Редакційний штат

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Фауре Еміль Віталійович, Черкаський державний технологічний університет, проректор з науково-дослідної роботи та міжнародних зв’язків, д-р техн. наук, професор

 РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Антонюк Віктор Степанович, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (м.Київ), професор кафедри виробництва приладів, д-р техн. наук, професор;

Базіло Костянтин Вікторович, Черкаський державний технологічний університет, доцент кафедри приладобудування, мехатроніки та комп'ютеризованих технологій, д-р техн. наук, доцент;

Батраченко Олександр Вікторович, Черкаський державний технологічний університет, доцент кафедри проектування харчових виробництв та верстатів нового покоління, д-р техн. наук, доцент;

Бондаренко Максим Олексійович, Черкаський державний технологічний університет, доцент кафедри приладобудування, мехатроніки та комп'ютеризованих технологій, д-р техн. наук, доцент;

Бондаренко Юлія Юріївна, Черкаський державний технологічний університет, докторант кафедри приладобудування, мехатроніки та комп'ютеризованих технологій, канд. техн. наук, професор;

Вамболь Віола Владиславівна, Державна установа "Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці", професор, д-р техн. наук, професор;

Ващенко Вячеслав Андрійович, Черкаський державний технологічний університет, завідувач кафедри фізики, д-р техн. наук, професор;

Вязовик Віталій Миколайович, Черкаський державний технологічний університет, доцент кафедри хімічних технологій та водоочищення, д-р техн. наук, доцент;

Гальченко Володимир Якович, Черкаський державний технологічний університет, професор кафедри приладобудування, мехатроніки та комп'ютеризованих технологій, д-р техн. наук, професор;

Заболотній Сергій Васильович, Черкаський державний технологічний університет, професор кафедри радіотехніки, телекомунікаційних і робототехнічних систем, д-р техн. наук, доцент;

Кажіс Римантас, Каунаський технологічний університет (Литва), керівник інстутиту ультразвуку, академік Академії наук Литви, д-р техн. наук, професор;

Котов Володимир Михайлович, Білоруський державний університет (м.Мінськ, Білорусь), завідувач кафедри дискретної математики і алгоритмики, д-р фіз.-мат. наук, профессор;

Лобода Олександр Андрійович, Черкаський державний технологічний університет,  д-р хім. наук, професор кафедри екології;

Лукашенко Валентина Максимівна, Черкаський державний технологічний університет, завідувач кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем, д-р техн. наук, професор;

Мусієнко Максим Павлович, Чорноморський державний університет імені Петра Могили (м.Миколаїв), професор кафедри комп'ютерної інженерії, д-р техн. наук, професор;

Нерода Михаил Владимирович, Брестський державний технічний університет (Білорусь), декан машинобудівного факультету, канд. техн. наук, доцент;

Осипенко Василь Іванович, Черкаський державний технологічний університет, завідувач кафедри проектування харчових виробництв та верстатів нового покоління, д-р техн. наук, професор;

Палагін Володимир Васильович, Черкаський державний технологічний університет, завідувач кафедри радіотехніки та інформаційно-телекомунікаційних систем, д-р техн. наук, професор;

Півоваров Олександр Андрійович, Український державний хіміко-технологічний університет (м. Дніпро), професор кафедри технології неорганічних речовин і екології, д-р техн. наук, професор;

Плахотний Олександр Петрович, Черкаський державний технологічний університет,  д-р техн. наук, доцент, доцент кафедри енерготехнологій;

Прокопенко Тетяна Олександрівна, Черкаський державний технологічний університет, завідувач кафедри інформаційних технологій проектування, д-р техн. наук, професор;

Ситник Олександр Олексійович, Черкаський державний технологічний університет, завідувач кафедри електротехнічних систем, д-р техн. наук, професор;

Столяренко Геннадій Степанович, Черкаський державний технологічний університет, завідувач кафедри хімії та хімічних технологій неорганічних речовин, д-р техн. наук, професор;

Уткіна Тетяна Юріївна, Черкаський державний технологічний університет, доцент кафедри робототехніки та спеціалізованих комп'ютерних систем, канд техн. наук, доцент;

Федоров Євген Євгенович, Черкаський державний технологічний університет, професор кафедри робототехніки та спеціалізованих комп'ютерних систем, д-р техн. наук, професор;

Хоменко Олена Михайлівна, Черкаський державний технологічний університет, завідувач кафедри екології, канд хім. наук, доцент.

 

РЕДАКТОРИ РОЗДІЛІВ

Бондаренко Юлія Юріївна, Черкаський державний технологічний університет, докторант кафедри приладобудування, мехатроніки та комп'ютеризованих технологій, канд. техн. наук, доцент;

Прокопенко Тетяна Олександрівна, Черкаський державний технологічний університет, завідувач кафедри інформаційних технологій проектування, д-р техн. наук, професор;

Вязовик Віталій Миколайович, Черкаський державний технологічний університет, доцент кафедри хімічних технологій та водоочищення, д-р техн. наук, доцент;

Батраченко Олександр Вікторович, Черкаський державний технологічний університет, доцент кафедри проектування харчових виробництв та верстатів нового покоління, канд. техн. наук, доцент.

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

Світлана Володимирівна Сисоєнко, Черкаський державний технологічний університет, старший викладач кафедри інформаційної безпеки та комп'ютерної інженерії, канд. техн. наук.