 1. С. 81–89.

 

15.Вуж Т. Є. Інформаційна технологія аналізу просторово-хронологічного впливу на стан атмосферного повітря стаціонарних у просторі об’єктів за умов невизначеності. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 1. С. 105–113.

 

16.Burmistrov S. V., Panasco O. M., Kovalska N. V. Matrix method of parallel decomposition for minimization of symmetric Boolean functions in the form of extended polynomial. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 1. С. 130–135.

 

 

4. УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

 

1.Гурець Н. В. Управління проектом впровадження системи екологічного менеджменту
у муніципальних утвореннях. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 4. С. 112–118.

 

2.Єгорченков О. В., Катаєва Є. Ю., Хлевна Ю. Л. Понятійний апарат управління портфелями проектів і програм в 4П-середовищі. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 4. С. 119–125.

 

3.Дієго Фернандо Сепеда Гуаман. Особливості управління організаційними проектами у сфері обслуговування літаків. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 3. С. 34–41.

 

4.Кузьмінська Ю. М. Модель управління креативністю та ризиками команд освітніх проектів у сфері підвищення кваліфікації. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 3. С. 42–49.

 

5.Поволоцький Я. О., Усенко Р. Р. Оцінювання та вибір програмних засобів сучасних систем управління ІТ проектами. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 3. С. 50–55.

 

6.Чернов С. К., Савіна О. Ю. Метод ціннісно-орієнтованого протиризикового функціонально-вартісного аналізу портфелів наукомістких проектів підприємств. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 3. С. 105–113.

 

7.Тригуб О. А., Солтус А. П., Рудь Д. В. Оцінювання показників станцій технічного обслуговування у м. Черкаси. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 3. С. 66–73.

 

8.Пилипенко О. М., Огій О. В. Обґрунтування тарифу на перевезення пасажирів автобусним транспортом у м. Черкаси. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 2. С. 20–25.

 

9.Мисник Б. В., Веретільник Т. І., Мисник Л. Д. Мультиагентна оптимізація функціонування та підтримка процесів прийняття рішень керівником підприємства поліграфічної галузі. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 2. С. 26–33.

 

10.Шкуро М. Ю. Концептуальна модель системи управління проектами підвищення муніципальної енергоефективності. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 2. С. 76–81.

 

11.Хлевна Ю. Л. Метод оцінки та управління впливами на формування конкретизованої методології управління проектами. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 2. С. 82–89.

 

12.Єгорченкова Н. Ю., Єгорченков О. В., Катаєва Є. Ю. Сучасні тренди та перспективи проектного менеджменту у світі. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 2. С. 90–99.

 

13.Запорожець А. О.,Запорожець М. В. Застосування методів тайм-менеджменту в управлінні проектами. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 2. С. 128–132.

 

14.Прокопенко Т. О., Крезуб В. І. Моделювання інформаційних потоків в системах управління проектно-орієнтованими підприємствами. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 1. С. 53–59.

 

15.Мисник Л. Д. Управління формуванням та реалізацією підготовки і проведення контролю знань при дистанційному навчанні студентів. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 1. С. 75–80.

 

16.Лепський В. В., Дзюба Т. В. Моделі бізнес-процесів проектно-орієнтованого медичного закладу. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 2. С. 114–119.

 

17.Фесенко Т. Г., Moхамед Абдулсалам Сієк Алі. Моделювання оцінки «Risk Management» в системі управління будівельними проектами. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 2. С. 120–127.

 

 

 

5. ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ. ВОДОПІДГОТОВКА. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

 

1.Черній Т. С., Столяренко Г. С., Редька К. В., Чиж О. В. Дослідження процесу вилучення цинку з кисневмісних сполук з шламу виробництва хімічних волокон. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 2. С. 53–58.

 

2.Кириченко О. В., Діброва О. С., Мотрічук Р. Б., Тищенко Є. О., Цибулін В. В. Визначення допустимих режимів нагріву піротехнічних сумішей при їх експлуатації. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 2. С. 5–11.

 

3.Гончаренко Т. П., Жицька Л. І. Аналіз і оцінка ризиків захворювання населення залежно від якості атмосферного повітря в місті Черкаси у 2017 році. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 1. С. 97–104.

 

4.Мирошник О. М. Технологія експертного визначення рівня техногенної безпеки житла у будинках підвищеної поверховості. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2018. № 1. С. 136–141.