ВПРОВАДЖЕННЯ STEM-ОСВІТИ В ОСВІТНІ ПРОГРАМИ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЧЕРЕЗ КООПЕРАЦІЮ З ПІДПРИЄМСТВАМИ ТА КОМПАНІЯМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4412.4.2021.251630

Ключові слова:

Еразмус , міжнародна співпраця, вища освіта, дуальна освіта, точні науки

Анотація

Метою статті є формулювання підґрунтя для проєктної пропозиції в рамках грантової програми Європейського Союзу Еразмус+ «STEM освіта в закладах вищої освіти Казахстану та України». Задачі, що вирішуються в рамках дослідження: дослідження стану STEM-освіти
в світі та в Україні; дослідження прикладів застосування STEM-підходу в освітній діяльності Черкаського державного технологічного університету; на основі проведеного дослідження та досвіду в університеті формулювання пропозиції стосовно розвитку STEM-освіти в Україні для включення в грантову заявку. Проаналізовано літературні джерела та нормативні документи, які відображають стан і розвиток STEM-освіти в США, Європі та Україні. Зроблено аналіз досвіду проєктів з елементами STEM-освіти, що реалізовані в Черкаському державному технологічному університеті. Результати аналізу включено як пропозиції до розроблюваного консорціумом університетів з Європи, України та Казахстану проєкту, спрямованого на те, щоб шляхом співпраці з компаніями та іншими зацікавленими сторонами розробити усталену дуальну програму навчання на основі STEM з міжнародною орієнтацією в закладах України та Казахстану й стати лідером STEM-освіти в своїх регіонах.

Біографії авторів

Еміль Віталійович Фауре, Черкаський державний технологічний університет

доктор технічних наук, професор

Григорій Олександрович Заспа, Черкаський державний технологічний університет

к.т.н.

Світлана Володимирівна Сисоєнко, Черкаський державний технологічний університет

к.т.н.

Посилання

Institute for Educational Content Modernization, "STEM education", 2021. [Online]. Available: https://imzo.gov.ua/stem-osvita. Accessed on: Nov. 5, 2021. [in Ukrainian].

Elaine J. Hom, "What is STEM education?", livescience.com, Feb. 12, 2014. [Online]. Available: https://www.livescience.com/43296-what-is-stem-education.html. Accessed on: Oct. 28, 2021.

U.S. Department of Education, "Science, technology, engineering, and math, including computer science", 2021. [Online]. Available:https://www.ed.gov/stem#funding-opps. Accessed on: Oct. 28, 2021.

U.S. Department of Education, "Progress report on the implementation of the federal stem education strategic plan", 2021. [Online]. Available: https://www.ed.gov/sites/default/files/documents/stem/2020-stemprogress-report.pdf. Accessed on: Nov. 2, 2021.

University Nebraska Omaha, "STEM academics", 2021. [Online]. Available:https://www.unomaha.edu/academics/acade mic-focus-areas/stem.php. Accessed on:Nov. 4, 2021.

Horizon 2020, "Science education", 2021. [Online]. Available: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/science-education. ccessed on:Oct. 21, 2021.

European Parliament, "Encouraging STEM studies. Labour market situation and comparison of practices targeted at young people in different member states", March 2015. [Online]. Available:https://www.europarl.europa.eu/RegData/etu des/STUD/2015/542199/IPOL_STU(2015)5 42199_EN.pdf. Accessed on: Oct. 21, 2021.

EU STEM Coalition, "EU's main network of national STEM platforms", 2021. [Online]. Available: https://www.stemcoalition.eu. Accessed on: Oct. 21, 2021.

Verkhovna Rada of Ukraine, Legislation of Ukraine, "Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of the Concept of development of the digital economy and society of Ukraine for 2018-2020 and approval of the action plan for its implementation" dated on Jan. 17, 2018, no. 67-р. [Online]. Available:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80#Text. Accessed on: Nov. 2, 2021 [in Ukrainian].

Verkhovna Rada of Ukraine, Legislation of Ukraine, "Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of the Concept of implementation of state policy in the field of eforming general secondary education "New Ukrainian School" until 2029" dated on Dec. 14, 2016, no. 988-р. [Online]. Available: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-D1%80#n8. Accessed on: Nov. 2, 2021 [in Ukrainian].

Verkhovna Rada of Ukraine, Legislation of Ukraine, "Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of the Concept of development of natural and mathematical education (STEM-education)" dated on Aug. 5, 2020, no. 960-р. [Online]. Available: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/960-2020-%D1%80#Text. Accessed on:Nov. 2, 2021 [in Ukrainian].

Verkhovna Rada of Ukraine, Legislation of Ukraine, "Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of the action plan for the implementation of the Concept of development of natural and mathematical education (STEM-education) until 2027" dated on Jan. 13, 2021, no. 131-р. [Online]. Available: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/131-2021-%D1%80#Text. Accessed on: Nov. 3, 2021 [in Ukrainian].

Hryhoriy Zaspa, and Olena Danchenko, "Cooperation with IT companies at Cherkasy State Technological University", in Proc. 20th EAEEIE Annual Conf. Innovation in Education for Electrical and Information Engineering. Valencia, Spain, 2009. [CD-ROM].

Yu. V. Tryus, H. O. Zaspa, O. S. Kozhemiakin, and A. V. Ashyrova, "Information and analytical system for educational activities support of structural divisions of higher education institutions", Visnyk Cherkaskogo derzhavnogo tekhnolohichnogo universytetu, no. 4, pp. 27-38, 2020 [in Ukrainian].

H. O. Zaspa, A. V. Ashyrova, O. S. Kozhemiakin, and Yu. V. Tryus, "Modeling and design of information and analytical system for support of university educational and design of information and analytical system for support of university educational activities", in Proc. V Int. Sci. and Pract. Conf. Information technologies in education, science and technology (ITEST-2020). Cherkasy, 2020 [in Ukrainian].

Noosphere Engineering School, "Supporting students and young professionals of Ukraine in creating innovative products and startups", 2021. [Online]. Available: https://noosphereengineering.com. Accessed on: Nov. 1, 2021. [in Ukrainian]. activities", in Proc. V Int. Sci. and Pract. Conf. Information technologies in education, science and technology (ITEST-2020). Cherkasy, 2020 [in Ukrainian].

Noosphere Engineering School, "Supporting students and young professionals of Ukraine in creating innovative products and startups", 2021. [Online]. Available: https://noosphereengineering.com. Accessed on: Nov. 1, 2021. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-24

Як цитувати

Фауре, Е. В., Заспа, Г. О., & Сисоєнко, С. В. (2021). ВПРОВАДЖЕННЯ STEM-ОСВІТИ В ОСВІТНІ ПРОГРАМИ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЧЕРЕЗ КООПЕРАЦІЮ З ПІДПРИЄМСТВАМИ ТА КОМПАНІЯМИ. Вісник Черкаського державного технологічного університету, (4), 25–34. https://doi.org/10.24025/2306-4412.4.2021.251630

URN