Редакційний штат

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Фауре Еміль Віталійович, Черкаський державний технологічний університет, проректор з науково-дослідної роботи та міжнародних зв’язків, д-р техн. наук, професор

 РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Аль-Аззех Джаміль, Прикладний університет Аль-Балка, д-р філософії, доцент (Йорданія);

Антонюк Віктор Степанович, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (м.Київ), професор кафедри виробництва приладів, д-р техн. наук, професор;

Артемчук Володимир Олександрович, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, д-р техн. наук, с.н.с.;

Базіло Костянтин Вікторович, Черкаський державний технологічний університет, доцент кафедри приладобудування, мехатроніки та комп'ютеризованих технологій, д-р техн. наук, професор;

Батраченко Олександр Вікторович, Черкаський державний технологічний університет, доцент кафедри проектування харчових виробництв та верстатів нового покоління, д-р техн. наук, доцент;

Бондаренко Максим Олексійович, Черкаський державний технологічний університет, доцент кафедри приладобудування, мехатроніки та комп'ютеризованих технологій, д-р техн. наук, професор;

Бондаренко Юлія Юріївна, Черкаський державний технологічний університет, докторант кафедри приладобудування, мехатроніки та комп'ютеризованих технологій, канд. техн. наук, професор;

Вамболь Віола Владиславівна, Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка", професор кафедри прикладної екології та природокористування, д-р техн. наук, професор;

Ващенко Вячеслав Андрійович, Черкаський державний технологічний університет, завідувач кафедри фізики, д-р техн. наук, професор;

Вітенько Тетяна Миколаївна, Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пуля, завідувач кафедри обладнання харчових технологій,   д-р техн. наук, професор;

Вербицький Сергій Борисович, Інститут продовольчих ресурсів Національна академія аграрних наук,  канд техн. наук;

Вязовик Віталій Миколайович, Черкаський державний технологічний університет, доцент кафедри хімічних технологій та водоочищення, д-р техн. наук, доцент;

Гальченко Володимир Якович, Черкаський державний технологічний університет, професор кафедри приладобудування, мехатроніки та комп'ютеризованих технологій, д-р техн. наук, професор;

Гевод Віктор Сергійович, Державний вищий навчальний заклад  “Український державний хіміко-технологічний університет”, професор кафедри технології неорганічних речовин та екології, д-р техн. наук, доцент;

Зайчук Олександр Вікторович, Державний вищий навчальний заклад  “Український державний хіміко-технологічний університет”, професор кафедри хімічних технологій кераміки, скла та будівельних матеріалів, д-р техн. наук, професор;

Заболотній Сергій Васильович, Черкаський державний технологічний університет, професор кафедри радіотехніки, телекомунікаційних і робототехнічних систем, д-р техн. наук, доцент;

Кажіс Римантас, Каунаський технологічний університет (Литва), керівник інстутиту ультразвуку, академік Академії наук Литви, д-р техн. наук, професор;

Коваленко Ігор Леонідович, Державний вищий навчальний заклад  “Український державний хіміко-технологічний університет”, завідувач кафедри технології неорганічних речовин та екології, д-р техн. наук, професор;

Лобода Олександр Андрійович, Черкаський державний технологічний університет,  д-р хім. наук, професор кафедри екології;

Лукашенко Валентина Максимівна, Черкаський державний технологічний університет, завідувач кафедри робототехніки та спеціалізованих комп’ютерних систем, д-р техн. наук, професор;

Мусієнко Максим Павлович, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, професор кафедри комп'ютерної інженерії, д-р техн. наук, професор;

Осипенко Василь Іванович, Черкаський державний технологічний університет, завідувач кафедри проектування харчових виробництв та верстатів нового покоління, д-р техн. наук, професор;

Палагін Володимир Васильович, Черкаський державний технологічний університет, завідувач кафедри радіотехніки та інформаційно-телекомунікаційних систем, д-р техн. наук, професор;

Півоваров Олександр Андрійович, Український державний хіміко-технологічний університет (м. Дніпро), професор кафедри технології неорганічних речовин і екології, д-р техн. наук, професор;

Плахотний Олександр Петрович, Черкаський державний технологічний університет,  д-р техн. наук, доцент, доцент кафедри енерготехнологій;

Прокопенко Тетяна Олександрівна, Черкаський державний технологічний університет, завідувач кафедри інформаційних технологій проектування, д-р техн. наук, професор;

Ситник Олександр Олексійович, Черкаський державний технологічний університет, завідувач кафедри електротехнічних систем, д-р техн. наук, професор;

Скиба Маргарита Іванівна, Державний вищий навчальний заклад  “Український державний хіміко-технологічний університет”, доцент кафедри технології неорганічних речовин та екології, канд техн. наук, доцент;

Смотраєв Роман Васильович, Державний вищий навчальний заклад  “Український державний хіміко-технологічний університет”, доцент кафедри технології неорганічних речовин та екології, канд техн. наук, доцент;

Столяренко Геннадій Степанович, Черкаський державний технологічний університет, завідувач кафедри хімії та хімічних технологій неорганічних речовин, д-р техн. наук, професор;

Сухенко Владислав Юрійович, Черкаський державний технологічний університет, професор кафедри харчових технологій, д-р техн. наук, професор;

Уткіна Тетяна Юріївна, Черкаський державний технологічний університет, доцент кафедри робототехніки та спеціалізованих комп'ютерних систем, канд техн. наук, доцент;

Федоров Євген Євгенович, Черкаський державний технологічний університет, професор кафедри робототехніки та спеціалізованих комп'ютерних систем, д-р техн. наук, професор;

Фролова Лілія Анатоліївна, Державний вищий навчальний заклад  “Український державний хіміко-технологічний університет”, професор кафедри технології неорганічних речовин та екології, д-р техн. наук, професор;

Хоменко Олена Михайлівна, Черкаський державний технологічний університет, завідувач кафедри екології, канд хім. наук, доцент.

Яценко Ірина В'ячеславівна, Черкаський державний технологічний університет, професор кафедри електротехнічних систем, д-р техн. наук, професор;

Явіч Максим, Кавказький університет, д-р філософії,   професор (Грузія);

РЕДАКТОРИ РОЗДІЛІВ

Базіло Костянтин Вікторович, Черкаський державний технологічний університет, доцент кафедри приладобудування, мехатроніки та комп'ютеризованих технологій, д-р техн. наук, професор;

Прокопенко Тетяна Олександрівна, Черкаський державний технологічний університет, завідувач кафедри інформаційних технологій проектування, д-р техн. наук, професор;

Вязовик Віталій Миколайович, Черкаський державний технологічний університет, доцент кафедри хімічних технологій та водоочищення, д-р техн. наук, доцент;

Батраченко Олександр Вікторович, Черкаський державний технологічний університет, доцент кафедри проектування харчових виробництв та верстатів нового покоління, д-р техн. наук, доцент.

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

Тарасенко Ярослав Володимирович, Черкаський державний технологічний університет, доцент кафедри інформаційних технологій проектування, канд. техн. наук.