СИСТЕМА ЗАХИЩЕНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБМІНУ ТЕКСТОВИМИ ДАНИМИ ЧЕРЕЗ РАДІОКАНАЛ ISM-ДІАПАЗОНУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4412.3.2022.267786

Ключові слова:

факторіальна система числення, перестановка, одноплатний комп’ютер, факторіальне кодування, захищений зв’язок

Анотація

У роботі розроблено систему захищеного інформаційного обміну текстовими даними через радіоканал ISM-діапазону. Система використовує нероздільне факторіальне кодування і дозволяє виконувати передавання та приймання текстових повідомлень, а також довільних двійкових даних. Повідомлення розбиваються на групи по два символи, з яких формується перестановка шляхом бієктивного перетворення двійкової послідовності у факторіальну систему числення. На приймальній стороні відбувається перевірка перестановки на належність додозволеної множини перестановок та зворотне перетворення, після чого користувачу видається текстове повідомлення в тому вигляді, в якому воно було відправлено. Розроблено структурну схему приймально-передавального пристрою і програмне забезпечення командного рядка для реалізації процедур передавання та приймання повідомлень. Розроблена система може бути використана для встановлення захищеного зв’язку між терміналами за рахунок використання базової перестановки як ключової.

Біографії авторів

Артем Лавданський, Черкаський державний технологічний університет

канд. техн. наук, доцент

Еміль Фауре, Черкаський державний технологічний університет

д-р техн. наук, професор

С. Т. Тинимбаєв, Казахський національний технічний університет ім. К. І. Сатпаєва

канд. техн. наук, професор

Посилання

M. S. Abdulnabi, and H. Ahmed, "Design of efficient cyclic redundancy check-32 using FPGA", in 2018 International Conference on Computer, Control, Electrical, and Electronics Engineering (ICCCEEE), 2018, pp. 1–5.

O. Khadir, "A simple coding-decoding algorithm for the Hamming code", arXiv preprint arXiv:2201.02066, 2022.

S. Maheshwari, V. A. Bartlett, and I. Kale, "Energy efficient implementation of multiphase quasi-adiabatic Cyclic Redundancy Check in near field communication", Integration, vol. 62, pp. 341-352, 2018.

D. Soni, V. Tiwari, B. Kaur, and M. Kumar, "Cloud computing security analysis based on RC6, AES and RSA algorithms in usercloud environment", in 2021 First International Conference on Advances in Computing and Future Communication Technologies (ICACFCT), 2021, pp. 269–273.

F. Sandoya, D. Dhamodharan, J. L. Hilario Rivas, L. Choque Flores, and S. Thaddeus, "Embedding elliptic curve cryptography and twofish algorithm to improve data security in Internet of things", 2021.

K.-L. Tsai, F.-Y. Leu, I. You, S.-W. Chang, S.-J. Hu, and H. Park, "Low-power AES data encryption architecture for a LoRaWAN", IEEE Access, vol. 7, pp. 146348-146357, 2019.

Э. В. Фауре, "Факториальное кодирование с восстановлением данных", Вісник Черкаського державного технологічного університету, № 2, с. 33-39, 2016.

Э. В. Фауре, В. В. Швыдкий, и В. А. Щерба, "Метод формирования имитовставки на основе перестановок", Захист інформації, т. 16, № 4, с. 340, 2015.

A. Shcherba, E. Faure, and O. Lavdanska, "Three-pass cryptographic protocol based on permutations", in 2020 IEEE 2nd International Conference on Advanced Trends in Information Theory (ATIT), 2020, pp. 281–284.

"nRF52840–Bluetooth 5.2 SoC - nordicsemi.com". [Online]. Available: https://www.nordicsemi.com/products/nrf52840.

"CC1352P data sheet, product information and support". [Online]. Available: https://www.ti.com/product/CC1352P.

Про затвердження Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України. 15.12.2005.

"Buy a Raspberry Pi 4 Model B – Raspberry Pi". [Online]. Available: https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-4-model-b/.

"Welcome to Python.org". [Online]. Available: https://www.python.org/.

А. О. Лавданський, Е. В. Фауре, та В. О. Щерба, "Підвищення швидкості операції множення перестановок за рахунок використання SIMD інструкцій", Вісник Черкаського державного технологічного університету, № 3, с. 36-43, 2021.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-21

Як цитувати

Лавданський, А., Фауре, Е., Тинимбаєв, С. Т., & Скуцький, А. (2022). СИСТЕМА ЗАХИЩЕНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБМІНУ ТЕКСТОВИМИ ДАНИМИ ЧЕРЕЗ РАДІОКАНАЛ ISM-ДІАПАЗОНУ. Вісник Черкаського державного технологічного університету, (3), 41–48. https://doi.org/10.24025/2306-4412.3.2022.267786

URN